Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-2


8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı test,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; fiilimsi, cümlenin öğeleri, yazım yanlışı, anlatım biçimleri, ekler ile şiir konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

BÜYÜDÜM MÜ SAHİ
Çocukken yaptığım tel araba,
Almayı düşlediğim mavi bisiklet,
Elimde topaç, koynumda misket,
Parmaklarımdan boşanan onca maharet…
İlkokul öğretmenim ve takdirlerim.
Ve ilk yürek burkuntum…
Tokat yemeden döktüğüm ilk gözyaşı.
Hepsini kaybettim orta bire geçince.
Artık büyüdün diyerek; elimden topacımı, Koynumdan sapanımı aldılar…
‘Büyüdün’ dedi, onlarca ses hep bir ağızdan!
Evde anam, babam; okulda öğretmenlerim… Büyüdün…
(F.K . Barbarosoğlu)

SORU 1 (4p)
Şiirin tamamına hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukluk yıllarına duyulan özlem.
B) Büyüklere duyulan kızgınlık.
C) Öğretmenlere duyulan minnet duygusu.
D) Okumakla insanın nelere kavuştuğu.

SORU 2 (4p)
Radyoda ilk olarak içinde “isim-fiil” geçen beste, ikinci olarak “sıfat-fiil” geçen beste, son olarak da “zarf fiil” geçen beste okunacaktır.
1. Sönmez artık yüreğimde yanan bu ateş.
2. Gözlerime bakmaya / Dizlerimde yatmaya / Biraz geç kalmadın mı?
3. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yâr / Aşkındı bana güzelim, yadigâr.
Yukarıdaki açıklamaya göre sıralama nasıl olmalıdır?

A)2,1,3        B)3,2,1           C)3,1,2        D)2,3,1

SORU 3 (4p)
“Bu filmi Ayşelerde üç ay önce izlemiştim. “Bu cümlenin ögelerini bulmak için yüklemine sırasıyla aşağıdaki sorulardan hangileri sorulmalıdır?

A) Neyi, nerede, ne zaman         B) Kimi, nereye, nasıl           C) Kim, nerede, neden        D) Ne, nerede, ne zaman

SORU 4 (4p)
“Şehir Mektupları sahibi Ahmet Rasim, mektuplarında sık sık yemek isimleri sayar.” cümlesinin öge dizilişi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne – yer tamlayıcısı – zarf tamlayıcısı – nesne – yüklem
B) Nesne – zarf tamlayıcısı – yer tamlayıcısı – özne – yüklem
C) Özne – zarf tamlayıcısı – yer tamlayıcısı – nesne – yüklem
D) Nesne – yer tamlayıcısı – zarf tamlayıcısı -özne -yüklem

SORU 5 (4p)
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Dün geceki açık oturum sabaha kadar sürdüğü için çok uykusuzum.
B) Kitap yayımlanmadan önce güzel bir önsöz yazmalıyım.
C) Annem, kardeşimi ayakaltında dolaşmasın diye parka gönderdi.
D) Filmin alt yazısı öyle kötüydü ki filmden hiçbir şey anlamadık.

SORU 6 (4p)
I. Bu çalışmayı hiç de başarılı bulmadım.
II. Onun yazıları güzel, ya seninkiler?
III. Gelen Ali’mi, Arif’mi anlayamadım.
IV. Hava öyle bir karardı ki herkes korktu.
Serkan ”Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?” diye sorulan bir soruyu çözmektedir. Buna göre Serkan hangi seçeneği işaretlemelidir?

A) I        B) II          C) III         D) IV

SORU 7 (4p)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) İşlerin karışacağını ben de hissetmiştim.
B) Bana söylediğin sözlerden dolayı seni affetmiyorum.
C) Ondan bahsettiğimizi farketmedi.
D) Bu sorunu aşabileceğinizi zannetmiyorum.

SORU 8 (4p)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Kardeşlerin hepsi bir arada yaşıyordu.
B) O başarılı birtakımda futbol oynuyor.
C) Bir çok kişi onlara yardım etti.
D) Hiçbirşey yalan söylemek kadar kötü olamaz.

SORU 9 (4p)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde satır sonu hece ayrımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Çocukluğumuzda burada bir ilk-
öğretim okulu vardı.
B) Babam iki hafta sonra Amerika’-
dan dönecek.
C) Savaş döneminden kalma bir de-
nizaltı gördük.
D) Bu yıl okullar haziran ayının orta-
sında tatil olacak.

SORU 10 (4p)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?

A) TRT’de yayınlanan “Türkü Gecesi” programını severek seyrediyoruz.
B) Ablam bu yıl ÖSS’na İstanbul’da girdi.
C) Pazardan alacağın domatesler 3 kg’den az olmasın.
D) Yazım Kılavuzunun son baskısını TDK’dan aldım.

SORU 11 (4p)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Cumhuriyet Caddesi’ne gidiyor musunuz?
B) Adana, güney Akdeniz’de yer alır.
C) Kâğıtları gelişigüzel toplayıp attı.
D) Çanakkale Boğazı’na bir gezi düzenledik.

SORU 12 (4p)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Yüz yetmiş yedi kişilik bir davet düzenlenmiş.
B) Çocuk, 3’er 3’er saymayı öğrenmiş.
C) Bu eşyaları 6’ıncı kata taşımamız lazım.
D) Beş taş oynamayı arkadaşlarımdan öğrendim.

SORU 13 (4p)
Anılar, yaşandıktan sonra yazılır. Günlüklerse yaşanırken oluşturulur. Kimi günlükler içe dönük bir nitelik taşır. Anılarla günlükler arasındaki en önemli ayrım budur. Bu bakımdan günlükler anılara göre daha inandırıcıdır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

A) Açıklama – Karşılaştırma            B) Betimleme – Kişileştirme
C) Tartışma – Tanık gösterme         D) Öyküleme – Tanımlama

SORU 14 (4p)
Özgür düşünce; hem tutucu, gelenekçi hem de özgür olamaz. Nasıl olabilir ki? Düşünce özgürlüğü eski düşünce kalıplarını kırmanın ta kendisidir. Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline de inansa özgür düşünemiyor demektir. Bunun aksini savunanlara şaşırıyorum zaten.
Bu parçada, aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Öyküleyici          B) Betimleyici        C) Tartışmacı         D) Örnekleyici

SORU 15 (4p)
Gökyüzü, yağmur sonrası ışıl ışıl bir güneşle saçlarını kurutur. Başına rengârenk bir bant takar. Yedi parlak renk, sırma bir kuşak gibi mor dağların ardında düğümlenir. Dünyanın en güzel renkleridir onlar. Koca gökyüzü, bu renkli ışık demetiyle şenlenir. Yerdeki bütün çiçekler gökyüzüne renk vermiş. Yağız yerle engin gök, birbirine ayna tutmuş.
Bu parçanın anlatımı aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri ile yapılmıştır?

A) Benzetme – Kişileştirme – Konuşturma – Tanımlama
B) Betimleme – Kişileştirme – Benzetme – Öyküleme
C) Kişileştirme – Tanımlama – Benzetme – Karşılaştırma
D) Öyküleme – Karşılaştırma – Konuşturma – Tanımlama

SORU 16 (4p)
“Geçmek” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde, “yapamaz duruma gelmek” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Evin önünden birkaç kışı geçiyor.
B) Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçtim.
C) Benden geçti anık, gençlere bırakıyorum.
D) Yıllar geçti hâlâ onu unutamadım.

SORU 17 (4p)
“Seven gayretsiz olmaz. Kıskanma ve tahammülsüzlük gayretin eli ve ayağı; kalbi ve ruhudur çünkü. Malını, canını varını, yoğunu sevgili için göz kırpmadan feda etmeyende de gayret bulunmaz. (Kitab-ı Aşk, İ. Pala)
Metinde geçen “Göz kırpmadan feda etmek” Sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Hiçbir şeyden korkmamak, yılmamak.
B) Gözüne olduğundan çok kötü görünmek.
C) Tereddüt etmeden her şeyden vazgeçmek.
D) Düşüncesizce her şeyini boşuna harcamak.

SORU 18 (4p)
Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı eserinde: “Huzur istersen o zahmetle birlikte gelir; sevinç istersen o kaygı ile birlikte gelir.” der. Bu sözü en iyi açıklayan atasözü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Bir elin nesi var; iki elin sesi var.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Zahmetsiz rahmet olmaz.
D) Allah dağına göre kar verir.

SORU 19 (4p)
“At binenin, kılıç kuşananın.” atasözü insanın hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Cesareti        B) Kurnazlığı       C) Becerisi       D) Alışkanlığı

SORU 20 (4p)
Bir toplumun ahlâkının ilerlemesini, düzelmesini istiyorsanız o toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, öyküler, romanlar okutturun; onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. 0 öykülerin, romanların, oyunların insanlarıyla tanışsınlar. Onların yaşamlarını, hayallerini yaşasınlar, öğrensinler onların içlerini. Böylece gerçek hayattaki insanları daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın; ilim, bilgi sonradan gelecektir, önce insanlığı kurtarmak hayalini işlemek gerekir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) İnsanlar arasındaki iletişimi güçlendirme yolları
B) Bir toplumda ahlâkın ilerlemesinin bağlı olduğu unsurlar
C) Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılması gerekenler
D) Sanatta ve bilimde ilerlemiş toplumların özellikleri

SORU 21 (4p)
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?

A) Milyonlarca kişi kitap okuyor, müzik dinliyor, tiyatroya ve sinemaya gidiyor.
B) Hâlbuki eski çağda çalgı çalarak türkü söyleyerek zamanı geçirirlerdi.
C) Oysaki Türk geleneği, Türk düşüncesi konuşulan, yaşayan diline dayandığı ölçüde ortaya çıkıyor.
D) Hayatı da köklü bir biçimde dönüştürüyor durmadan.

SORU 22 (4p)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatıma örnek vardır?

A) Okulun son gününde burada toplanacağımızı belirtti.
B) Yeni aldığı elbisenin üzerine olmadığını söyledi.
C) “Sizin de geleceğinizi hiç düşünmemiştik.” dedi.
D) Onu buradan götürmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

SORU 23 (4p) 
Şairin “Sözcükler” adlı kitabını büyük bir hızla okudum. (1) Çok yürekli ve içten buldum onu. (2) Dili; eskileri, çok eskileri, anımsattı; eskiyle yeniyi çok güzel bağlamış. (3) Evreni, açlığı ve açlığın doğurduğu sorunları işlemiş şiirlerinde şair. (4)
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde eserin konusundan söz edilmektedir?

A) 1.         B) 2.      C) 3.              D) 4.

SORU 24 (4p)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık, yakınma” anlamı yoktur?

A) Şimdi aklım olsaydı, bu mesleği seçer miydim hiç.
B) Keşke gri renkli olanı alsaydık, bu elbise içime sinmedi.
C) Köyü tam zamanında terk etmişiz, şimdi çocuklarım çoban olacaktı.
D) Zamanında kendi işimi kursaydım, şimdi el kapısında çalışıyor olmayacaktım.

SORU 25 (4p)
1. Yarınki programa onu da çağırsam mı? (Kararsızlık)
2. Bu işleri yarına kadar bitirdiğimizi farz edelim. (ihtimal)
3. Senin hatalarını düzeltmekten fenalık geldi artık. (Bıkma)
4. Ya çalışmadığım yerden soru çıkarsa. (Endişe)
Yukarıdaki cümlelerden hangisinin anlamı yanlış gösterilmiştir?

A) 1.       B) 2.        C) 3.        D) 4.

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam