Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Yazım kuralları ya da diğer adıyla imla kuralları, bir dilin konuşma ve yazma sırasında farklı anlamlar oluşturmaması adına uyulması gereken kurallardır. Yazım kuralları yalnızca öğrenci sınavlarında değil aynı zamanda günlük yaşantıda da kişinin ifadelerini güzelleştirmeye yardımcı olmaktadır. 7. sınıf için hazırladığımız Yazım Kuralları bu yazıda!

Yazım Kuralları

Türkçenin yazım kuralları TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından düzenlenmektedir. TDK tarafından sistemleştirilen bu kurallar dilimizin uzun yıllar boyunca edindiği birtakım nitelikler göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Bu yüzden Türkçenin bazı kuralları da zaman zaman değişebilmektedir. Bizler, dilimizde zaman zaman yapılan kural değişikliklerini sürekli takip etmek zorundayız. Bu nedenle, yazım kurallarının en doğru biçimi için her zaman “www.tdk.gov.tr” adresine ya da Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan güncel “Yazım Kılavuzu”na başvurmak gerekir.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

– Cümle, büyük harfle başlar;

Örnek:
 Ekim Cumhuriyet Bayramı kocaman bir ömür yaşasak da aslında yaşadığımız ömür bir günden ibarettir.

– İki çizgi arasındaki ara söz ya da açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz:

Örnek:
Küçük bir kafile -iki kadınla birkaç çocuk- yolun başında duruyordu.

– Dizeler büyük harfle başlar:

Örnek:
Ne doğan güne hükmüm geçer,

Ne hâlden anlayan bulunur.

– Kişi adları ve soyadları büyük harfle başlar.

Örnek:
Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Arif, Bilge Karasu…

– Kişi adlarından önce gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları, lakaplar büyük harfle başlar:

Örnek:
Topal Çavuş, Binbaşı İhsan, Ali Bey, Nezihe Hanım…

– Cümle içinde, özel adın yerine kullanılan makam ve unvan sözleri büyük harfle başlar:

Örnek:
Bugün Kaymakam  halkla görüşecek.

– Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki,unvan bildiren sözcükler, mektuplarda ve yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar:

Örnek:
Sevgili Kardeşim, Değerli Öğretmenim, Sayın Başkanım…

-Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar:

Örnek:
Karabaş, Sarıkız, Zeytin, Pamuk..

– Millet, boy ve oymak adları büyük harfle başlar:

Örnek:
Türk, Yunan, Tatar, Rus, Kırgız..

– Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar:

Örnek:
Türkçe, İngilizce, Kırgızca…

– Devlet adları büyük harfle başlar:

Örnek:
Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan..

– Din ve mezhep adları büyük harfle başlar:

Örnek:
Müslüman, Hristiyan, İslam, Hanefi…

– Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar:

Örnek:
Allah, İlah, Tanrı, İsrafil….

– Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.

Örnek:
Kutup Yıldızı, Merkür, Ay, Dünya…

– Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildiklerinde  doğu ve batı sözcüklerinin ilk harfleri büyük yazılır:

Örnek:
Son yıllarda Batı medeniyeti biliminde büyük gelişme gösterdi.

– Yer adları(kıta,bölge, il,ilçe.. vb.) büyük harfle başlar:

Örnek:
Avrupa, Asya, Türkiye, Konya, Ankara, Kulu…..

– Yer adlarında ilk sözcükten sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ vb. tür bildiren ikinci sözcükler büyük harfle başlar:

Örnek:
Erciyes Dağı, Ege Denizi, Sakarya Nehri, Tuz Gölü, Ağrı Dağı…

– Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan,cadde, sokak sözcükleri büyük harfle başlar:

Örnek:
Tunahan Mahallesi, Taksim Meydanı, Atatürk Bulvarı, Susam Sokağı, Uğur Mumcu Caddesi..

– Köprü, saray, köşk, kale, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başla:

Örnek:
Mostar Köprüsü, Çanakkale Şehitler Anıtı, Çankaya Köşkü, Ankara Kalesi..

– Özel adların yer bildirenlerinde kısalmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır:

Örnek:
Dün Boğaz’da arkadaşlarla çay içtik.
Bu akşam Hisar’da büyük bir konser var.

– Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar:

Örnek:
Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Milli Kütüphane, Çankaya Lisesi, Bakanlar Kurulu…

 -Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar:

Örnek:
Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü…

– Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm,kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözcükleri ya da sözleri, asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar:

Örnek:
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yıl çalışmalarına erken başlayacak. Eylülde Meclis ilk toplantısını yapacak.

– Kitap, dergi,gazete ve sanat eserlerinin (tablo , heykeli beste vb.)her sözcüğü büyük harfle başlar.

Örnek:
Sözde Kızlar, Son Kuşlar, Büyük Doğu Ağaç, Millî Gazete, Halı Dokuyan Kızlar, Cumhuriyet..

-Ulusal, resmî ve dînî bayramlarda anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar:

Örnek:
Kurban Bayramı, 29 ekim Cumhuriyet Bayramı, Anneler Günü…

-Kurultay, çalıştay, bilgi şöleni, açık oturum vb. toplantıların adlarındaki her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır:

Örnek:
Karahanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, Türk Dünyası Kurultayı Türk dili Şöleni…

-Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar:

Örnek:
Tanzimat Dönemi, İlk Çağ, Lale Devri, Kurtuluş Savaşı, Antik Çağ..

– Özel adlardan türetilen bütün sözcükler büyük harfle başlar:

Örnek:
Türklük, Türkleşmek,Türkçe, Avrupalı, Müslümanlık…

– Yer millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle başlar:

Örnek:
İngiliz anahtarı, Van kedisi, Isparta gülü..

-Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

Örnek:
“29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık…
YKS 13 Haziran’da yapılacakmış.

Bitişik ve Ayrı Yazılma Kuralları

Birleşik sözcüğün oluşumu sırasında bir ses olayı oluşmuşsa bu sözcük bitişik yazılır.

Örnek:
hissetmek, hapsolmak, zannetmek, seyretmek, kaçabilmek, düşüvermek, bakakalmak…

Sözcük oluşurken ses olayı meydana gelmiyorsa bu sözcükler ayrı yazılır.

Örnek:
arz etmek, park etmek, fark etmek…

Sözcüklerden her ikisi veya ikincisi gerçek anlamını kaybettiyse bu sözcükler bitişik yazılır.

Örnek:
Vezirparmağı (tatlı), aslanağzı (çiçek), balköpüğü (renk)…

Her iki sözcük veya ikinci sözcük anlamını koruyorsa bu sözcükler ayrı yazılır.

Örnek:
köpek balığı, bal arısı, hava yolu…

Sözcükleri tür değişimine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Örnek:
çekyat, kapkaç, biçerdöver, gecekondu, oyunbozan, barış-sever…

“Baş” sözcüğüyle yapılan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Örnek:
Başbakan, başçavuş, ustabaşı, başyönetmen…

“Ev” sözcüğüyle yapılan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Örnek:
öğretmenevi, orduevi…

Bu kurallar dışında dilimizde yazımı karıştırılan sözcüklerin en yaygın kullanılanları aşağıda verilmiştir:

Örnek:
birdenbire -gitgide -herhangi
bugün -birkaç -herkes
hiçbir -birçok -iddia
sürpriz -makine -meyve
şarj -tıraş -kılavuz
antrenman -eşofman -karakter
laboratuvar -unvan -kravat
yanlış -yalnız -üniversite

“Şey” sözcüğü her zaman ayrı yazılır:

Örnek:
hiçbir şey, her şey, bir şey…

Satır sonuna sığmayan sözcükler heceden bölünür. Satır sonunda kesme işareti (*) kullanıldığında kısa çizgi kullanılmaz.

Sayılar ve Kısaltmalar Nasıl Yazılır?

Sayılar Nasıl Yazılır?

Sayılar harfle de yazılabilir.

Örnek:
on beş gün, yirmi beş bin, 23 kişi,66 soru…

– Birden çok sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.

Örnek:
onbeş, yirmi yedi, beş yüz altmış vb.

-Para ile ilgili senet, çek vb ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır.

Örnek:
4565(dörtbinbeşyüzaltmışbeş)

– Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz.

Örnek:
%80, ‰60 vb… 

– Sayılardan oluşan iskanbil oyunlarının adları bitişik yazılır.

Örnek:
ellibir, yirmibir altmışaltı vb…..

-Romen rakamları;tarihî olaylarda, yüzyıllarda ,hükümdar adlarında, tarihlerde (ayları göstermek için) kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sınıflandırılmasında kullanılır.

Örnek:
15.yüzyıl, XI., 1.,…

-Dört yada daha çok basamaklı syaılar, sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayırılarak yazılır ve bu bölümlere nokta konu.

Örnek:
3.476, 55.869 ,1.598.789 vb..

– Sayılardaki kesirler virgülle ayrılır.

Örnek:
3,14; 0,5; 5,26 vb.

-Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilirse ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. 

Örnek:
1.kat, 1’inci kat; 5. soru, 2. kişi

– Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla yazılır.

Örnek:
20’şer değil, yirmişer; 2’şer değil, ikişer vb..

– Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır.

Örnek:
8/4 ‘ü(sekiz bölü dördü), 3/2’si (üç bölü ikisi) vb.

ÖNEMLİ: Bir Zorunluluk olmadıkça cümle  rakamla başlamaz. 

Kısaltmalar Nasıl Yazılır?

Birden çok sözcükten oluşan özel isimlerin sadece baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılır. Bu tür kısaltmalarda Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kısaltması dışında nokta kullanılmaz.

– Kuruluş, ülke,kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her sözcüğün ilk harfinin büyük yazılmasıyla yapılır.

Örnek:
TDK( Türk Dil Kurumu), ABD( Amerika Birleşik Devletleri), KB( Kutadgu Bilig), TDED ( Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi)

-Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır.

Örnek:
cm, kg, m, g, mg vb…

– Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan sözcük ya da sözcük öbeklerinin kısaltılmasında, ilk harfle birlikte sözcüğü oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan; özel ad, unvan ya da rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur.

Örnek:
Alm., Kocatepe mah., As., Dr., sf., ed., kim. vb.

7. Sınıf Türkçe Konuları için tıklayınız

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 3 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Cevapları Meb Yayınları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Sayfa 163-164 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Sayfa 161-162 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Sayfa 159-160 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Sayfa 157-158 Cevapları - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3 - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2 - 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam