Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav;  zekat ve sadaka ibadeti, peygamberimizin kişilik özellikleri ile asr suresi konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (10×2 =20p)

*Cesaret *Sıdk *Üsve-i hasene *Öşür *Alkol *Nisap *El-Emin *Hz. Yusuf (a.s.) *Kur’an *Külli irade

1. Dinimizi öğrenebileceğimiz en temel iki kaynak …………………….. ile sünnettir.
2. ………………………………… Hz. Yakub’un (a.s.) on iki oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.
3. İslam’da toprak ürünlerinden verilen zekata …………………denir.
4. İslam’da zenginlik ölçüsüne ……………….. denir.
5. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Güneşi sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” buyurarak …………………………. ve kararlılığını dile getirmiştir.
6. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) doğruluğu ve güvenirliliği nedeniyle ………………………….. denilmiştir.
7. Yüce Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız iradesine ……………………….. denir.
8. Kur’an, onun en güzel örnek olduğunu da söyler.Kur’an’da Peygamberimizin (s.a.v.) en güzel ahlaka sahip olduğunu ifade eden kavrama ….……….……….denir.
9. Peygamberlerin doğru sözlü olmalarına, her türlü yalandan sakınmalarına …………. denir.
10. …………………….. bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar akıl sağlığına zarar vermektedir.

Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ harfi koyunuz. (10×2 =20p)

1. (   ) İslam’da faiz, hırsızlık, gasp ve benzeri yollardan elde edilen gelir, hukuken değerli kabul edilir.
2. (   ) İnsanın karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık, musibet ve felaketler karşısında ona ümit, teselli ve güven sağlayan en önemli sığınak, Allah (c.c.) inancı yani dindir.
3. (   ) Bir engelliye yardım etmek, düşen bir çocuğu yerden kaldırmak da dinimize göre sadaka sayılır.
4. (   ) Rüşvet almak helal kazanç yollarından birisidir.
5. (   ) İslam’da kişi öldükten sonra da ona sevap kazandırmaya devam eden sadakalara “sadaka-i câriye” denir.
6. (   ) Zekat farz olan bir ibadettir.İslamın beş şartından biridir.
7. (   ) İnsan hayatının sona ermesine ömür denir.
8. (   ) Asr; zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir.
9. (   ) İslam’da faiz, hırsızlık, gasp ve benzeri yollardan elde edilen gelir, hukuken değerli kabul edilir.
10.(   ) İnsan, sonsuz bir irade gücüne sahiptir.

Asr suresini okunuş sırasına göre numara vererek sıralayınız.Anlamınını kutucuğa yazınız.(10 puan)

(5 puan)
(   ) İllellezine âmenû
(   ) ve amilü’s sâlihâti
(   ) İnnel insane le fi husr.
(   ) ve tevâsav bi’l hakkı
(   ) Vel asr.
(   ) ve tevâsav bi’s sabr.
(   ) Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

ANLAMI:(5 puan)

 

 

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10×5 =50p)

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin .Ey gökleri ve yeri Yaradan! Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin.
Rabbim ! dedi:Kalbime genişlik ver,işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan bibirini, kardeşim Harun’u, bana yardımcı ver.
1) Yukarıda verilen ayetlerde bahsedilen peygamberler sırasıyla hangileridir?

A) Hz. Musa         Hz.Salih             Hz.Yusuf
B) Hz.Yusuf         Hz.Harun           Hz.Şuayb
C) Hz.Şuayb        Hz.Yusuf            Hz.Musa
D) Hz.Yusuf        Hz.Şuayb          Hz.İbrahim

2) Bir gün peygamberimiz otururken bir cenaze geçer ve peygamberimiz hemen ayağa kalkar.Yanındakiler geçen cenazenin Müslüman olmadığını ve bir yahudiye ait olduğunu söylerler.Peygamberimiz ‘’Olsun,Yahudide olsa insandır’’ der.
Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi yönüne değinilmiştir ?

A) Adaletli kişiliğine        B) Cenazelere değer verdiğine          C) İnsanlara değer verdiğine              D) Yahudilere farklı baktığına

Zekat Veren Verdiği Mal Nisap Oranı
Mehmet Nakit Para 1/40
Ayşe Ticaret Malı 1/10
Ali Büyükbaş Hayvan 1/30
Zeynep Altın ve Gümüş 1/40

3) Yukarıdaki tabloda kişinin sahip olduğu maldan verdiği zekat oranları belirtilmiştir. Sizce hangi kişi zekat verirken nisap oranında bir yanlışlık yapmıştır?

A) Mehmet         B) Ayşe           C) Ali                D) Zeynep

4) I. Miras malı
II. Faiz
III. Karaborsacılık
IV. Rüşvet
Yukarıdakilerden hangileri, İslam’ın yasakladığı haksız kazanç yollarındandır?

A) I ve II        B) II ve III         C) I, II ve III           D) II, III ve IV

5) Peygamberimizin (s.a.v.) kızlarını evlendirirken onların fikrini alması, Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması, hangi özelliğinin bir sonucudur?

A)İstişare yapmasının             B)Cesaretli olmasının
C) Güvenilir olmasının           D) İnsanlara değer vermesinin

6) Bir adam Peygamber Efendimize gelerek “Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah’a tevekkül edeyim?” diye sormuştu. Peygamberimiz ona “bağla ve tevekkül et” buyurdu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayla çelişmektedir?

A) Tedbir bizden, takdir Allah’tandır.
B) Tevekkülde Allah’a güvenmek şarttır.
C) Tevekkülde tedbir almak yeterlidir.
D) Tevekkül Allah’a dayanmaktır.

7)Kur’an-ı Kerim’den pek çok ayetinde helal kazanç elde etmenin önemine değinilmiş, insanlar haksız kazanç elde etmeme konusunda da uyarılmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi konuyla ilgili ayetlerden biri değildir ?

A) “Ölçü ve tartıda hile yapanların vay hâline!”
B) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin…”
C) “… O halde sen de dini Allah’a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et.”
D) “İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”

8)Fabrikatör Mahmut Bey fabrikasında yüzlerce işçi çalıştıran bir işverendir. Mahmut Bey çalışanlarının haklarına riayet etmekte,onların sosyal-hukuki haklarını vermekte, maaşlarını da zamanında ve eksiksiz ödemektedir. Buyüzden çalışanları tarafından çok sevilmektedir. Fabrikanın bulunduğu bölgede çıkan bir salgın hastalığı iş sağlığı vegüvenliği açısından riskli bulan Mahmut Bey, bu durum ortadan kalkıncaya kadar çalışanlarına izin vermiştir.Buna göre;
I. Aklın korunması II. Canın korunması III. Neslin Korunması IV. Malın korunması
Mahmut Bey, İslam dininin korunması konusunda önem verdiği değerlerden hangisine daha çok dikkat etmiştir?

A) I.         B) II.          C) III.            D) IV.

9) Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye örneği olarak gösterilemez?

A) Hayırlı evlat                  B) Faydalı ilim
C) Tebessüm etmek         D) Kalıcı eser

10)Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ‘’Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar.’’ Bu hadiste, her insanın tevhidi kabul etmeye meyilli olduğunu vurgular. Hz. İbrahim’in Allah’ı bulması buna örnektir. Hz. İbrahim putlara hiçbir zaman inanmayıp, mantıksız bulmuş ve putları kırarak tepkisini göstermiştir.
I. İnsan Allah’ı aklıyla bulabilir.
II. İnsan doğuştan inanma duygusuna sahiptir.
III. Allah’ı sadece peygamberler aklıyla bulabilir.
IV. Akıllı olmayan insanlar da Allah’ı bulabilir.
Buna göre yukarıdaki öncüllerden hangileri çıkarılabilir?

A) I-II          B) I-IV           C) I-III          D) II-II

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam