9. Sınıf Fizik Konuları 2024 2025 MEB

9. Sınıf Lise Fizik Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda ki tabloda verilmiştir:

➡ Güncel 2024 2025 9. Sınıf Fizik Konuları

İÇİNDEKİLER

1. ÜNİTE: FİZİK BİLİMİ VE KARİYER KEŞFİ

Bu ünitede öğrencilerin temel bir bilim olan fizik bilimini tanımlamaları, fizik biliminin çalışma alanlarını ve diğer disiplinlerle ilişkisini dikkate alarak fizik biliminin alt dallarını sınıflandırmaları, bilim ve teknoloji alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlardaki fizik bilimiyle ilişkili çalışmaları ve meslekleri fark etmeleri, fizik bilimi alanındaki bilim insanlarının çalışmalarını incelemeleri, fizik alanındaki meslekler ve insanların kariyerlerinden yola çıkarak kariyer planlamalarına yönelik farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 • FİZ.9.1.1. Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
  a) Fizik biliminin diğer disiplinlerle arasındaki ilişkileri belirler.
  b) Fizik bilimini belirlediği ilişkilerden yararlanarak tanımlar.
 • FİZ.9.1.2. Fizik biliminin alt dallarını sınıflandırabilme
  a) Fizik biliminin alt dallarının niteliklerini belirler.
  b) Fizik biliminin alt dallarını niteliklerine göre gruplandırır.
  c) Fizik biliminin alt dallarını çalışma alanlarıyla ilişkilendirerek etiketler.
 • FİZ.9.1.3. Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının deneyimlerini yansıtabilme
  a) Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının bilime bakış açılarını, çalışma biçimlerini ve çalışmalarının bilime etkilerini inceler.
  b) Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının bilime bakış açıları, çalışma biçimleri ve çalışmalarının bilime etkileri hakkında deneyimlerine dayalı çıkarım yapar.
  c) Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının bilime bakış açıları, çalışma biçimleri ve çalışmalarının bilime etkileri hakkında ulaşılan çıkarımları değerlendirir.
 • FİZ.9.1.4. Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili kariyer olanaklarını sorgulayabilme
  a) Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalara ve mesleklere yönelik merak ettiği konuları belirler.
  b) Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalara ve mesleklere yönelik sorular sorar.
  c) Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalar ve meslekler hakkında bilgi toplar.
  ç) Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalara ve mesleklere yönelik topladığı bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.
  d) Fizik biliminin çalışma alanlarından yararlanan meslekler hakkında çıkarım yapar.

2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

Bu ünitede öğrencilerin nicelikleri sınıflandırmaları, vektörlerde toplama işlemini farklı yöntemlerle gerçekleştirmeleri, temel düzeyde kuvvet kavramını ve doğadaki temel kuvvetlerin özelliklerini, hareketin temel kavramlarını ve hareket türlerinin temel niteliklerini açıklamaları amaçlanmaktadır.

 • FİZ.9.2.1. SI birim sisteminde birimleri verilen temel ve türetilmiş nicelikleri sınıflandırabilme
  a) Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş niceliklerin niteliklerini tanımlar.
  b) Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri niteliklerine göre gruplandırır.
  c) Birimleri SI birim sisteminde verilen nicelikleri temel ve türetilmiş nicelikler olarak adlandırır.
 • FİZ.9.2.2. Skaler ve vektörel nicelikleri karşılaştırabilme
  a) Skaler ve vektörel niceliklerin özelliklerini belirler.
  b) Skaler ve vektörel niceliklerin benzerliklerini listeler.
  c) Skaler ve vektörel niceliklerin farklılıklarını listeler.
 • FİZ.9.2.3. Aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklüklerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme
  a) Aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklüklerini tanımlar.
  b) Aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklükleri ile ilgili verileri
  toplayarak kaydeder.
  c) Verileri yorumlayarak eşit vektör, zıt vektör ve reel sayıyla çarpılmış vektörlere ilişkin değerlendirmeler yapar.
 • FİZ.9.2.4. Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme
  a) Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemini inceleyerek toplama yöntemlerinde kullanılan örüntüleri bulur.
  b) Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin genelleme yapar.
 • FİZ.9.2.5. Doğadaki temel kuvvetleri karşılaştırabilme
  a) Doğadaki temel kuvvetlere ilişkin özellikleri belirler.
  b) Doğadaki temel kuvvetlere ilişkin benzerlikleri listeler.
  c) Doğadaki temel kuvvetlere ilişkin farklılıkları listeler.
 • FİZ.9.2.6. Hareketin temel kavramlarının tanımlarına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
  a) Hareketin temel kavramlarına yönelik örnekleri gözlemleyerek görseller arasındaki benzerlikleri bulur.
  b) Hareketin temel kavramlarına ilişkin genellemeler yapar.
 • FİZ.9.2.7. Hareket türlerini sınıflandırabilme
  a) Hareket türlerinin niteliklerini belirler.
  b) Hareket türlerini ortak özelliklerine göre gruplandırır.
  c) Hareket türlerine göre oluşturduğu grupları adlandırır.

3. ÜNİTE: AKIŞKANLAR

Bu ünitede öğrencilerin basınç kavramına ve akışkanların basıncına yönelik çıkarımlarda bulunmaları, sıvılarda basıncın günlük hayattaki örneklerine ilişkin sorgulama yapmaları, açık hava basıncına ilişkin çıkarım yapmaları, sıvılarda kaldırma kuvveti ile ilgili deney yaparak kaldırma kuvvetinin nedenlerine yönelik çıkarımda bulunmaları Bernoulli İlkesi’ne yönelik genelleme yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

 • FİZ.9.3.1. Basınca yönelik çıkarımlarda bulunabilme
  a) Basınca etki eden etmenleri tanımlar.
  b) Basınç ile ilgili topladığı verileri kaydeder.
  c) Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar.
 • FİZ.9.3.2. Durgun sıvılarda basınca yönelik çıkarımlarda bulunabilme
  a) Durgun sıvılarda basınca etki eden etmenleri tanımlar.
  b) Durgun sıvılarda basınç ile ilgili topladığı verileri kaydeder.
  c) Durgun sıvılarda basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak durgun sıvılarda basınca ilişkin çıkarımlar yapar.
 • FİZ.9.3.3. Sıvılarda basıncın kullanıldığı günlük hayat örneklerine ilişkin sorgulama yapabilme
  a) Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konuyu belirler.
  b) Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konu ile ilgili sorular sorar.
  c) Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konu hakkında bilgi toplar.
  ç) Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konu ile ilgili topladığı bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.
  d) Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konu ile ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarımda bulunur.
 • FİZ.9.3.4. Açık hava basıncına ilişkin çıkarım yapabilme
  a) Sıvı basıncına ilişkin bilgilerinden yararlanarak açık hava basıncına yönelik hipotez kurar.
  b) Sıvı basıncıyla açık hava basıncı arasındaki ilişkileri listeler.
  c) Sıvı basıncıyla açık hava basıncını karşılaştırır.
  ç) Açık hava basıncına ilişkin önermeler sunar.
  d) Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir.
 • FİZ.9.3.5. Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme
  a) Kaldırma kuvveti ile kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik bir deney tasarlar.
  b) Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • FİZ.9.3.6. Kaldırma kuvveti ile sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye yönelik çıkarım yapabilme
  a) Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar.
  b) Kaldırma kuvveti ile ilgili yaptığı deneyden elde ettiği verileri kullanarak matematiksel modeli bulur.
  c) Kaldırma kuvveti ve sıvı basıncına ait matematiksel modelleri karşılaştırır.
  ç) Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair önermede bulunur.
  d) Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar.
 • FİZ.9.3.7. Akışkanın geçtiği borunun kesit alanı ile akışkanın sürati ve boru çeperlerine yaptığı basınç arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
  a) Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek aralarındaki ilişkiyi tespit eder.
  b) Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller.

4. ÜNİTE: ENERJİ

Bu ünitede öğrencilerin iç enerjinin ısı ve sıcaklık kavramları ile ilişkisine yönelik çıkarım yapmaları, alınan veya verilen ısının hesaplanması için gerekli matematiksel modellere ulaşması, ısıl denge durumu hakkında bilimsel gözlem yapması, ısı aktarım yollarını sınıflaması ve katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenleri açıklaması amaçlanmaktadır.

 • FİZ.9.4.1. İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme
  a) Isı, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili görselleri inceler.
  b) İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile ilişkisini bulur.
  c) İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişkiyi geneller.
 • FİZ.9.4.2. Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modele ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme
  a) Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiyi deney yoluyla keşfederek matematiksel modeline ulaşır.
  b) Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modeli farklı durumlar için hesaplamalar yaparak geneller.
 • FİZ.9.4.3. Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hâl değiştirmesi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme
  a) Hâl değişimini etkileyen nitelikleri tespit eder.
  b) Hâl değişimini etkileyen niteliklerle ilgili veri toplayıp kaydeder.
  c) Saf maddelerde hâl değişimini etkileyen nitelikler ile ilgili topladığı verileri yorumlayarak matematiksel model aracılığıyla değerlendirir.
 • FİZ.9.4.4. Isıl denge durumu hakkında bilimsel gözlem yapabilme
  a) Isıl dengede olma durumu ile ilgili nitelikleri tanımlar.
  b) Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder.
  c) Isıl dengeye ulaşma süreci ile ilgili elde ettiği verileri açıklar.
 • FİZ.9.4.5. Isı aktarım yollarını sınıflayabilme
  a) Isı aktarım yollarının niteliklerini belirler.
  b) Niteliklerine göre ısı aktarım yollarını benzerlik ve farklılıklarına göre ayrıştırır.
  c) Isı aktarım yollarını benzerliklerine göre gruplandırır.
  ç) Gruplandırdığı ısı aktarım yollarını adlandırır.
 • FİZ.9.4.6. Günlük hayattaki deneyimlerinden yola çıkarak katı maddelerdeki ısı iletim hızını etkileyen etmenlere yönelik yansıtma yapabilme
  a) Katı maddelerde ısı iletim hızı ile ilgili deneyimlerini gözden geçirir.
  b) Katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenlere ilişkin çıkarım yapar.
  c) Katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenlere ilişkin çıkarımlarını değerlendirir.
ÜNİTE Öğrenme
Çıktısı Sayısı
Süre
Ders Saati Yüzde Oranı
(%)
FİZİK BİLİMİ VE KARİYER KEŞFİ 4 8 11
KUVVET VE HAREKET 7 24 33
AKIŞKANLAR 7 18 25
ENERJİ 6 18 25
OKUL TEMELLİ PLANLAMA* 4 6
TOPLAM 24 72 100

 

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. test dedi ki:

  merhaba

BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları