Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?

Çevre Mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var, Çevre Mühendisliği bölümü iş olanakları,Çevre Mühendisliği bölümü taban puanları,Çevre Mühendisliği bölümü olan üniversiteler,Çevre Mühendisliği bölümü atamaları,Çevre Mühendisliği bölümü dersleri,Çevre Mühendisliği bölümü taban puanları,Çevre Mühendisliği bölümü kaç yıllık,Çevre Mühendisliği maaşları

Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir?

Çevre Mühendisliği programının amacı, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması,bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarının kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çev­re koşullarının oluşturulması konularında eğitim yapmaktır .

Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Çevre Mühendisliği bölümü eğitim süresi 4 yıldır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çevre Mühendisliği programının ilk yılında;

– Matematik,
– Fizik,
– Kimya,
– Biyoloji gibi temel dersler okutulur . Daha sonraki yıllarda çağdaş Çevre Mühendisliği’nin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak;

– Çevre Kimyası,
– Çevre Mikrobiyolojisi ve Kimyasal Mikrobiyoloji;
bilgisayar kulla­nımı;
hidrolik;
hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması,kirliliğin kontrolü ve önlenmesi;
katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getiril­melerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır . Bölümlerde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Çevre Mühendisliğinden mezun olanlara “Çevre Mühendisi” unvanı verilir.Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri araştırır ;su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar; fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar ; yerleşim merkez­ lerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır.

Çevre Mühendisliği Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Çevre Mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kaza­nacaktır. Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve iskan Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlıkları, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSI, iller Bankası, Belediyeler, gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez ve il Teşkilatlarında ve Başbakanlık’a bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğü’nde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır . Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapa­bilmekte, iller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar . Ayrıca uzmanlaş­tıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmak­tadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü DGS İle Geçiş Var Mı?

Çevre Mühendisliği bölümüne DGS ile geçiş vardır.

Çevre Mühendisliği Bölümü İçin Kaç Net Yapmak Gerekiyor?

Bu bölüm için kaç net gerektiğini öğrenmek için tıklayınız.

Çevre Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

Bu bölümün hangi Üniversitelerde olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanları Nelerdir?

Çevre Mühendisliği Taban Puanları için tıklayınız.

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 40 + 6 kaçtır?