Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-5


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; kadere inanç, insanın iradesi, sorumluluk ve yasalar ile ayet-el kürsi  konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.( 14×5=70 puan )

1) Derslerine çok iyi çalışan ve ödevlerinde oldukça başarılı olan Cemre, Deniz, Beren ve Damla, “Fen Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın (c.c.) izniyle” diye cevap veriyorlardı.
Cemre, Deniz, Beren ve Damla’nın bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Tefekkür        B) Tevekkül       C) Teessür        D) Teşekkür

2) İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah’ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir. Verilen metne göre Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cüzî irade           B) Tevekkül
C) Küllî irade          D) Rezzak

3) Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah’ın (c.c.) koyduğu bu yasalar evrenseldir.
Yukarıda verilen bilgi evrenin yasalarından hangisiyle ilgilidir?

A) Fiziksel       B) Biyolojik         C)Toplumsal          D) Psikolojik

4) Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar bu yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah (c.c.) bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini bu yasalara bağlı kılmıştır.
Yukarıda verilen bilgi evrenin yasalarından hangisiyle ilgilidir?

A)Kimyasal         B) Biyolojik        C)Toplumsal         D) Fiziksel

5) . Güneşin ısı ve ışık yayması, yağmurun yağması olayları aşağıda verilen yasalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Biyolojik
B) Fiziksel
C) Biyolojik ve toplumsal
D) Fiziksel ve toplumsal

6) Deniz: Bilgisiz ve eğitimsiz toplumlarda suç oranı daha yüksektir. Bu nedenle çok sayıda güvenlik sorunuyla karşılaşılır.
Deniz’in bu ifadesi Allah’ın (c.c.) koyduğu yasalardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) Biyolojik
B) Toplumsal
C) Biyolojik ve toplumsal
D) Biyolojik, psikolojik ve toplumsal

7) . Allah’ın (c.c.) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara ne ad verilir?

A) Sünnetullah        B) Rızık         C) Ömür         D) İrade

8) Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete ne ad verilir?

A) Ayet el-Kürsi
B) Bakara Suresi
C) İhlas
D) Muavizateyn

9) İnsan sahip olduğu hangi özellikten ötürü davranışlarından sorumlu tutulur?

A) Akıl ve Hayat
B) Akıl ve Rızık
C) Akıl ve Kutsak kitaplar
D) Akıl ve İrade

10) Hayat, yaşama, yaşayış anlamlarına gelir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamana ………………….denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Ömür       B) Ecel       C) Rızık       D) İrade

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ayet-el kürsi de Yüce Allah’ın eşsiz kudreti ve yüceliği anlatılmaktadır.
B) Allah’ın (c.c.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara sünnetullah veya âdetullah denir.
C) Yüce Allah’ın alemdeki her şeyi programlamasına kaza, programladığı şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde meydana çıkmasına kader denir.
D) Hz. Musa (as) ve kardeşi Hz. Harun (as) peygamber olarak Firavun’a karşı TEVHİD mücadelesi yapmışlardır.

12) Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir.
Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangisiyle ilişkilidir?

A) İlim         B) El-Hay         C) El-Azim            D) Kudret

13) Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin hepsini önceden bilip belirlemesine ne ad verilir?

A) Şer        B) Kader          C) Kaza           D) Hayır

14) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalardan değildir?

A) Canlıların üremesi
B) Isıtılan metallerin genişletilmesi
C) Yer çekimi kanunu
D) Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması

B) Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. (2X5= 10 Puan.)

Durum Söylenecek Söz
1. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaç duyulan şey. (….) Sorumluluk
2. Bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır. (….) Külli İrade
3. Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir (….) Rızık
4. Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir. (….) Emek
5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. (….) Cüz-i İrade

C) Ayet el- Kürsi Suresindeki boşlukları doldurunuz. (3×4= 12 Puan.)

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül ………….., lâ te’huzühû sinetün velâ nevm,
2. lehû mâ fis ………….ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
3. ve lâ yühîtûne bi şey’in min …………… illâ bimâ şâ’, vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard,
4. Ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hüvel ……………… azîm.

D) Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz (2×4= 8 PUAN)

ALLAH   EL-HAYY AYET EL-KÜRSİ HARUN

1. …………….: “Varlığı devamlı olan, hayat sahibi, ölmeyen diri, her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan.” demektir.
2. Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlığa ……………………………. denir.
3. Hz. Musa’nın (a.s.) kardeşi ………………………… ile birlikte Firavun ile mücade etmiştir.
4. Her namazdan sonra tesbih çekilmezden önce ……………………………………… okunur.

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam