Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Trablusgarp savaşı, genelge ve kongreler, kuva-yı milli, misak-ı milli, antlaşmalar ile İtilaf devleti konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

Fransız ihtilalinin yaymış olduğu Milliyetçilik fikir akımı çok uluslu devletleri olumlu etkilemiştir.
Türk tarihinde mevcut rejime karşı çıkan ilk isyan 31 Mart Olayı’dır.
Trablusgarp Savaşı İngiltere ile imzalanan Uşi Antlaşması ile sona ermiştir.
Sömürgecilik 1. Dünya Savaşı’nın genel nedenlerindendir.
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda çok sayıda cephede başarı kazanmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (10×2=20)

Havza Genelgesi Hıyanet-i Vataniye Milli Egemenlik Amasya Genelgesi Milli Bağımsızlık
Hasan Tahsin Amasya Görüşmesi Kuvayi Milliye Şahin Bey Erzurum Kongresi
Trablusgarp Sivas Kongresi Misak-ı Milli Sütçü İmam Ali Saip Bey

1- Yunanlılara ilk kurşunu sıkan ve İzmir’in ilk şehidi olan kişi……………………………………………
2- Mondros’ta ordu terhis edildiğinden halk kendi kurtuluşunu kendisi yapmak istedi bu güce verilen isim………………
3- Türk halkında milli bilincin uyanmasını sağlayan belge……………………………………………………..
4- Kurtuluş Savaşının amaç neden ve yönteminin belirlendiği belgenin adı………………………………………….
5- Manda ve Himayenin ilk kez reddedildiği gelişme……………………………………………………
6- Bütün cemiyetlerin tek çatı altında toplandığı kongre……………………………………………………
7- İstanbul Hükümetinin Temsil Heyetini resmen tanımasını sağlayan gelişme…………………………………………………………..
8- Ülkenin tam bağımsızlığı için atılan çok önemli kararları içeren belge………………………………………….
9- TBMM’nin çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkardığı kanunun adı………………………………………………………..
10- Halkın yönetime katılması ya da yönetime katılacak kişileri seçmesi anlamına gelen kavram……………………………………………

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen antlaşmaları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1 Ermenistan ile imzalanan ve Doğu cephesini kapatan antlaşma Mondros
2 Sovyet Rusya ile imzalanan, bu devletin TBMM’yi tanımasını sağlayan antlaşma Ankara
3 Fransa ile imzalanan ve Güney cephesini kapatan antlaşma Sevr
4 TBMM tarafından hukuken geçersiz sayılan ölü doğan antlaşma Gümrü
5 Osmanlı Devleti’ni fiilen yok sayan antlaşma Moskova

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

1) Millî Mücadele Dönemi’nde Antep, Urfa ve Maraş; Fransızlar ve Fransızların silahlandırdığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulunmadığı için Güney Cephesi’nde Kuvâ-yı Millîye birlikleri işgallere karşı direnmiştir.
Buna göre Güney Cephesi ile ilgili,
I. Bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu
II. Kuvâ-yı Millîye’nin işgallere son verdiği
III. Fransızların azınlıklar ile iş birliği yaptığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III      B) I ve II        C) I ve III         D) I, II ve III

2) İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmetinin yanında TBMM Hükûmetini de çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükûmeti adına Tevfik Paşa, TBMM Hükûmeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik Paşa’ya geldiğinde “Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” demiştir.
Tevfik Paşa bu sözü ile İtilaf Devletleri’nin hangi amacını boşa çıkarmıştır?

A) Anadolu topraklarını işgale başlama
B) Türk delegeler arasında ikilik çıkarma
C) Düzenli ordunun kurulmasını engelleme
D) Türk milletini Millî Mücadele’den vazgeçirme

3) I. Trakya Paşaeli Cemiyeti
II. Kilikyalılar Cemiyeti
III. Wilson Prensipleri Cemiyeti
IV. Milli Kongre Cemiyeti
V. Mavri Mira Cemiyeti
Yukarıda yer alan cemiyetlerden hangileri Milli Cemiyetlerdendir?

A) I – II – III             B) I – II – IV
C) II – III – IV         D) II – IV – V

4) Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi’nin açılış konuşmasında ulusal egemenliğe dayanan bir millet meclisi meydana getirilmesi ve gücünü milletten alacak bir hükümetin kurulması gerektiğinden bahsetmiştir.
Buna göre kongrenin aşağıdaki kararlarından hangisinin bu doğrultuda alındığı söylenebilir?

A) Manda ve himaye kabul edilemez.
B) Millî sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
C) Kuvâ-yı Millîye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
D) Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

5)
• Kuvay-ı Milliye; İşgal edilen bölgelerde direnişi gerçekleştirmiştir.
• Eli silah tutan herkesin katıldığı küçük gruplardır.
• İhtiyaçlarını halk karşılamıştır.
Buna göre Kuvayımilliye ile ilgili olarak;
I. Bölgesel direnişi hedeflemiştir.
II. Düzensiz birliklerden oluşmaktadır.
III. Halk tarafından desteklenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.          B) I ve II.
C) II ve III.          D) I, II ve III.

6)

7) Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinin yaşandığı bir sırada Ankara’da Maarif Kongresi düzenlemesi aşağıdaki sözlerinden hangisi ile ilgili değildir?

A) En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir.
B) İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız.
C) Memleketteki bilgisizlik mutlaka giderilmelidir.
D) Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür.

8) Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalandı
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi
C) İstiklal Marşı kabul edildi
D) Gümrü Barış Antlaşması imzalandı

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam