Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-3


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; kader ve kaza inancı, hadis ve ayetler ile tutum ve davranışlar konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

1-)Aşağıdaki cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu tablo üzerinde (x)işareti koyarak belirtiniz.(15 p)

DOĞRU YANLIŞ CÜMLELER-İFADELER
Allah’ın (c.c.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara sünnetullah denir.
İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine ömür denir.
Allah’ın tüm canlılara yiyip içmek ve faydalanmak için verdiği her şeye emek denir.
İnsan için belirlenen ömür bittiğinde ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir.
Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete Ayet el-Kürsi denir.
Hz. Adem kardeşi Hz.Harun ile birlikte Firavun ile mücadele etmiştir.
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmete ecel denir.
Evrendeki yasaları fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak üç grupta inceleyebiliriz.
Ölçü, düzen, ahenk gibi kavramlar, emek ve rızık konusuyla ilgilidir.
Kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığı yerinde olmalıdır.

2-) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.(10 p)

Kaza  Külli irade Sorumluluk Kader Cüzi irade Tevekkül

• Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesine ………………………. denir.
• Allah tarafından bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesine…………………denir.
• Bir işi yaparken elinden gelen gayreti gösterip, işin sonucunu Allah’ a bırakmaya …………………..…. denir.
• ………………….. Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir.
• Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetine …………………… denir.

3-) Aşağıda verilen kavramları uygun olan ifadeler ile numaralandırarak eşleştiriniz.(10 p)

(   ) Fiziksel Yasa 1- Göç, ahlak kuralları, adalet, düzen, eşitlik.
(   )Biyolojik Yasa 2- Suyun kaynaması, yerçekimi kanunu, Dünya’nın güneş etrafında dönmesi.
(   )Toplumsal yasa 3- Kişinin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi.
(   )Sorumluluk 4- Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini var veya yok etmesidir.
(   )Kudret 5- Doğum, ölüm, beslenme, fotosentez.

4-) Derslerine çok iyi çalışan ve ödevlerinde oldukça başarılı olan Umut Aras, “Fen Lisesi’ni kazanabilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın (c.c.) izniyle” diye cevap veriyordu.
Umut Aras’ın bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? (5p)

A) Teşekkür        B) Tevekkül       C) Teessür         D) Tefekkür

I . “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir’’ (Rahman, 5) II. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”(Fatır s.44. ayet)
III. “O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı” (Alak, 2)
5-)Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasaları ile ilgilidir? (5p)
             I                          II                        III       
A) Toplumsal          Fiziksel                Biyolojik
B) Fiziksel               Toplumsal           Biyolojik
C) Biyolojik             Fiziksel                Toplumsal
D) Toplumsal         Biyolojik              Fiziksel

6-) İnsan sahip olduğu hangi özellikten ötürü davranışlarından sorumlu tutulur? (5p)

A) Akıl ve Hayat
B) Akıl ve Rızık
C) Akıl ve Kutsal kitaplar
D) Akıl ve İrade

7-) İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah’ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir.
Verilen metne göre Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

A) Cüzî irade           B) Tevekkül
C) Küllî irade          D) Rezzak

8 -) “Ne yapayım kaderim böyleymiş!”, “Kader mahkûmuyuz elden ne gelir?”, “Kader utansın!” gibi sözleri söyleyen birinin kader anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5p)

A) İradesini hiçe sayıp kaderi suçlamaktadır.
B) Kaderi suçlayarak sorumluluktan kaçmaktadır.
C) Aklını kullanmadan böyle şeyler söylemektedir.
D) Kader konusunu çok iyi anlayıp kavramıştır.

9-) Aşağıdakilerden hangisi kaderin tanımıdır? (5p)

A) Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır.
B) Allah’ın bütün olayları ne zaman, nerede ve nasıl olacağını önceden bilip takdir etmesidir.
C) Ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği vakittir.
D) Doğumundan ölüme kadar geçen zamandır.

“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?(Mülk suresi, 3. Ayet)
10-) Yukarıda verilen ayetten aşağıda verilen sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? (5p)

A) Gökyüzü bir düzen içinde yaratılmıştır.
B) Allah her şeyi bir ölçü içinde yaratmıştır.
C) Evrenin yaratılışında kusur arayan bulabilir.
D) Evrendeki her şey bir uyum içindedir.

11-) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez? (5p)
A) Canlıların üremesi
B) Isıtılan metallerin genişletilmesi
C) Yer çekimi kanunu
D) Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması

12-) Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi kader inancıyla çelişir? (5p)

A) Öğrencinin sınava çalışarak girmesi.
B) Hastalanan kişinin tedavi için doktora başvurması.
C) Şoförün uzun yola çıkmadan önce arabasının
bakımını yapması.
D) ‘’Rızık Allah’tandır.’’ deyip kişinin çalışmayı terk etmesi.

“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.”
13-) Hz. Peygamberin yukarıdaki sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?(5p)

A) Zengin olmak.
B) Kumar oynayarak para kazanmak.
C) Dilencilik yaparak kazanmak.
D) Emek sarf ederek helal rızık kazanmak.

14-) Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. İnsan ortaya koyduğu söz ve davranışlarından sorumlu tutulur. Karar verir, seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır.
Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan ilişkilidir? (5p)

A) Ömür ve ecel         B) Emek ve ecel
C) Ömür ve rızık        D) İrade ve sorumluluk

15-) Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet, Allah’ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır. Bu bilgiler Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki bölümlerinden hangisi ile ilgilidir? (5p)

A) Ayete’l-Kürsi          B) Fatihâ suresi
C) Nass suresi             D) Felak suresi

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-55 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52-53 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam