Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-3


8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı test,8.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; fiillerde çatı, yazı türleri, noktalama işaretleri, metni anlama, öğe dizilişi, anlatım biçimleri ile söz sanatları konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

GEÇMİŞLE GELECEK

(…) Einstein (Aynştayn) demiş ki: “Geleceği hiç düşünmem çünkü hemencecik gelir.” İnsanoğlu ya geçmişi düşünür ya da geleceği. Geçmişi düşünür çünkü geçmişte iyi günleri vardır, iyi anıları vardır, onlardan kopamaz. Bir türlü geçmişin özleminden kendini kurtaramaz. Geleceği düşünür çünkü gelecekte her şey iyi olacaktır, elde edemediklerine ulaşacaktır, daha iyi daha güzel günlere kavuşacaktır.
Ya geçmiş ya da gelecek. Peki, içinde bulunduğumuz zaman parçası? En önemli olan bu değil mi? Ne yaparsak hepsi bu anki davranışımıza bağlı. Geçmiş de bu an, gelecek de. Bugünü kendi hâline bırakır, geçmiş ve gelecek düşlerine dalarsak ne geçmişimiz iyi olur ne geleceğimiz.
Einstein bence şunu anlatmak istiyor: Geleceği düşüneceğime, içinde bulunduğum anı yaşarım. Büyük adamların başarısı bu yüzden. Geçmişi, geleceği bir yana atmalarından, hâli bütün güçleriyle yaşamalarından.
Geleceği hiç düşünmemeli çünkü hemen geliyor. Ya geçmişi? Geçmişi de ancak geçmiş bir zaman olarak bellemeli. Yanlışlıklardan bir şeyler çıkararak başarılarından hız kazanarak. (…)
Oktay AKBAL

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Einstein neden geleceği düşünmediğini söylüyor? Açıklayınız. (5p)

2. Metnin ana fikri nedir? (10p)

3. Geçmişimiz ve geleceğimizin iyi olması neye bağlıdır? (5p)

4. Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz? (5p)

A) Geçmişte sahip olamadıklarımızı elde etmek umuduyla geleceğe bakarız.
B) İnsanlar güzel hatıralarından dolayı geçmişten kolayca kopamazlar.
C) Yaşanan anı anlamanın yolu geleceği düşünmekten geçer.
D) En önemli olan içinde bulunduğumuz andır.

5. Aşağıdaki yazı türleriyle ilgili verilen bilgileri uygun yazı türleriyle eşleştiriniz. ( 5p. )

Bir konunun fazla derinleştirilmeden, biriyle konuşuyormuş gibi anlatıldığı, senli benli cana yakın bir dille yazılan okuyucuyu sıkmadan günlük konuşma havasında yazılan yazı türüne denir. A Makale
Milletlerin tarihinde derin izler bırakan olaylara,olağanüstü olay ve kahramanların da eklenmesiyle oluşan ve kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla günümüze kadar ulaşan anlatı türüdür. B Destan
Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılara denir. C Anı
Bir kişinin hayatının anlatıldığı, amacın o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmak olduğu yazılara denir. D Biyografi
Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak kanıtlamaya çalıştığı ve böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçladığı yazı türüdür. E Söyleşi

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır? (5p)

A) Ayşe, Mehmet ve Ergün folklor çalışıyor.       B) Gömleğini, pantolonunu ütüledi.
C) Kahvaltısını yaptı, servise yetişti.                      D) Parasına, eşyasına sahip olamamış.

7.Aşağıdaki cümleleri çatılarına göre inceleyip uygun kutucukları işaretleyiniz.(10p)

CÜMLELER ÖZNESİNE GÖRE  NESNESİNE GÖRE
ETKEN EDİLGEN GEÇİŞLİ GEÇİŞSİZ
1 Kardeşim makasla oynarken elini kesti.
2 Dedesini görünce hasretle sarıldı.
3 Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.
4 Anlatılan fıkraya en çok Ali güldü.
5 Şarkı söylemeyi çok seviyor.

8. ( I )Ülkemizde görülen afetlerden biridir kaya düşmesi. ( II )Kaya düşmesi olay sayısı ve olaydan etkilenen insan sayısı bakımından Kayseri İli, ilk sırada yer almaktadır. ( III )Erzurum, Nevşehir, Adıyaman ve Sivas bu tür olayların en çok meydana geldiği diğer illerdir. ( IV )Birçok doğal afette olduğu gibi bu afet için de gerekli önlemler alınmaktadır.
Bu metinde numaralı yerlerden hangisinde yazım yanlışlığı vardır? (5p)

A) I        B) II         C) III          D) IV

9. ‘’ Şehirlerde yaşayan ekin kargaları sıklıkla çöplüklerde beslenir.’’ Cümlesiyle aynı öge dizilişine sahip bir cümle yazınız. (6p)

…………………………………………………………………………………………………………………….

10.Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerle ilgili verilen bilgi doğruysa kutucuğa D, yanlışsa Y yazınız. (5p)

“Herkes erkenden işi bıraktı.” cümlesinde vurgu öznededir.
“Bugün hasta gibiydi Sevgi.” cümlesi devrik isim cümlesidir.
Dilimizde kalıplaşmış sözlerin aksine, deyim ve atasözlerinde değişiklik yapabiliriz.
“Çamaşırlar yıkandı ve balkona serildi.” cümlesinde yüklem edilgendir.
“Aslında o seni tanımıyor değil.” cümlesi biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümledir.

11. Aşağıdaki cümleleri yükleminin yerine ve türüne göre inceleyip uygun alana işaretleme yapınız.(10p)

Cümleler Yüklemin  Türüne Göre Yüklemin Yerine Göre
İsim Cümlesi   Fiil Cümlesi Kurallı Cümle Devrik Cümle
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Sınavı kazanmaktı tek amacı.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
Bilgi, en değerli hazinedir.
Seve seve yaparım istediklerini.

12. Aşağıdaki cümleleri yapısı bakımından inceleyip uygun alana işaretleme yapınız. (5p)

Cümleler Tek yüklemli  Fiilimsi bulunan Birden çok yüklemli  Bağlacı olan
Her insan için öncelik, sevgi ve saygı olmalıdır.
Hem nazlanıyor hem de gelmek istiyor.
Kapıyı açtı, içeri girdi, etrafı inceledi.
Büyük yazarların hepsi, dönemlerini yansıtmışlardır.
Okumak, ufkunu açan yegâne şeydir.

13. Aşağıdaki paragrafların anlatım biçimlerini yazınız.(Betimleme,Açıklama,Tartışma,Öyküleme) (8p)

Burdur’da Klasik Çağ’a ait, bilinen en eski yerleşim yeri Düğer köyündedir. Yunan Arkaik Dönemi’ne rastlayan ve Frig kültürü özelliklerini gösteren antik kent, Yarışlı Gölü’nün doğu kıyısındaki yarımadada yer alır. Kent MÖ VI. yüzyılın sonlarında kurulmuştur.
Dağın eteklerindeki küçük köy, kiremit çatılı, boyalı ve bakımlı evleriyle misafirlerini karşılar. Köydeki her evin önündeki çitlerle çevrili küçük bahçelerde gül fidanları vardır. Köyün hemen dışında bulunan dere, şırıltısıyla köylülerin ninnisi gibidir.
Artık yaşadığı yer hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyordu. Bunun için ne yapabileceğini düşündü. Kütüphaneye gitmek geldi aklına. Annesinden kütüphaneye gitmek için izin aldı. Tek başına gitmek istemediği için arkadaşından kendisiyle gelmesini istedi. Arkadaşı bu isteği geri çevirmedi.
Şehirleri sadece bugünleri ile değerlendirenleri hiç anlamıyorum. Onlar, şehirlerin günümüzdeki hâllerinden ibaret olduğunu ve bugüne bağlı kalarak büyüdüğünü düşünüyorlar. Bu yanlış fikrin aksine şehirler, tarihlerine bağlı kalarak büyürler. Tarihi görmezden gelinen şehirler, dokularını kaybederler. Geleceğe ulaşmaları zordur. Şehirlerin geleceği için sadece bugünü değil tarihi de değerlendirmeliyiz.

14.Aşağıdaki dizelerde kullanılan söz sanatlarını belirleyerek yanlarına yazınız.(6 p)

Bir ah çeksem karşı dağı eritir
Gözüm yaşı değirmenler yürütür.                         ……………………………

Bir yağmur başlar ya inceden ince
Bak o zaman topraktaki sevince.                            ……………………………

Ah bu türküler, köy türküleri
Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz             …………………………

15. Dönem içinde okuduğunuz herhangi bir kitabı özetleyiniz. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. (10p)

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam