reklam
reklam
logo
logo
logo
logo

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

08.02.2016
A+
A-
Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

Sizlere bu yazımızda Üniversite Tercihi yapacak arkadaşların meslek tercihinde bulunurken o meslek hakkında geniş bilgi sahibi olup doğru tercihte bulanmasıdır.

Coğrafya öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okul­larında coğrafya konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler;Öğretim süresince; Klimatoloji, Jeomorfoloji, Genel­ Ekonomik Coğrafya, Beşeri Coğrafya, Ulaşım ve Tarım Coğrafyası, Toprak Coğrafyası gibi derslerin yanında öğretmenlik mesleğini ilgilendiren, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Genel ve Özel Öğretim Metotları, Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik gibi dersler okutulmaktadır . Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapma olanağı bulurlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları  İşler Coğrafya öğretmenliği programını bitirenlere "Coğrafya Öğ­retmeni" unvanı verilir. Coğrafya öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazır­ lanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır

Çalışma Alanları;Coğrafya öğretmenleri resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak  çalışma olanağına  sahiptirler 

uyeol

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:Okullaşma oranı arttıkça Coğrafya öğretmenlerine olan gereksinim de artacaktır. Resmi ve özel liseler ile dershanelerde öğretmen olarak çalışabilirler.
Mezunların orta öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Bakanlığın ihtiyaçlar doğrultusunda kontenjan açması ve bu kontenjanın mezun sayısının altında olması, iş bulma olanaklarının çok rahat olmadığının göstergesidir. Mezunlar resmi ve özel liselerde orta düzeyde, özel dershanelerde ortanın üstünde bir gelirle iş bulma ola- nakları vardır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Sosyal bilimler alanında başarılı olması Tarih ve Jeolojiye ilgi duyması
-Sabırlı ve hoşgörülü olması
-Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilmesi
-İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Başarı Sıralaması Taban Puanları

Coğrafya Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var,Coğrafya Öğretmenliği bölümü iş olanakları,Coğrafya Öğretmenliği bölümü taban puanları,Coğrafya Öğretmenliği bölümü olan üniversiteler,Coğrafya Öğretmenliği bölümü atamaları,Coğrafya Öğretmenliği bölümü dersleri,Coğrafya Öğretmenliği bölümü taban puanları,Coğrafya Öğretmenliği bölümü kaç yıllık,Coğrafya Öğretmenliği maaşları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.