Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları


8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,8. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; parçada anlam, yazım yanlışı, cümlenin öğeleri, fiilimsi ile söz sanatları konularını içermektedir.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

Çevremizdeki sesleri, ışıkları, kokuları, sıcaklığı, esen rüzgârı vb. hep duyu organlarımızla algılarız. Ancak bazen duyu organlarımız doğru çalışsa, işlevini tam yerine getirse bile onlardan beyne gönderilen iletiler beyinde yanlış yorumlanabilir. O zaman algımızda bir hata oluşur. Bu tür algı hatalarına yanılsama denir. En şaşırtıcı ve etkileyici yanılsamalar görsel yanılsamalardır. Bu yanılsamalarda aslında göz nesneyi görür. Nesnenin gözde oluşan görüntüsü sinirlerle beyne iletilir. Ama beyin, gelen bu görüntüyü yorumlarken hata yapar. Genelde algımızdaki bu hatayı fark ederiz. Böyle bir görsel yanılsamayla karşılaştığımızda bir şeyin ters gittiğini anlarız ama ne olduğunu bilemeyiz. O nedenle ikinci bir kez ve daha dikkatli bakarız. Baktığımız şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırız. Çoğunlukla bu ikinci ve daha dikkatli bakış nasıl bir yanılsamaya kapıldığımızı anlamamızı sağlar
1. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.
B) Tanımlama yapılmıştır.
C) Örneklemeye başvurulmuştur.
D) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

Mustafa, gece yarısından sonra karanlığın içinde yürümeye başladı. Düşe kalka Hacı Hüseyin’in evine geldi. Durdu. Etrafı dinledi. Ses seda yoktu. Çite tırmandı. Akar gibi avluya indi. Tekrar etrafı dinledi. Bir şey duymadı. Yürüdü. Ahıra doğru gitti. Kapı aralıktı. İtti, içeri girdi. Yine karanlığı dinledi. Cebinden çıkardığı kibriti çaktı. Köşede bir eşek vardı. Tıpkı bir mermer parçası gibi bembeyaz duruyordu. Yularının bağı kördüğüm olmuştu. Elleriyle, dişleriyle uğraşarak yuları çözdü. Yavaş yavaş soğukkanlılıkla kapıdan çıkarken boğazına boğucu bir şey sarıldı. Bir gürültü koptu.
2. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kısa cümleler kullanılmıştır.
B) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
C) Benzetmeye başvurulmuştur.
D) Karşılaştırma yapılmıştır.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Binada hiç birşey yapmadan saatlerce bekledik.
B) Herkes Ankara’dan gelecek bir haberi bekliyordu.
C) Şu oyuncakla biraz da ben oynamak istiyorum.
D) Demek ki onun böyle bir olaydan haberi yoktu.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de” nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Herkes binanın önünde toplanmaya başlasın.
B) Temizlik konusun da çok hassas davranıyorum.
C) Fatih de bu akşam oynanacak maça gelecekmiş.
D) Böyle bir davette takım elbise giymen lazımdı.

5. Öğrencilerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen, soğuk demiri döven bir demircidir.
Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yer Tamlayıcısı – Belirtili Nesne – Özne – Yüklem
B) Özne – Belirtisiz Nesne – Yüklem
C) Yer Tamlayıcısı – Özne – Yüklem
D) Özne – Yüklem

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri “Özne-Belirtili Nesne-Zarf Tamlayıcısı-Yüklem” şeklinde sıralanmıştır?

A) Her şair kendinden önceki sanatçıların birikiminden yararlanmıştır.
B) Yazarın anlattıkları, içimizdeki duyguları, başarılı bir biçimde yansıtıyordu.
C) Gerçek eleştirmen, herkesin göremediği şeyleri görür sanat yapıtlarında.
D) Okulun tüm öğrencileri ve öğretmenleri yapılan törene katıldı.

7. (I) Dünyada bir ilke imza at – – – – İstanbul Gelişim Sanat Tiyatrosu, iş ve trafik kazaları ile ilk yardıma dikkat çekiyor. (II) 81 ilde sahnelen – – – – “Kazasız Kul Olmaz” adlı oyun da bunlardan biri. (III) Bu oyun, dünyada ilk defa yapıl – – – bir uygulamayla seyircilere, özel koltuklarda izletiliyor. (IV) Oyun başla – – – – önce seyircilerin kemerlerini takması isteniyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi eki getirilmelidir?

A) I.          B) II.       C) III.         D) IV.

8. “Kışa hazırlanmak için yakacak aldık.” vurgulanan öge hangisidir?

A) Yüklem
B) Özne
C) Nesne
D) Zarf Tümleci

9.” Tiyatro, çağının nabzını yakalarsa ve oynanacağı zamanın ritmini bulursa seyircisiyle gerçek anlamda buluşur ve bağ kurmaya başlar.”
Bu cümledeki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Kalıcılık              C) Etkileyicilik
B) Özgünlük            D) Güncellik

10.Yazılarına yüreğini koymayan bir sanatçı ne kadar uğraşırsa uğraşsın sesini kimseye duyuramayacaktır.”
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın sorunlarına değinmemek
B) Eserlerinde topluma seslenmemek
C) Yazılarında ticari kaygılar taşımak
D) Duygularını eserine yansıtmamak

11. Buğday başakları rüzgârla birlikte sallandıkça hışırtıları duyuluyordu. Çeşit çeşit kuşlar cıvıldayarak eşlik ediyordu buğdaylara. Karatavuk bülbülden bile daha güzel ötüyordu bu defa. Serçeler minik adımlarla oradan oraya sekiyordu. Karıncalar telaşla yiyeceklerini topluyordu. Tüm canlılar muhteşem bir uyum içinde yaşıyordu.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi kişileştirme sanatının oluşmasına neden olmuştur?

A) sallandıkça
B) güzel
C) telaşla
D) muhteşem

12. Senin için dağları deler, yol açarım yâr
Senin için denizleri kuruturum yâr
Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yâr
Canım iste canım bile sana kurban yâr
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşturma
B) Kişileştirme
C) Benzetme
D) Abartma

13. (I) Bugünkü şairlerimizin çoğu, hep eskilerin, başkalarının gösterdikleri yoldan gidiyor; eskiden kalma duyguları, düşünceleri söylüyor. (II) Birtakımının yeni gözükmesine bakmayın, onlar da bundan on beş yıl öncekini taklit ediyor. (III) Beş yüz yıl önceki eskidir de on beş yıl önceki eski değil midir? (IV) Bir şairin kendi oluşturmadığı, kendi üretmediği, başkasından öğrendiği her şey eskidir.
Bu parçanın ana düşüncesi numaralanmış cümlelerden hangisinde verilmiştir?

A) I.        B) II.      C) III.      D) IV.

14. Meyve ve sebzelerin bozulmasına bazı bakteriler neden olur. Bakteriler, bu gıdaların içerdiği suyu kullandığı için onların üzerinde kolaylıkla gelişip çoğalır ve içeriğinde, görünüşünde birtakım değişikliklere yol açacak bozulmalara neden olur. Ancak meyve ve sebzeler kurutulursa bozulmalarının önüne geçilebilir. Çünkü kurutulan meyve ve sebzelerin su miktarı önemli ölçüde azalır. Bakteriler de yeterince su bulamazsa gelişemez.
Bu parçada meyve ve sebzelerle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçlerindeki su miktarının, bozulma sürelerini etkilediği
B) Oluşan bakterilerin insan sağlığına zarar verdiği
C) Bozulmalarını önlemek için onları kurutmak gerektiği
D) Kurutulunca vitamin değerlerinin arttığı

15. İnsan beyni, sahibinin yapmak istediği şeyi gerçekleştirme yollarını bulacak şekilde yaratılmıştır. “Azmin elinden hiç- bir şey kurtulmaz.” diyen atasözü de bu fikri doğrulamak- tadır. Pek çok insan, insan kudretinin dışında zannedilen muazzam işleri sadece azimleri sayesinde başarmış, o işleri yapmayı akıllarından bile geçirmeyen insanlarsa varılan netice karşısında şaşakalmışlardır. Atatürk’ün bu konuda çok güzel bir sözü var: “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.”
Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan beyni, sanıldığından daha üstün özelliklere sahiptir.
B) Küçük hayalleri olan insanlar, başarısız olmaya mahkûmdur.
C) İnsan, kararlı olursa en zor işlerin bile üstesinden gelebilir.
D) Büyük işleri sadece büyük ve önemli insanlar yapabilir.

16. İki tür kitap okuma yöntemi vardır: Aktif ve pasif okuma. Aktif okuma, gereksiz şeyler ayıklanarak ve dikkatle yapılan, yorumlamaya dayalı, eleştirel bir okuma türü; pasif okuma ise hiç çaba harcanmadan yapılan, ne veriliyorsa hemen kabul edilen, okunanlar üzerinde düşünülmeyen, yorum yapılmayan okuma türüdür. Okuma sırasında aktiflik arttıkça okuma kalitesi artar. Pasif bir okuma, gerçek okuma olarak adlandırılamaz. Uyuklar hâldeki bir zihin, okuma yapamaz.
Yukarıdaki parçaya göre aktif okumanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Metinleri yorumlayabilmek
B) Okuduklarında seçici davranmak
C) Okuduğu bütün bilgileri doğru kabul etmek
D) Dikkati metin üzerinde yoğunlaştırmak

17. İnebolu kayıkçıları, Kurtuluş Savaşı döneminde olağanüstü kahramanlık göstermişler, savaşta ihtiyaç duyulan malzemeleri İnebolu’nun meşhur “denk kayıkları” ile Anadolu’ya naklederek tarihimizdeki yerlerini almışlardır. Kahraman kayıkçılara, bu özverili davranışlarından dolayı “İstiklal Madalyası” verilmiştir. Onların bu madalyayı almalarına imkân sağlayan “denk kayığı” binbir emekle, özel tekniklerle yapılırdı. O dönemde kullanılan kayıklardan bazılarını İnebolu’da bulunan müzelerde görebilirsiniz.
Bu parçaya göre İnebolu kayıkçılarına İstiklal Madalyası niçin verilmiştir?

A) Kurtuluş Savaşı’nda gösterdikleri kahramanlık için
B) Kendilerine özgü bir kayık çeşidi ürettikleri için
C) Denk kayıklarını özel tekniklerle yaptıkları için
D) Çok fedakâr insanlar oldukları için

18. Adım at ileri, geriye bakma,
Bir sağlam iş tut da elden bırakma
Saçma sapan sözleri kulağına takma
Allah’ın yardımı çalışanlara.
Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Geleceğe odaklanmak gerektiği
B) Çalışan kişiye Allah’ın yardım edeceği
C) Geçmişi olduğu gibi şansa güven
D) İşine önem vermek gerektiği

19. Yaşar Kemal, belki de edebiyatımızın en sevilen romancılarından biriydi. Her eserinde bu toprakların kokusunu hissettiren sanatçı bu sevgiyi karşılıksız bırakmıyordu. Her bir romanında bizi köyümüzün sokaklarında gezdiriyor, içimizden birini kahraman olarak bize sunuyordu.
Bu parçada geçen “bu toprakların kokusunu hissettirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kahramanlarını yerel dille konuşturmak
B) İçinde yaşadığı toplumu yansıtmak
C) Halkın isteklerini dikkate almak
D) Sıradan insanların sorunlarına yer vermek

20. Okumak zihin gelişimi için çok önemlidir. Bilinçli ve düzenli bir okuma uygulaması yapan insan değişik düşünceleri yorumlama, bunlar üzerinde kurulmuş mantığı tespit etme yeteneği kazanır. Bilgiler okumayla artırılır, doğadaki güzelliklerin inceliği okumayla kavranır, düşünce çabukluğu okumayla elde edilir. Kültürlü bir insan olmanın en etkili yoludur okumak. Bireyleri gerçek anlamda okuyan toplumlar, ileri ve uygar toplum olurlar.
Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuma Çalışmaları
B) Dünyadaki Okuma Oranları
C) İnsan ve Kitaplar
D) Okumanın Faydaları

TÜM 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-55 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52-53 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam