Bilgisayar İşletmeni Atamaları KPSS Taban Puanları (Lisans) (Son 5 Yıl)

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Bilgisayar İşletmeni taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Bilgisayar İşletmeni KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır.

Bilgisayar İşletmeni Atamaları KPSS Taban Puanları

Bilgisayar işletmeni, kamu kurumlarında kullanılan bilgisayar ve teknik ekipmanın bakım ve onarımını gerçekleştirir. Meslek profesyonelleri atama ile göreve gelir. “Sorumluluğundaki bilgisayar ve diğer teknik donanımın çalışır hale gelmesini sağlamak, mevcut sistem arızalarını gidermek, bilgisayara veri girişini sağlamak,
ilgili departman tarafından kendisine atanan teknik görevleri yerine getirmek, departman yöneticisi tarafından belirlenen metin, fotoğraf vb. belgelerin düzenli kayıt altına alınmasını sağlamak, Kendisine verilen konu hakkında sunum hazırlamak, bilgisayar donanımını güncel tutmak, belirtilen iş teslim tarihine riayet etmek.” gibi sorumlulukları vardır.  Bilgisayar İşletmeni atamalarında adayların 6225 nitelik kodu (M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak) özelliklerini taşıması gerekir. 2021/2 yılı atamasında en düşük puan 72,44447’dir. Atamalarda başvuracak adaylar aşağıdaki puanları göz önünde bulundurmalıdır.

Bilgisayar işletmeni atamalarında belirttiğimiz nitelikler kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Atamalarda tercihte bulunmadan tercih kılavuzunun dikkatle okunması gerekmektedir.

Kadro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Toplam Kontenjan Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2021/2 4001,4099,4179,4237,4275,
4421,4426,4427,4429,
4431,4437,4443,4445,
4453,4459,4477,4478,
4502,4503,4507,4524,
4525,4529,4535,4688,6225
200 193 61,12134 92,89527
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2021/1 4001,4099,4179,4237,
4275,4271,4292,4421,
4426,4429,4431,4443,
4445,4453,4459,4465,
4477,4478,4502,4503,
4507,4524,4527,4529,
4532,4537,4541,4544,
4545,6225,7111
50 47 62,72902 93,19337
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2020/2 4001,4237,4418,4421,
4422,4426,4429,4431,
4437,4443,4453,4459,
4502,4503,4527,4529,
4537,4538,4539,4544,
4545,4597,6225,7111,7225
45 45 67,03367 93,19900
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2020/11 4099,4418,4421,4426,
4429,4431,4453,4459,
4502,4503,4539,4597,6225
79 79 79,52577 90,24665
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2020/1 4001,4003,4115,4117,
4129,4131,4237,4243,
4266,4275,4285,4291,
4421,4426,4427,4429,
4431,4432,4452,4453,
4457,4459,4472,4473,
4478,4481,4499,4502,
4503,4507,4523,4524,
4525,4529,4530,4531,
4532,4535,4536,4539,
4623,4984,6225,7111,
84 84 67,16811 93,28402
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2019/2 4001,4275,4285,4291,
4418,4421,4422,4423,
4424,4427,4431,4434,
4453,4458,4459,4472,
4502,4503,4531,4532,
4530,4535,4539,4507,
4529,4907,4984,6225,7111,7225
118 118 68,02886 94,01294
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2019/1 4001,4237,4421,4427,
4429,4431,4459,4503,
4507,6225,7225
19 19 75,01207 93,27090
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2018/2 4001,4237,4418,4427,
4431,4458,6225,4459,
4498,4420,4421,7225,
4426,4429,4431,4596,
4529,4623,4530,4531,
4532,4535,4536,4539,7163,4984,
39 39 72,43042 93,42360
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2018/1 4001,4099,4418,4420,
4421,4426,4427,4431,
4434,4436,4437,4439,
4452,4453,4458,4459,
4472,4478,4481,4498,
4503,4507,4523,4524,
4527,4528,4529,4530,
4531,4532,4535,4536,
4539,4541,4545,4559,
4560,4623,4889,6225,7225
57 57 78,09004 91,99783
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2017/2 4452,4453,4459,4984,6225,7225 46 45 59,01240 92,08221
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2017/1 4003,4008,4237,4238,
4099,4523,4524,4525,
4527,4535,4539,4547,
4559,4560,4421,4426,
4431,4434,4437,4439,
4458,4459,4472,4478,
4481,4503,6225,7225,7111,7109,
21 20 75,69385 96,77255

Nitelik kodlarının açıklamaları:

4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4008 Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak
4099 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak
4115
Genel Tarih lisans programından mezun olmak.
4117
Tarih lisans programından mezun olmak
4129
Sosyoloji lisans programından mezun olmak.
4131
Psikoloji lisans programından mezun olmak.
4179 İlahiyat lisans programından mezun olmak.
4237
Eğitim İletişimi ve Planlaması lisans programından mezun olmak.
4243
Fotograf ve Grafik Sanatlar(Fotoğraf), Fotoğraf veya Fotoğraf ve Video lisans programından
mezun olmak
4266 Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi lisans programından mezun olmak
4275 
Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve
Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak
4285 Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon veya
Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, SinemaTV, Sinema-TV Fotoğraf, Sinema TV-Fotoğraf
lisans programlarının birinden mezun olmak.
4291
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak
4418 İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak. 
4420
İktisadi Programlar lisans programından mezun olmak.
4421
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programlarının
birinden mezun olmak
4426
İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat Lisans Programından mezun olmak
4427
Ekonometri lisans programından mezun olmak.
4429
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4431
İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve
Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans
programlarının birinden mezun olmak.
4432
Finans ve Muhasebe lisans programından mezun olmak
4452
Muhasebe ve Denetim lisans programından mezun olmak.
4453
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans
Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak
4457
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği veya Muhasebe-İşletme Öğretmenliği lisans
programından mezun olmak
4459
Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye Muhasebe lisans programından mezun olmak.
4472
Uluslararası İktisat, İşletme Programları lisans programından mezun olmak.
4473
Uluslararası Ekonomi lisans programından mezun olmak.
4478
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret lisans programından mezun olmak
4481
Uluslararası İşletme Yönetimi lisans programından mezun olmak.
4499
Yönetim Bilimleri veya Yönetim Bilimleri Programları lisans programından mezun olmak.
4502
İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak. 
4503
Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4507
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans
programlarının birinden mezun olmak. 
4523
Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.
4524
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.
4525
İstatistik lisans programından mezun olmak. 
4529
Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
4530
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak
4531
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.
4532
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları lisans programından mezun olmak
4535
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4536
Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4539
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
4623
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programından mezun olmak
4907 Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak
4984
Tapu ve kadastro / Tapu kadastro lisans programın
6225
M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
7111
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek

KPSS Lisans Puan Hesaplama

KPSS Lisans Atama Taban Puanları

KPSS Önlisans Atama Taban Puanları

KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları

* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Bilgisayar İşletmeni Atamaları KPSS Taban Puanları 2022, Bilgisayar İşletmeni Atamaları KPSS Taban Puanları 2021, Bilgisayar İşletmeni Atamaları KPSS Taban Puanları  2020, Bilgisayar İşletmeni Atamaları KPSS Taban Puanları 2019, Bilgisayar İşletmeni Atamaları KPSS Taban Puanları 2018

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Merve dedi ki:

  Puanlar neden bu kadar düşük acaba

 2. Duygu dedi ki:

  Herhangi bir kpss puanı yeterli oluyor mu bunun için

 3. musa dedi ki:

  bunlar merkezi atamamı 60 70 puanlar var çünkü hangi atamada atandılar acaba

 4. Anonim dedi ki:

  Merhaba elektrik elektronik müh.okuyorum okulum bittikten sonra kpss lisansa girerek atanabilirmiyim acaba bilgisayar isletmeni sertfikam var.

 5. mehmet dedi ki:

  Merhaba
  Lise mezunuyum . bilgisayar işletmeni olmak için lisans mezunu olmamıza gerek var mı sadece sertifikayı aldığımızda tercih edebiliyor muyuz

  1. Hnf dedi ki:

   Sertifikaya sahip olman yeterli diye biliyorum. Ben şuan bilgisayar işletmeciliği kursuna gidiyorum. Hocam da dedi ki sertifikaya sahipseniz kpssye girip atanabilme şansınız var. Siz de ortaöğretim kpssyye girip şansınızı denersiniz.

BİR YORUM YAZIN

Yorumu Cevapla Yoruma cevap yazmaktan vazgeç

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Rekreasyon 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Politika ve Ekonomi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Pazarlama 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Otel Yöneticiliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Organik Tarım İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Müzecilik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Muhasebe ve Finans Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Moda Tasarımı 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Maliye 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Lojistik Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları -
reklam