Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları


8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf fen bilimleri  yazılı soruları pdf,8. sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; iklim ve hava olayları, basınç, periyodik sistem, fiziksel kimyasal değişim ile mutasyon ve modifikasyon konularını içermektedir.

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (10×2=20 puan)

1. Dünya’nın …………………. etrafında dönmesi ve eksen eğikliği sebebiyle mevsimler oluşur.
2. Bir bölgenin iklimi ……………. zaman dilimlerinde yapılan gözlemlerle belirlenir.
3. DNA’nın temel yapı birimi …………………… lerdir.
4. Anne ve Babadaki karakterler nesilden nesile ……………………. ile aktarılır.
5. Bir gende veya kromozomda meydana gelen değişmeye ………………… adı verilir.
6. ……………… çalışmaları ile daha verimli ve istenilen özellikte canlılar elde edilebilmektedir.
7. Katı cismin ……………. ile basınç arasında doğru bir orantı vardır.
8. Berber ve dişçi koltuklarının çalışma şekli ….…….. ilkesinin uygulama alanlarına örnek verilebilir.
9. Periyodik sistemde 7 tane …………….. 18 tane ……………….. bulunur.
10. Bir maddenin kimyasal değişim gerçekleştirerek yeni maddeler oluşturması sürecine ………………..………….. denir.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10×1=10 puan)

(   ) Oğlak dönencesi üzerindeki bir bölgede gece-gündüz süreleri daima eşittir.
(   ) Küresel ısınma sonucunda bazı bitki ve hayvan türleri, nesillerinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalır.
(   ) Canlıların kromozom sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyi artar.
(   ) Bir karakter açısından aynı genlere sahip döllere “melez döl” yada “heterozigot denir.
(   ) Mutasyonların tamamı hücreye zarar verir.
(   ) Biyoteknolojinin yalnızca endüstriyel alanda çalışmaları vardır.
(   )Cisimlerin keskin uçlu kısımları kullanılarak uygulanan basınç arttırılmış olur.
(   ) Bileşik kaba aynı sıvı konulduğunda kollardaki sıvı seviyeleri aynı olur.
(   ) Henry Moseley periyodik sistemin altına 2 sıra daha ekleyerek periyodik sisteme son şeklini vermiştir.
(   ) Kimyasal tepkimelerde atomlar değişerek yeni atomlara dönüşür.

C) Aşağıda verilen örnekleri fiziksel ve kimyasal değişim olma durumuna göre sınıflandırınız. (10×1=10 puan)

Özellikler Fiziksel Kimyasal
Etin doğranması.
Yemeğin pişmesi.
Ekmeğin küflenmesi.
Mumun erimesi.
Gökkuşağının oluşması.
Saçın boyanması.
Suyun elektrolizi.
Yağmurun oluşumu.
Elmanın kararması.
Şekerin suda çözünmesi.

D) Aşağıda verilen periyodik sistem ile ilgili olarak verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D” yanlış olanların karşınsa “Y” yazınız. (5×2=10 puan)

1. Fe, Na ve H elementleri metaldir. ……..
2. F elementi elektrik akımını iletmez. ……..
3. Ar elementi kararlı yapıya sahiptir. ……..
4. Si elementi yarı metaldir. ……..
5. Si elementinin elektrik ve ısı iletkenliği F den kötü Fe den iyidir. ……..

E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10×5=50 puan)

1. Bir öğrenci önce tek ayağı üzerinde, sonra iki ayağı üzerinde duruyor. Öğrencinin bu iki durumda yere yaptığı basınçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her iki durumda yere yaptığı basınç aynıdır.
B) İki ayağı üzerinde dururken yere yaptığı basınç daha fazladır.
C)Tek ayağı üzerinde dururken yere yaptığı basınç daha fazladır.
D)Soruyu cevaplayabilmek için öğrencinin ağırlığı bilinmelidir.

2. Adaptasyonlar ile ilgili olarak;
I. Kalıtsaldır.
II. Sadece hayvanlarda görülür.
III. Canlıların yaşama ve üreme şansını artıran özellikler kazanmasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I         B) I ve III         C) II ve III           D)I,II ve III

3. Genetik mühendisliği ile ilgili olarak;
I. Klonlama ve DNA parmak izi uygulamaları bu alanda yapılır.
II. Kalıtsal hastalıkların olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak çalışmalar yürütür.
III. Biyoteknoloji ile hiçbir ilişkisi bulunmaz.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A)Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve II        D) II ve III

4.

Özlem, şekilde verilen kap içerisine bir miktar su koyarak K noktasında oluşan sıvı basıncını ölçüyor.
Özlem’in, K noktasında oluşan sıvı basıncını azaltmak için aşağıda-kilerden hangisini yapması doğru olmaz?

A) Kaptan bir miktar su boşaltmak.
B) K noktasını kap tabanına taşımak
C) K noktasını daha yükseğe taşımak.
D) Kaptaki suyu boşaltıp yerine aynı miktarda yoğunluğu daha az olan bir sıvı eklemek.

5.

Yanda periyodik sistemin ilk üç periyodunun olduğu bölümden alınan bir kesit ve bu kesitteki bazı elementler verilmiştir.
Bu kesitteki elementler ile ilgili olarak;
I. L ve N elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.
II. L ve M elementlerinin periyot sayıları eşittir.
III. K ve M elementlerinin son katmanında eşit sayıda elektron bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II      B) I ve III        C) II ve III        D) I, II ve III

6. Aşağıda bir bölümü verilen periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir.

Bu elementler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) M ve L elementlerinin son katmanlarındaki değerlik elektron sayıları eşittir.
B) L ve N elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.
C) M ve P elementleri aynı element sınıfında yer alır.
D) K, L ve N elementleri oda koşullarında gaz haldedir.

7. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleştirilmesinde açık hava basıncının etkisi yoktur?

A) Vantuzlu askıların kapıya asılması
B) Uçan balon yükseldikçe balonun hacminin artması
C) Ördeklerin perdeli ayakları sayesinde batmadan yürüyebilmesi
D) Uçak yolculuklarında kulaklarda ağrı oluşması

8. Aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisinin sonucunda saf döl çekinik özellikte bireyler dünyaya gelebilir?

A) AA X AA               B) bb X BB
C) Dd X Dd               D) SS x ss

9. Aşağıda bir değişimin modellemesi verilmiştir.

Bu değişim ile ilgili olarak;
I. Fiziksel değişime örnektir.
II. Maddenin kimliği değişmiştir.
III. Maddenin iç yapısında değişme olmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II       B) I ve III         C) II ve III           D) I, II ve III

10.Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimede X,Y,Z ve T maddelerine ait kütle değişimleri grafikte verilmiştir.

Buna göre verilen tepkime ile ilgili olarak;
I. Tepkime denklemi X+Y = T+Z şeklindedir.
II. T maddesinden 18 gram kullanılmıştır.
III. Oluşan Y maddesi 48 gramdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II       B) II ve III           C) I ve III            D) I, II ve III

TÜM 8. Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3 - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2 - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-5 - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-4 - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-3 - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-2 - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - 8. Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları ve Cevapları 2022 2023 - 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-5 - 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-4 - 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-3 - 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-2 - 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Soruları - 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-5 - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam