Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-5


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; TBMM’nin isyanlara karşı aldığı tedbirler, milli cemiyetler, kongreler, M. Kemal’in eğitim hayatı, Trablusgarp savaşı, I. dünya savaşının nedenleri, temsil kurulu ile misak-ı milli konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

Soru–1) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. ( 5X 2 = 10 Puan)

(………) Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere direnmek imkânsızdı. Bu yüzden itilaf devletlerinin kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu.
(………) Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni işgallerine karşı koyan milli cemiyet, Reddi İlhak Cemiyeti’dir.
(………) Erzurum Kongresi ile Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi ilk kez açıklanmıştır.
(………) Sivas Kongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
(………) Egemenliğin kayıtsız, şartsız ulusa ait olduğu, ulusal iradenin egemen kılınması gerektiği ilk kez Havza Genelgesi’ nde belirtilmiştir.

Soru-2) Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun gelecek kelimeyi yazınız.

a) Türk Ordusu, Milli Mücadele sırasında ………………………………………………………………….. Savaşı’ndan sonra Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmiştir. ( 2 Puan )
b) Sakarya Savaşı’nın hazırlıklarının yapılması ve ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için…..…………………………….…………………………………..…….. Emirleri yayınlanmıştır. ( 2 Puan )
c) Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’ndaki başarısından dolayı ………………………. rütbesine terfi etmiştir. ( 2 Puan )
d) Mustafa Kemal, Kütahya – Eskişehir Savaşları devam ederken ………………………………………….. Kongresi’nin toplanmasını sağlamıştır. ( 2 Puan )

Soru-3) I. Meşrutiyetin İlanı sonrası Osmanlı aydınlarının, devletin dağılmasını önlemek için ortaya attıkları fikri akımlarını yazınız. ( 4 x 3 = 12 puan )

 

Soru-4) M. Kemal, eğitim hayatı boyunca okuduğu hangi okullarda n mezun olmamıştır? (5 Puan)

A) Şemsi Efendi Okulu – Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B) Şemsi Efendi Okulu – Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Mahalle Mektebi – Selanik Mülkiye Rüştiyesi
D) Mahalle Mektebi – Selanik Askeri Rüştiyesi

Soru-5) Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda başarılar kazandığı yerlerden biri değildir? (5 Puan)

A) Anafartalar       C) Tobruk
B) Bingazi              D) Derne

Soru-6) Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi aşağıdaki belgelerden veya kongrelerden hangisi ile belirtilmiştir? (5 Puan)

A) Erzurum Kongresi         C) Sivas Kongresi
B) Havza Genelgesi            D) Amasya Genelgesi

Soru-7) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden biri değildir? (5 Puan)

A) Sanayi İnkılâbı sonrası ortaya çıkan hammadde arayışı
B) Avusturya – Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
C) Gelişen devletlerin sanayide çalıştırmak amacıyla sömürge arayışına girmesi
D) Devletlerarasında meydana gelen silahlanma yarışı

Soru-8) Temsil Kurulu ilk kez, aşağıdaki hangi belge veya kongre sonucu kurulmuştur? (5 Puan)

A) Sivas Kongresi                 C) Havza Genelgesi
B) Erzurum Kongresi          D) Amasya Genelgesi

Soru-9) Temsil Kurulu’nun görevi aşağıdaki durumlardan hangisi ile sona ermiştir? (5 Puan)

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması ile
B) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması ile
C) Misak-ı Milli’nin ilanı ile
D) TBMM’nin açılması ile

Soru-10) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin hukuki bir geçerliliği yoktur? (5 Puan)

A) Sevr Ateşkes Antlaşması                   C) Uşi Antlaşması
B) Mondros Ateşkes Antlaşması          D) Moskova Antlaşm.

Soru – 11) Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan BMM’ nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir? (5 Puan)

A) Firariler Kanunu çıkarıldı.
B) İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.
D) Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.

Soru – 12) Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına karşı çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun gerekçelerinden birisidir? (5 Puan)

A) Temsil Heyeti’nin merkezinin Ankara olması
B) Kanun – i Esasi’ye uygun davranmak istemesi
C) İstanbul’un işgal güçlerinin denetiminde bulunması
D) Manda ve himaye düşüncesini yaygınlaştırmak istemesi

Soru – 13) Aşağıda verilenlerden hangisi, Misak-ı Milli kararlarının sonuçları arasında yer almaz? (5 Puan)

A) Millet egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulacağını bildirmiştir.
B) Türk ulusunun tam bağımsızlık isteği dünyaya duyurulmuştur.
C) Türk yurdunun ( ülkesinin) sınırları çizilmiştir.
D) Kurtuluş Savaşı’nın programı yasallaşmıştır.

Soru – 14) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin I. İnönü Zaferi sonucunda elde ettiği uluslar arası kazanımlardan biri değildir? (5 Puan)

A) İtilaf devletleri TBMM’yi Londra Konferansı’na davet ettiler. ( 23 Şubatt 1921 )
B) TBMM ile Afganistan arasında Dostluk Antlaşması imzalandı. ( 1 Mart 1921 )
C) TBMM ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması imzalandı. ( 16 Mart 1921 )
D) TBMM, 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nı kabul etti.

Soru-15) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa girmesinin nedenlerinden biri değildir? (5 Puan)

A) Almanya’nın savaşı kesinlikle kazanacağına inanması
B) Gelişmiş sanayisine yeni hammadde ve pazar arayışına girmesi
C) Balkan Savaşları’nda kaybettiği toprakları geri alacağına inanması
D) Kapitülasyonların kaldırılacağını ve borçlardan kurtulacağına inanması.

Soru–16) Erzurum Kongresi’nin önemini yazınız. ( 5 + 5 = 10 Puan )

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 3-4 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam