Bomba – Ömer Seyfettin Eser Özeti

Sizlere bu yazımızda Bomba – Ömer Seyfettin Eser eser özeti hakkında bilgi vereceğiz. Eserin özeti, konusu, ana karakterleri hakkında merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz…

Bomba – Ömer Seyfettin 

ROMANIN KONUSU:

Ömer SEYFETTİN’in bu kitabında birbirinden tamamen bağımsız birkaç hikayeden oluşmaktadır.Türk çocuğu Primo da vatansever bir çocuğun vatanı için kendi çapında yapmaya çalıştığı herkese örnek olacak olayları, Nakarat’ta ise gençliği Makedonya’da geçmiş bir subayın başından geçen karşılıksız ve yanlış bir aşkı ,Hürriyet Bayrakları’nda da Osmanlıcılığı savunan bir subayın başından geçen bir olayı ,İrtica Haberin’de ise irtica etmek için ayaklanan bir grup insanın bir bakan ve sadrazamı öldürmesini ve son olarakta Makedonya’da geçen eşkıyaların öldürdüğü birisinin hayatını ve öldürülme nedenini anlatan bir hikaye.

ROMANIN ANA KARAKTERLERİ:

Primo(Oğuz): Küçük yaşta olmasına ve İtalyan adetlerine göre yetiştirilmesine rağmen vatanı, devleti ve milleti için canını verebilecek cesur ve vatansever herkese örnek olacak bir çocuk.

Kenan: Kenan eğitimini yapmış olduğu yerin etkisinde kalarak aslını inkar etmiş ve daha sonrada gelişen kötü olaylar sonucunda aklı geçde olsa başına gelmiş birisi.

Grazia: Kenan’ın eşi olan bu kadın bir İtalyan olduğu için Türk olmayı reddederek İtalya’ya geri dönmüştür.

Vitalis: Tamamen menfaatlerini düşünen ve bu menfaatler için bazı değerlerinden vazgeçebilecek biri.

ÖZET:

PRİMO TÜRK ÇOCUĞU: Kenan Selanik’te çalışan genç bir mühendis ve oradaki İtalyan mason locasına mensuptur. Avrupada hayvanlık denilen Türklüğe nefret duyan ve Avrupalılara göre medeniyetsizliğe yani Türk olmaya karşıdır.tahsilini Pariste bitirmiş ve on,onbir sene evvel memleketine dönünce her Paris’ten dönen gibi o da dolgun bir maaşla İzmir’e gitmiş ve orada aşık olduğu güzel bir İtalyan kızıyla evlenmek ister.İsmi Grazia olan bu kızın babası Mösyö Vitalis Kenan’ın türk olması nedeniyle karşı çıkar.Daha sonra menfaatlerine düşkün olan bu adam kendine göre bir formül bulur,Kenan’ın Türk olmadığını İstanbul’un fethi sırasında orada yaşayan Rumlardan olduğunu iddia ederek evlenmelerine izin verir.Bu düşüncesinde kendince haklıdır.Kenan’ın bir süre sonra iki erkek çocoğu olur,birincisi küçük yaşta hastalıktan ölür,diğeri ise annesinin etkisiyle İtalyan gelenek ve göreneklerine göre yetiştirilir.Primo isimli bu çocuk on yaşlarına geldiğinde Avrupalıların bitmek bilmeyen aç gözlülükleri nedeniyle Türk topraklarını kendi aralarında taksim etmeleri ve son olarakta İtalyanların Trablusgarp’ı almaya kalkışmaları nedeniyle Kenan’ın Türklük ve vatanseverlik duygularının kabarmasına ve bir Türk olduğunun farkına vararak bundan gurur duymasına neden olur.Oğlu Primo da bir gün okuldan eve dönerken Selanikli Türk çocuklarına rastlar ve kendisinin de aslında bir Türk çocuğu olduğunu ve Türk’lerin şanlı tarihini dinler.Bu dinlediklerinin etkisinde eve geldiğinde annesi ile babasının kavga ettiğini görür.Bu kavga sonunda annesi bir Türk olarak babasının yanında kalmak yerine boşanarak İtalya’ya dönmeyi kabul eder.Primo’ya ise kiminle kalmak istediği sorulduğunda o bir Türk olarak yaşamayı ve babasının yanında kalmayı tercih eder.

Primo’ya babası bir Türk ismi koyar bundan sonra onun adı Oğuz’dur.Aradan bir süre geçtikten sonra Selanik Yunanlı’lara hiç direnişte bulunmadan teslim edilir. Oğuz bunu kabul edememektedir ,birçok insanın kanlarını dökerek aldığı bu Türk vatanının bu kadar kolay bırakılmaması gerektiğini düşünür.

Başlarda Selanik’te yaşayanlara anlaşma geraği ellemeyen Yunanlılar daha sonraları sudan sebeplerle orada yaşayan halkı bezdirmek için tutuklamaya başlarlar.Bunların arasında Oğuzun babası da vardır.Tüm bunlara kızan küçük Oğuz evdeki silahla birkaç Yunan askeri öldürerek Türk tarihine geçmeyi ve Türkler’in vatanının bu kadar kolay alınamayacağını kanıtlamak için uygun zamanın gelmesini bekler.

NAKARAT:
Gençliğini Makedonya’da geçirmiş bir Türk subayının hatıra defterinden alınan bir hikayedir.Küçük bir Bulgar köyünde güzel bir Bulgar kızına aşık olur, onunda kendisine aşık olduğunu düşünmektedir.O güzel kızın kendisine söylediğini sandığı aşk namelerinin anlamının aslında ‘İstanbul bizim olacak’ olduğunu öğrenince dünyası yıkılır ve kendinden nefret ederek kendisini bir hayvana benzetir.

HÜRRİYET BAYRAKLARI:
Yazarla bir subay arasında geçen bir olayı anlatmaktadır.Osmanlı topraklarında yaşayan halkın Osmanlıcılık çatısı altında toplamanın nr kadar imkansız olduğunu gösteren bir olayı da anlatıyor.

İRTİCA HABERİ:
Bir subayın cep defterinden alınan bu hikayede Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında irtica etmek istayen bir grub insanın isyan ederek Harbiye nazırı ile Sadrazamı öldürmesini anlatıyor.

BOMBA:
Makedonya’nın küçük bir köyünde yaşayan Magda, Boris ve Borisin babası İstoyan ismindeki bu insanlar orada bulunan eşkiyalardan korktukları için oradaki tüm mal varlıklarını satarak Amerka’ya kaçmak istemektedirler.Bnu haber alan eşkiyalar onların tüm paralarını alırlar ve Boris’in kafasını keserek karısına bomba olduğunu söyleyerek verirler.

Türk Edebiyatı Eser Özetleri

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Gezegenleri Tanıyalım Konu Anlatımı - 6. Sınıf Güneş Sistemi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Hikaye Unsurları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Edat-Bağlaç-Ünlem Konu Anlatımı - 6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı - 2021 LGS kılavuzu yayımlandı! Meb LGS başvuru kılavuzu indir - 2021-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - 6. Sınıf Paragrafın Yapı Yönü Konu Anlatımı - 6. Sınıf Paragrafın Anlam Yönü Konu Anlatımı - MEB, 2021 LGS ile öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı - 6. Sınıf Cümle Yorumlama Konu Anlatımı - 6. Sınıf Cümlede Anlam İlişkileri(Eş ve Zıt Anlamlı Cümleler) Konu Anlatımı -