Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav;  zekat ve sadaka ibadeti ile maun suresi konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

A) Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım.(15 Puan )

* Sadaka * Nisap * Zekat * İnfak * Öşür * Farz * Vakıf * Fitre

1- Gücü yeten Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak ramazan ayının sonuna kadar fakirlere ödemekle yükümlü oldukları sadaka …………………..dir.
2-Sözlükte harcama yapmak anlamına gelen ……………., müslümanın Allah’ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah’ın emrettiği harcama yapması, bağışta bulunmasıdır.
3-Bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve varsa borçlarını ödedikten sonra dinen belirlenen miktarda mala sahipse zengin sayılır. Bu asgari miktara ………………….. denir
4- Toprak ürünlerinden alınan zekâta ……………… adı verilir. Toprak ürünlerinde zekât;sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa onda bir, varsa yirmide bir oranında verilir.
5-……………………………:İslam’a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah’ın (c.c.) rızasını umarak toplumun kullanımına veren hayır kurumudur.

B)Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. ( 10 Puan )

1- Hz. Şuayb İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. D Y
2-Zekât, sadece zenginlere ait bir sorumluluk olmasına rağmen infak ve sadaka bütün Müslümanları kapsar. D Y
3- Kur’an-ı Kerim’de zekâtın kimlere verileceği Tevbe suresinin 60. ayetinde şöyle açıklanmıştır. D Y
4- Isınan metallerin genleşmesi, biyolojik yasalarla ilgili bir durumu ifade eder. D Y
5- Altının nisab miktarı 80,18 gramdır. Ticaret malı ve paranın da 80,18 gram altının değerine ulaşması gerekir. Bunların zekâtı otuzda bir oranında verilir. D Y

C) Aşağıdaki Maûn suresinde boş bırakılan yerleri doldurunuz (15 puan)
*musallin *miskin *biddin *yuraüne * yetim

Era eytellezi yükezzibü ……………..Fezalikellezi yedu’ul ………………Vela yehuddu ala taamil……………… Feveylün lil…………………..Ellezine hüm an-salatihim sahun.Ellezine hüm ……………..…ve yemneunel maûn.

D.Aşağıdaki tabloda verilen malların zekat oranını karşılarına yazınız.(20 puan)

MALLAR ZEKAT ORANI
Madenler(4 puan)
Toprak ürünleri(4 puan)
Deve (4 puan)
Sığır ve manda (4 puan)
Küçükbaş hayvanlar (koyun-keçi) (2 puan)
Altın, gümüş, para vb.(2 puan)

E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. (40 Puan)

1. Mehmet amca bu yıl zekat dağıtmaya dinimizin de emrettiği gibi yakın akrabalarından başladı, İlk olarak (I) dedesine, (II) sonra işten yeni çıkmış amcasına, (III) fakir olan halasına ve (IV) çocuğu trafik kazası yaptığı için maddi durumları gitiikçe kötüleşen Hüseyin’e verdi.
Mehmet amcanın vermiş olduğu zekatlardan hangisi kabul olunmaz?

A) I      B) II       C) III         D) IV

2.“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak Koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ, 36. ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Tevhid inancının önemine
B) İslam’da yardımlaşmanın önemine
C) Böbürlenen kimselerin cehenneme gideceğine
D)Yardıma yakınlarımızdan başlamamız gerektiğine

3.I. Kişinin Müslüman olması gereklidir.
II. Nisap miktarının para cinsinden olması gerekir.
III. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması gerekir.
IV. Malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkânı olmalıdır.
Numaralanmış ifadelerden hangileri zekât vermek için gerekli olan şartlardandır?

A) I, II ve III            B) II ve III
C) I, III ve IV          D) II, III ve IV

4.I. Zekât hicretten iki yıl önce farz kılınmıştır.
II. Zekât yoksullara ve yolda kalanlara verilebilir.
III. Altın, gümüş ve nakit paradan 1/30 zekât verilir.
IV. Hür olmayan kişiler zekât veremez.
V. Fakir olan kardeşe, halaya, amcaya, dayıya ve bunların çocuklarına zekât verilebilir.
Yukarıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I, II ve III        B) IV ve V
C) II, IV ve V         D) II, III ve IV

5.“ Maun suresinin Türkçe anlamını okuyan bir kimse surenin başında aşağıdaki inanç esaslarından hangisini görmüş olmalıdır?

A) Kitaplara iman         B) Meleklere iman
C) Ahirete iman             D) Peygamberlere iman

6. I. İlim: Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi
II. Kıdem: Allah’ın (c.c.) varlığının başlangıcı bulunmaması ve başkasına ihtiyaç duymaksızın mevcut olması
III. Beka: Allah’ın (c.c.) varlığının sonu olmaması, ebedi olması
IV. Kudret: Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesi
Numaralanmış cümlelerdeki Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangileri kader inancıyla doğrudan ilişkilidir?

A) I ve III           B) I ve IV
C) II ve III          D) II ve IV

7. Hz. Şuayb uzun süre Medyen şehrinde yaşadı. Orada insanları İslam’a davet ediyordu. Ancak Medyenliler uzun zamandır yapageldikleri kötülükte ısrar ediyorlardı.Medyenlilerin bırakamadığı bu kötü alışkanlık nedir?

A) Ticarette hile ve dolandırıcılık
B) Kötü söz söylemek, küfür etmek
C) Arkadaşlarının ardından konuşmak
D) İbadetleri aksatma

8.İslam’da kişinin zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçlarının dışında kalan malının belli bir sınıra ulaşmış olması gerekir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

A) Nisap           B) İnfak
C) Fitre           D) Sadaka
9.“Allah’a ve Resûlü’ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.” (Hadîd suresi, 7. ayet.)
Bu ayette vurgulanan husus hangisidir?

A) Allah’a inanmanın yetmediği, Peygamberine de inanmanın gerekliliği
B) İnanan insanların sahip olduğu şeylerden Allah rızası için paylaşmasının önemi
C) Allah rızası için yapılan işlerin ödülünün cennet olduğu
D) Yaptığımız tüm ibadetlerde asıl hedefin Allah rızası olduğu

10. Herkesin yararlanacağı camii, okul, hastane ,çeşme gibi kalıcı hayır kurumları yaptırmak veya yapılmasına katkıda bulunmak sadakadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür sadakaları tanımlamaktadır?

A) Fıtır sadakası       B) Sadaka-i cariye
C) Zekât                      D) Fidye

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam