Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; kadere ve kazaya inanç, insanın iradesi, zekat ve sadaka ibadeti, ahlaki tutum ile maun suresi konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

Kaza; Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı gelince ilim, irade ve takdirine uygun olarak yaratmasıdır.
1. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “kaza” kapsamında değerlendirilir?

A) Baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı.
B) Sağlıklı yaşamak istiyorsan spor yapmalısın.
C) Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir.
D) Erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem verilmelidir.

Mehmet Âkif Ersoy,
I. 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu.
II. Vatanını ve milletini çok seven bir şairdir.
III. Halkalı Baytar Mektebi’nden birincilikle mezun oldu.
IV. Yazmış olduğu İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.
2. Mehmet Akif Ersoy’la ilgili numaralanmış cümlelerden hangisi cüzî irade kapsamında değerlendirilmez?

A) I         B) II       C) III          D) IV

I. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.
II. Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.
III. Vesia kürsi’y-yühü’s-semâvâti vel ard.
3. İfadelerden hangileri Ayet’el-Kürsî’de yer alır?

A) Yalnız I          B) II ve III.
C) I ve III.          D) I-II ve III.

“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o; yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.” (Mâûn suresi, 1-7. ayetler)
4. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen tutumlardan biri değildir?

A) Bencillik        B) Karamsarlık
C) Kibir              D) Riyakârlık

• Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüdür.
• Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir.
• Gücü yetenlerin Ramazan Ayı’nın sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır.
5. İfadelerden aşağıdakilerden hangisinin tanımı bulunmaz?

A) Fitre       B) Fidye         C) Nisap        D) Zekât

İslam dininin beş temel şartından biri olan zekâtın; kimler tarafından, nelerden, ne kadar, kimlere ve nasıl verileceği Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.
6. Bu cümleden hareketle zekâtla ilgili,
I. Farz bir ibadettir.
II. Sistemli bir yardımlaşma şeklidir.
III. Malın bereketlenmesine sebep olur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I       B) I ve II      C) II ve III       D) I, II ve III

• “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.” (İsrâ suresi, 35. ayet)
• “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hâli müstesna, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin…” (Nisâ suresi, 29. ayet)
7. Bu ayetler, evrendeki;
I. biyolojik, II. toplumsal, III. fiziksel
yasalardan hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız II     B) Yalnız I
C) I ve III        D) II ve III

• “… Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (Nahl suresi, 93. ayet)
• “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3. ayet)
• “Bir şeyi dilediği zaman, onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.” (Yâsin suresi, 82. ayet)
• “… Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.” (Mâide suresi, 1. ayet)
8. Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Küllî irade            B) Tevekkül
C) Sorumluluk          D) Cüzî irade

“Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun! Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle korunsun!”
9. Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dini yardımlaşmaya çok önem verir.
B) Yardımların gizli yapılması daha doğru olur.
C) Yapılan iyilikten, iyilik yapan kişi de fayda görür.
D) İnsandan gücü oranında yardım etmesi beklenir.

“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum…” (Hûd suresi, 84. ayet)
10. Hz. Şuayb’ın halkına seslenişini içeren bu ayet;
I. tevhit,
II. tevekkül,
III. dürüstlük
kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) I ve III          D) II ve III

“Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”
11. Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Sadaka-i fıtr               C) İnfak
B) Sadaka-i cariye          D) Zekât

Kadir Sami Bey; ihtiyaç sahibi kimselere, sahip olduğu mallardan 1/40 (%2,5) oranında vererek zekât ibadetini yerine getirmiştir.
12. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kadir Sami Bey’in, zekâtını verdiği mallardan biri olamaz?

A) Altın           B) Para        C) Koyun          D) Buğday

13. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi zekâtın kimlere, nasıl veya nelerden verilmesi gerektiği ile ilgili bilgi içermez?

A) “Sadakalar (zekâtlar)… ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlar, (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir…” (Tevbe suresi, 60. ayet)
B) “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rabb’leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Bakara suresi, 262. ayet)
C) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara suresi, 261. ayet)
D) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın…” (Bakara suresi, 267. ayet)

Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde şehirlerin belirli noktalarına konan “sadaka taşları”, İslam’ın insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkânı olan insanlar, bu oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara rencide etmeden el uzatıyordu.
14. Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir?

A) “Sadaka, malı bereketlendirir.”
B) “Sağ elin verdiğini sol el görmesin.”
C) “Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin.”
D) “Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder.”

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Ve yemneûnel mâûn. 2. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
3. Ellezîne hüm yurâûne 4. Eraeytellezî yükezzibü biddîn.
5. Fezâlikellezî yedu’ul yetîm. 6. Feveylün lil musallîn.
7. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
15. Yukarıda okunuşu karışık olara verilen Maun Suresi’nin doğru olarak okunuş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 – 5 – 7 – 6 – 2 – 1 – 3
B) 4 – 5 – 7 – 6 – 1 – 3 – 2
C) 4 – 5 – 7 – 6 – 2 – 3 – 1
D) 4 – 5 – 7 – 6 – 3 – 2 – 1

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayırsever bir vatandaş, bir bakkala girerek ihtiyaç sahibi ailelerin, veresiye defterindeki borçlarını ödedi ve bu ailelere verilmek üzere birer torba un parası bıraktı. Bakkal sahibi, olayla ilgili şunları anlattı: “Genç bir adam bakkala geldi ve borcunu ödemekte zorlanan müşterimin olup olmadığını sordu. Söylediğim kişilerin borçlarını hesaplatıp ödedi. Kim olduğunu sorduğumda ise ‘Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.’ Hadisini hatırlatarak ismini söylemekten kaçındı.”
16. Metindeki yardımlaşma şeklinin,
I. İhtiyaç sahipleri tespit edilmelidir.
II. Yardım edilen kimselerin onuru zedelenmemelidir.
III. Yardım etmeye akraba ve yakınlardan başlanmalıdır.
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I        B) I ve II      C) II ve III       D) I, II ve III

Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali ve hâkim olarak gönderirken ona şu talimatı vermiştir:
“Ey Muaz! Yemen halkını, öncelikle Allah’tan başka bir ilah olmadığını, benim de Allah’ın elçisi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara beş vakit namazın farz kılındığını anlat. Bunu da kabul ederlerse Allah’ın kendilerine zekâtı farz kıldığını haber ver. Bu zekât, zenginlerden alınır ve yoksullara verilir.”
17. Bu metinde zekâtın farz olması için gerekli olan;
I. Müslüman olmak,
II. akıl sağlığı yerinde olmak,
III. ergenlik çağına gelmiş olmak,
IV. nisap miktarı mala sahip olmak
şartlarından hangilerine değinilmiştir?

A) I ve II       B) I ve IV      C) II ve III       D) III ve IV

Osmanlı Dönemi’nde “Herkese Meyve Vakfı”nı kuran kişi, bağ ve bahçelerini bu vakfa bağışlamış; meyvelerin olgunlaştığı mevsimlerde bahçelerinin şenlenmesini, mahsul devam ettiği müddetçe herkese bu meyvelerden dağıtılmasını ve yedirilmesini istemiştir. Yapmış olduğu bu bağış sayesinde vefatından sonra da insanlara faydalı olmayı amaçlamıştır.
18. Metinde sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Zekât ibadetinin hangi mallar ile yapılacağını bilmektedir.
B) Sadaka-i câriye hükmünde bir hayır işlemiştir.
C) Yaptığı bağış ile fıtır sadakasını da ödemiştir.
D) Malının bereketlenmesini sağlamıştır.

İslam dininde yardımlaşma, insanların maddi ve manevi hayatını kapsayacak şekilde, en geniş sınırları ile ele alınmıştır. Ayrıca yardım edilen insanların incitilmemesi ve onurunun korunması da çok önemsenmiştir. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:
“Allah yolunda, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe eremezsiniz…” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
“Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur…” (Bakara suresi, 271. ayet)
19. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanmak istenen düşünceye ters düşer?

A) Verilen malın iyi olmasına dikkat edilmesi
B) Yardım yapılırken Allah rızasının hedeflenmesi
C) Yardım yapılan kimselerin sosyal medyada paylaşılması
D) İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için araştırma yapılması

• “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır.”
• “İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren bir şeyi kaldırman da sadakadır.”
• “Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya hayvan yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur.”
20. Bu hadislerden hareketle,
I. Sadaka, kapsamlı bir yardımlaşma şeklidir.
II. İslam dini yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder.
III. Yardımlaşmada, gösterişten kaçınılması esastır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I          B) I ve II        C) II ve III           D) I, II ve III

“Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği özenle yapmak da lazım.”
21. Bu sözdeki altı çizili ifade ile aşağıdaki ayetlerin hangisi ilişkilendirilemez?

A) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyi olanlarından hayra harcayın. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri yardım olarak vermeye kalkışmayın.” (Bakara suresi, 267. ayet)
B) “Sadakaları açık olarak verirseniz ne iyi; fakat yoksullara gizleyip verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlar. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Bakara suresi, 271. ayet)
C) “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rabb’leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 262. ayet)
D) “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘Hayır olarak ne harcarsanız o; ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir.’ Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” (Bakara suresi, 215. ayet)

Bir gün, Hz. Muhammed (sav.) “Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir.” buyurdu. “Ya bulamayan olursa?” diye sorulunca:
“Elinin emeğiyle çalışır, hem kendi için harcar hem de sadaka olarak verir.” dedi. “Peki bunu yapamazsa?” diye tekrar sorulunca “Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder.” cevabını verdi. “Buna da gücü yetmezse?” diye yine bir soru sorulunca da “İyiliği veya hayrı tavsiye eder.” dedi. “Bunu da yapamazsa?” denerek yeniden sorulunca “Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır.” cevabını verdi.
22. Bu hadiste sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Bireye manevi katkılar sağladığı
B) Gönül kırmadan verilmesi gerektiği
C) Toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği
D) Çeşitli koşullarda yerine getirilebileceği

Seyahat eden bir bilge, dere kenarında değerli bir taş bulur. Sonraki gün, ihtiyaç sahibi biriyle karşılaşır ve beğendiği bu taşı tereddüt etmeden ona verir. Sevinçle oradan ayrılan adam, ertesi gün bu taşı bilgeye geri getirir ve şöyle der:
“Bana verdiğin taşın ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Ama düşündüm ki sende bu taştan daha değerli bir şey var. Bu mücevheri verebilmeni mümkün kılan bir şey… Bana onu verir misin?”
23. Bu metinde vurgulanan ahlaki tutum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoşgörü           B) Cömertlik
C) Dürüstlük        D) Çalışkanlık

24. Hz. Muhammed’in (sav.) “Sağ elin verdiğini sol el görmesin.” sözü ile aşağıdaki ayetlerden hangisi anlamca örtüşür?

A) “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.” (Duhâ suresi, 9-11. ayetler)
B) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz…” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
C) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın…” (Bakara suresi, 267. ayet)
D) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır…” (Bakara suresi, 271. ayet)

Zekât fakirin hakkı, Zenginin imtihanı,
———————— Budur sadakadan farkı.
25. Bu dörtlükte boş bırakılan yere konusu bağlamında aşağıdaki dizelerin hangisi getirilmelidir?

A) Beden ile yapılır.
B) Ramazan’da verilir.
C) Nisap miktarı vardır.
D) Her Müslüman’a farzdır.

NOT: 10 Soru 5’er puan, 10 soru 4’er puan, 5 soru 2’şer puandır.

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam