Devlet Ana – Kemal Tahir Eser Özeti

Sizlere bu yazımızda Devlet Ana – Kemal Tahir Eser eser özeti hakkında bilgi vereceğiz. Eserin özeti, konusu, ana karakterleri hakkında merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz…

Devlet Ana – Kemal Tahir

ROMANIN KONUSU:

Romanın adı romanın kahramanlarından Devlet Hatun’dan alınmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yerine Osmanlı Devleti’nin temellerinin atılması destansı bir şekilde anlatılmıştır.

ROMANIN ANA KARAKTERLERİ:

Osman Bey Orhan Bey, Kerim Bacıbey, Şeyh Edebali Mavro, Kaptan Çavuş, Yunus Emre, Aslıhan Notus, Gladyüs Uranha ve diğer figüranlar

ÖZET:

“Devlet Ana” Anadolu’nun Türkleşmesinin yoğunlaştığı, Osmanoğulları’nın tarih alanına çıkıp gelişmeye başladıkları bir dönemin hikâyesidir. Bir yandan Bizans devleti, öte yandan Bizans’a bağlı ve yarı bağlı bulunan birçok tekfurlar ve Hıristiyan şövalyeler, Osmanoğulları’nın gelişmesini önlemek, Anadolu’nun Türkleşmesini durdurmak çabasındadırlar.

Osmanoğulları’nın başında – sonraları 1. Osman diye anılacak olan – Kara Osman bulunmaktadır. Kara Osman’ın azılı düşmanlarından biri de Şövalye Notus Gladyüs’tür. Notus Gladyüs, Osman Bey ile bazan açıktan, çok zaman da sinsice bir çekişme yürütmektedir. Bir gece bu şövalye, Mavro’nun hanında Keşiş Benito ile buluşur. İki arkadaş Kara Osman’ın atlarını çalmak için bir plan hazırlamaktadırlar. Bu işi başarırlarsa bir taşla iki kuş vurmuş olacak; hem değerli atlar kazanacaklar, hem de düşmanlarını süvari gücünden yoksun bırakmış olacaklardır.

Hancı Mavro’nun Liya adlı bir kız kardeşi vardır. Bu kız, Osman Bey’in gözde yiğitlerinden Demircan’la sevişmektedir. Demircan, Osman Bey’in atlarının koruyucusu, bir çeşit süvari kumandanıdır.

Şövalye Notus Gladyüs, Keşiş Benito’nun yardımı ile bataklığı geçer, gafil avladığı Demircan’ı arkadan okla vurup öldürür. Bu sırada, gencin yanında bulunan Liya da tecavüze uğramış ve öldürülmüştür.

Demircan’ın Kerim adında bir kardeşi bulunmaktadır. Kerim savaştan hazzetmemektedir. Fakat büyük oğlunun öldürülüşünün öcünü almak isteyen annesi Bacıbey, onu zorla silahlandırır ve öç için hazırlar. Çok genç bulunan Hancı Mavro’yu da yarıma alıp ona çocuğu gibi bakmaya başlar.

Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey, artık çok yaşlı ve hastadır. Günü gelip ölünce Söğüt halkı, kardeşi Dündar Alp yerine Kara Osman’ı “Bey” seçerler. Dündar Alp, bu duruma üzülür; fakat yapacak bir şey bulamaz.

Bacıbey, Kerim’i ve Mavro’yu alarak Kamgan adlı bir dervişe gidip Demircan’la Liya’nın katillerinin kimler olduğunu kesinlikle öğrenir.

Kara Osman, zamanın ünlü dervişlerinden Şeyh Edebali’nin kızı Balı Hatun’u sevmektedir. Yakınlarından Alışar Bey’i şeyhe dünür olarak yollar. Fakat çapkın olan Alışar Bey, kızı kendisi beğendiği için, Osman Bey’e şeyhten menfi haber haber getirir. Hâlbuki Şeyh Edebali, kızım Osman Bey’e vermek istemektedir. Durum meydana çıkınca hakarete uğrayan Alışar Bey, artık Osman Bey’in yanında kalamaz, şövalye Notus Gladyüs’ün tarafına geçer; onunla birlikte Osman Bey’i yıkmaya çalışır. Bu arada Şeyh Edebali, kızını Söğüt beyine vermeye razı olmuştur.

Alışar Bey, Şövalye Notus Gladyüs ve başkaları ile birlikte, bir seferinde Osman Bey üstüne güçlü bir baskın yapar. Fakat bu baskın büyük başarısızlıkla sonuçlanır. Baskıncılar, kayıplar vererek, canlarını zor kurtarırlar. Notus Gladyüs, bizzat Mavro’nun attığı bir okla ağırca yaralanır.

Osman Bey, bundan sonra çevredeki hüküm ve nüfuzunu gittikçe genişletir. Bu arada topraklan da gün günden genişlemektedir. Bir seferinde Konya sultanlığına gönderdiği ulağın, gelişinde anlattıkları, Osman Bey’i daha hareketli ve enerjik olmaya zorlar. Bu ulağın anlattıklarına göre Konya’da artık gerçek bir devlet kalmamıştır. Moğol baskısının da etkisiyle Selçuklu devleti artık, son günlerini yaşamaktadır.

Türk Beyi, topraklarını genişletmek hususunda artık sistemli’ hareketlerde bulunmakta; kendisine oğlu Orhan, kayınbabası Şeyh Edebali ve Akçakoca gibi güngörmüş büyükler türlü konularda yardımcı olmaktadır.

Bir seferinde Bilecik tekfuru, Yarhisar tekfurunun güzel kızı Lotus’u istemiş, baba kızını vermek istemeyince işi cebre dökmüştür. Bilecik Tekfuru, cebren aldığı kızla olan düğününe komşusu Osman Bey’i çağırır. Aslında bu bir tuzaktır. Tekfur, düğün şenliğine Türk beyinin esirliğini de katarak mutluluğunu iki kata çıkaracaktır. Osman Bey tuzağa başka bir tuzakla karşılık verir. Kadın kılığına soktuğu yiğitleri ile – ki içlerinde Bacıbey gibi gerçek kadınlar da vardır – yaptığı baskında, Bilecik tekfurunu bozguna uğratıp, beyliğine son verir, şehri kendi sınırlan içine katar, adamın almaya hazırlandığı Lotus’u oğlu Orhan’la evlendirir. Bilecik fethini Osman Bey’in öteki ve çeşitli fetihleri, zaferleri izler. Bütün bunlar olurken – birisi ağabeyisinin, birisi ablasının öçlerini almak için çırpman – Kerim Çan’la Mavro daima Osman Bey’in çevresinde ve yardımındadırlar. Orhan Bey de onlara destek olmaktadır. Sonunda iki genç nihayet muratlarına ererler: Önce bir mağaraya sıkıştırdıkları Keşiş Benito’yu, da ha sonra da bir bataklığa sürükledikleri Notus Gladyüs’u öldürürler.

Osmanlı Beyliği hızla gelişip yükselmeye devam ededursun, artık öcünü almış bulunan Kerim Can, yeniden silahlarını bırakır ve yeniden çok sevdiği kitaplarına döner. Bu arada Bacıbey onu, Aslıhan adlı iyi bir kızla da evlendirmiştir.

Türk Edebiyatı Eser Özetleri

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Eklem ve Eklem Çeşitleri Konu Anlatımı - 2021 MSÜ Sınavı Sonuçları Açıklandı ÖSYM - 6. Sınıf Kemik ve Kemik Çeşitleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf İskelet Sistemi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Konu Anlatımı - 2021 LGS Nisan Ayı Örnek Soruları Yayımlandı - 6. Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Gezegenleri Tanıyalım Konu Anlatımı - 6. Sınıf Güneş Sistemi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Hikaye Unsurları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Edat-Bağlaç-Ünlem Konu Anlatımı - 6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı -
reklam