Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-5


7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı test,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,7. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Türkçe 3.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; gerçek-mecaz anlam, anlamlarına göre fiiller, zarf türleri, fiilde kip, neden-sonuç ilişkisi, paragrafta anlam, anlam kayması, metin türleri, birleşik zamanlı fiiller ile noktalama işaretleri konularını içermektedir.

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1) “Perde” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Yeni aldığı yazlık perde, evin havasını değiştirdi.           B) Söylenenleri duyunca gözlerindeki perde kalktı.
C) Penguen, kutupta yaşayan perde ayaklı bir kuştur.        D) Oyunun ikinci perdesinde salondakiler çok sıkıldı.

2) Aşağıdakilerin hangisinde hepsi oluş fiilidir?

A) sararmak-sevmek-kutlamak
B) koşmak-yürümek-dinlenmek
C) yaşlanmak-gelişmek-büyümek
D)çürümek-sormak-bakmak

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır?

A) Her hafta ona mektup gönderiyordum.
B) Ona bir mektup gönderecektim.
C) Bir mektup da ona gönderseydim.
D) Bana hiç mektup göndermemişmiş.

“İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara yüklenmesine kişileştirme denir.’’
4) Bu tanıma uygun kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Ayşe kuşuna Minnoş ismini takmıştı.
B) Hayat bir su gibi akıp geçiyordu.
C) Eşyalar bir bir toplanıyordu.
D) Bulutlar hüznümü görünce ağlamaya başladı.

Nasıl geçti sınavın? Soruları doğru cevapladın umarım. Biraz zorlanmışsındır ama. Yorulduysan az sonra dinlenebilirsin.
5) Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler zarf görevinde kullanılmıştır. Bu zarfların türleri sırasıyla aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Soru zarfı – Durum zarfı – Miktar zarfı – Zaman zarfı
B) Soru zarfı – Durum zarfı – Yer –yön zarfı – Miktar zarfı
C) Soru zarfı – Durum zarfı – Yer – yön zarfı – Zaman zarfı
D) Soru zarfı – Miktar zarfı – Durum zarfı – Zaman zarfı

Hepimiz, bir ağızdan çevreyi kirletmenin zararla¬rından bahsediyoruz ve “Çevreyi kirletmeyin, özenli davranın” diyoruz. Ama bilmi¬yorlar ki her insana gerektiği gibi
bir eğitim veri¬lirse bunun önüne zaten geçilmiş olacak.
6) Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en kapsamlı yargı hangisidir?

A) Ülkemizde eğitime gereken önem verilmemektedir.
B) Çevre bilincinin oluşması eğitimle mümkündür.
C) Çevre konusunda yapılan uyarılar önemsenmelidir.
D) Çevreciler çevreyi korumak için çaba göstermelidir.

7) “ Gitmeliyim – gideceğiz– gitse ” fiillerinin kipleri, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A)Dilek – şart, gereklilik, geçmiş zaman
B) Dilek – şart, istek, gereklilik
C) Gereklilik, gelecek zaman, şart
D) Gereklilik, dilek-şart, istek

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Babasının gözüne girmişti, babası onun her dediğini kabul ediyordu.
B) Ailesi ona çok değer verir, onu el üstünde tutardı.
C) Arkadaşını ikna etmek için bin dereden su getirdi; ama ikna edemedi.
D) Küçük çocuğun her dediğini yapıyordu; ama sırtından da ter eksik olmuyordu.

9) Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi kurallı (özel) birleşik fiildir?

A)Arkadaşları, eşya taşımasına yardım etti.
B)Ayşe, çalışmalarıyla öğretmenin gözüne girdi..
C)Yaptığı şeyden pişman olmuştu.
D)Fatma bugün bize gelmeyebilir.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Sınava gelirken yanında mutlaka yedek kalem ve silgi getirirdi.
B) Yorgunluktan ayakta duracak hâli kalmamış.
C) Kardeşlerimi mutlu etmeyi sevdiğim için onlara küçük hediyeler alırdım.
D) Hava durumunu dinlediğinden şemsiyesini yanında getirmiş.

Kadın öfkeyle sordu ( )
( ) Bize neden yalan söyledin ( )
( ) Çok korktum ( ) dedi çocuk.
11) Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (:) (-) (?) (-) (,)       B) (;) (“) (“) (-) (,)        C) (:) (-) (?) (-) (.)         D) (:) (-) (?) (“) (“)

Bir kargayla bülbülün arkadaşlık yaptığını gören biri, bu iş nasıl olur diyerek onları izlemişti. Sonunda çözmüştü bu birlikteliğin sırrını onları izleyen kişi, beraber yürümeye başladıkları zaman, ikisinin de birer bacağının aksadığını hayretle fark etmişti.
12) Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Herkes herkesle arkadaşlık yapabilmelidir.
B) Başarıya ancak zorlukları yenerek ulaşabiliriz.
C) Ortak sıkıntılar insanları birbirine yaklaştırır.
D) İki farklı kişinin anlaşması kolay değildir.

Ek-fiil (ek eylem), isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlar.
13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin bu kullanımına örnek olan bir cümle yoktur?

A)İnsanın en güvenilir dostu kitaptır.
B)Ayşin, çok iyi bir insanmış.
C)Hakan’ın, en sevdiği insanlardan biriyim.
D)Anlıyorum neden bu denli üzgün olduğunu.

Tozdan topraktan her yer bombozdu. Güneş göz kamaştırıyordu. Kumkapı’da balıkçı motorları birbirine yaslanmış, kıpırdamıyordu. Balıkçı tablalarında gevşemiş balıklar sıralanmıştı. Yanı başlarında yeşil salata, roka, maydanoz, turp, yeşil soğanlardan yeşil öbekler yer almıştı. Her şey cansız
bir tabloyu andırıyordu.
14)Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama         B) Betimleme
C) Tartışma          D) Karşılaştırma

Bana çok değer vermişmiş.
Program iptal edilmeseydi “Türkçe” üzerine bir konuşma yapacaktım.
Her hafta tiyatroya giderdi.
15) Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?

A)Terk edilmiş bir alışkanlık
B)İnanmama
C)Kesinlik
D)Gerçekleşmemiş bir niyet

16) Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiillerin hangisinde zaman kayması(anlam kayması) yoktur?

A) Okullar iki ay sonra açılıyor.
B) Dudaklarında bir gülüşle bakıyor.
C) Nasrettin Hoca bir gün dama çıkar.
D) Önder, yarın İzmir’e gidiyor.

12 Aralık 1917’de Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay’a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü, Tercüme Kalemi’nde reis muavinliği yaptı.
17)Yukarıdaki metin ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?

A) biyografi      B) gezi yazısı
C) öykü              D) otobiyografi

18) Sabah saat 8’e geliyordu. Ahmet henüz mışıl mışıl uyuyordu. Annesi Ahmet’in yanına gelerek alnına sıcak bir öpücük kondurdu. Kalkma vakti gelmişti ve o gün çok güzel olacaktı. Çünkü hep birlikte pikniğe gideceklerdi.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane birleşik zamanlı fiil vardır?

A)3       B)4      C)5       D)6

19) Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Ne yapıp edip bu sınavdan yüksek almalıyım.
B) Mustafa yine uyuyakalmış
C) Zor da olsa soruyu çözebilmiş.
D) Bu destan asırlarca anlatılagelmiş.

Cemil Meriç “Sanat aşka benzer; ikisi de kandırmaz, susatır.”demişti.Öyle diyorsa öyledir;fakat büyük bir farkı gözden kaçırmamalı:Aşk bencildir,kıskançtır;sanat herkese açıktır .Aşk ,özeldir,paylaşılmak istenmez sevgili.Sanat,o ise paylaşılmak istenir.
20) Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır ?

A) Tanık gösterme-karşılaştırma
B) Tanımlama-benzetme
C) Örnekleme-karşılaştırma
D) Sayısal verilerden yararlanma-örnekleme

21) “Ayşe ve Aslı dün tiyatroya gitmişler.” cümlesinde fiilin zamanı ve şahsı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Geniş zaman – 3. tekil şahıs
B)Öğrenilen geçmiş zaman – 3. çoğul şahıs
C)Görülen geçmiş zaman – 3. çoğul şahıs
D)Öğrenilen geçmiş zaman – 1. tekil şahıs

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargıdır?

A) Günlük yaşamdaki sorunların anlatıldığı bu kitap herkeste merak uyandıracak.
B) Oturup sürekli futbol izlemek bence zaman kaybıdır.
C) İstiklal Marşı’nı, Osman Zeki Üngör bestelemiştir
D) İnsan, kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz.

23)Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi zarf olarak kullanılmamıştır?

A)Yağmur çisil çisil yağıyordu.
B) İstemeye istemeye tahtaya kalktı.
C) Hava yavaş yavaş aydınlanıyordu.
D) Köpük köpük dalgalar kıyıları dövüyordu.

24)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ yürü- “ fiili geniş zamanın hikayesi, olumlu , 2.tekil şahsa göre çekimlenmiştir?

A)Hep birlikte bahçede yürüyorduk.
B) Eskiden buradan eve kadar yürürdün.
C) Ayşe okula doğru yürüyecekmiş.
D) Arkadaşınla parkta mı yürümüştün?

25) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin hangisinde şimdiki zaman, geniş zamanın yerine kullanılmıştır?

A)Her akşam geç yatıyorum.
B)Önümüzdeki yıl dayımlar bize geliyorlar.
C)1923’te yeni bir Cumhuriyet kurulur.
D)Bu kitabı bir haftada okuyacaksın!

Her soru 4 puan değerindedir.

TÜM 7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam