Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-5


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Fransız ihtilali, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı, hareket ordusu, Trablusgarp savaşı ile Osmanlı devletinin I. dünya savaşında yer aldığı cepheler konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

1) 1. Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süveyş Kanalı Cephesi
B) Irak Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephesi

2) 1.Dünya Savaşında Almanya’nın Osmanlı’yı yanına almak istemesinin dini sebebi aşağıdaki gelişmelerden hangisine yöneliktir?

A) Osmanlının askeri üstünlüğünden yararlanmak
B) Osmanlı ekonomisinin gelişmesine destek olmak
C) Osmanlı halifesinin cihat ilanından yararlanmak
D) Yeni cepheler açılmasını sağlamak

3) Mustafa Kemal’in askerlik görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.
B) İlk görev yeri Trablusgarp’tır.
C) Sofya Ataşemiliterliği görevinde bulunmuştur.
D) Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yaptı

4) İttihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak
B) 31 Mart Ayaklanmasını bastırmak
C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak
D) Sırp Ayaklanmasını bastırmak

5) Fransız İhtilâli sonrasında dünyaya yayılan aşağıdaki kavramlardan hangisi, Osmanlı Devleti’ni diğerlerinden daha fazla etkilemiştir?

A) Milliyetçilik        B) Eşitlik
C) Özgürlük             D) Demokrasi

6) Sanayi İnkılâbı Osmanlı ülkesine bol miktarda ucuz mal sokmuştur.
Bu durumun,
I. Yerli üretim artmıştır.
II. İşsizlik oranı azalmıştır.
III. Ekonomi olumsuz etkilenmiştir.
Yukarda verilen bilgilerden hangisinin ya da hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız III
C) I ve II              D) I, II ve III

7) 1876 tarihli Kanun-i Esâsi’nin;
I. Padişahın meclisi açma-kapatma yetkisi vardır.
II. Hükûmet padişaha karşı sorumludur ve son söz padişahındır.
III. Âyan Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlar.
maddelerinden hangileri, “demokratik” olma özelliğini zedeleyici niteliktedir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) I ve II             D) I, II ve III

8) Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.
B) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan’a bırakılmıştır.
C) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son topraklarını kaybetmiştir.
D) Osmanlı Devleti Trablusgarp’a asker gönderememiştir.

9) Sanayi inkılabı aşağıdaki Avrupalı devletlerden hangisinde başlamıştır?

A) İngiltere             B) Almanya
C) İtalya                  D) Rusya

10) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır’ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanal Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Irak Cephesi
D) Filistin Cephesi

11) • “Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”
• “Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket özelliğimizdir.”
sözleri Atatürk’ün, öncelikle hangi yönünü ortaya çıkardığı söylenebilir?

A) Birleştirme ve Bütünleştirme Gücü
B) Hayalperestliğe yer vermemesi
C) Gurura yer vermemesi
D) Devrimciliği

12) Aşağıdakilerden hangisi Selanik ile ilgili doğru bir çıkarım değildir?

A) Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençliğini geçirdiği kent
B) Osmanlı Devleti’nin batıya açılan penceresi
C) Makedonya’nın önemli bir liman kenti
D) Mustafa Kemal’i fikir ve düşünce yönünden ilk etkileyen şehir

13) “1914 yılında Saraybosna’yı ziyaret eden ………………. veliahdı, bir …………milliyetçisi tarafından öldürülmüş bu olay savaşı başlatan kıvılcım olmuştur. Avusturya-Macaristan ……………. ‘a savaş açmış böylece …………. başladı.”
Boşluklara sırasıyla hangileri yazılmalıdır?

A) Avusturya-Macaristan, Türk, Fransa, Barış
B) Avusturya-Macaristan, Sırp, Sırbistan, I. Dünya Savaşı
C) Sırbistan, Avusturya-Macaristan, Sırp, I.Dünya Savaşı
D) Türk, Fransa, Avusturya-Macaristan, Balkan Savaşı

14) Mustafa Kemal’in, Derne Tobruk ve Bingazi cephelerinde başarı göstererek sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkinci Balkan Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Birinci Balkan Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı

15) Aşağıdakilerden hangisi Wilson İlkelerinden biri değildir?

A) Yenilen devletler savaş tazminatı ödemeyecek
B) Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak
C) Devletler arasındaki sorunların çözümü için bir uluslararası bir teşkilât kurulacak
D) Fransa, Alsace-Loraiene kömür havzasını Almanya’ya geri verecek

16) I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılması konusunda yapılan gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyuran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya             B) Almanya
C) İtalya             D) ABD

17) Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde aşağıdaki aydınlardan hangisi etkili olmamıştır?

A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Halide Edip Adıvar
D) Namık Kemal

18) Olay: Sarıkamış harekâtında 60.000 asker donarak şehit düşmüştür.
Osmanlı devletinin birinci dünya savaşına girdiği ve ilk açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir.

A) Çanakkale cephesi
B) Suriye Filistin cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Galiçya cephesi

19) ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir’.
Mustafa Kemal bu tarihi emri aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yaparken vermiştir?

A) Çanakkale               B) Suriye – Filistin
C) Trablusgarp            D) Kafkasya

20) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi, Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan devletinin kurulmasına ortam hazırlamaktadır?

A) İran ve Kafkasya’daki Osmanlı birlikleri geri çekilip, terhis edilecektir.
B) İtilaf Devletlerine ait savaş esirleri ile Ermeni esir ve tutukluları itilaf hükü­metlerine teslim edilecektir.
C) Toros tünelleri itilaf devletleri tarafın­dan işgal edilecektir.
D) Vilayet-i Sitte ’de karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edebileceklerdir.

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam