Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-2


7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı test,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,7. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Türkçe 3.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; düşünceyi geliştirme yolları, zarf türleri, öznel-nesnel anlatım, ek fiil, parçada anlam, yazım yanlışı, anlamlarına göre fiiller, metin türleri ile noktalama işaretleri konularını içermektedir.

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

S-1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır?

A) Her hafta ona mektup gönderiyordum.       B) Ona bir mektup gönderecektim.
C) Bir mektup da ona gönderseydim.                D) Bana hiç mektup göndermemişmiş.

S.2. (1) Ahmet Kutsi Tecer, ilk şiirlerini Dergâh dergisinde yayımlamıştır. (2) Şair, şiirlerini hece ölçüsüyle ve uyak kullanarak yazmıştır. (3) Şiirlerinin yanı sıra tiyatro eserleri de vardır. (4) Ayrıca en değerli halk şairimiz Âşık Veysel’i Türkiye’ye tanıtan kişi de odur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde nesnel anlatım yoktur?

A) 1.          B) 2.       C) 3.       D) 4.

S.3)Yazarın bu kitapçıkta ele aldığı son şair olan Âşık Veysel, Türk saz şiiri geleneğinin son büyük halkasıdır. O, şiiriyle, yaklaşık bin yıllık geleneği yenilemiştir. Dış dünyayı göremeyen, fakat iç dünyası son derece aydınlık bir şair olarak, edebiyatımızda kendine has bir sesin sahibi olmuştur.
Yukarıdaki altı çizili cümlede Aşık Veysel’in hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Ustaca saz çalması                                       B) Kendisinden sonra gelen sanatçıları etkilemesi.
C) Özgün eserler meydana getirmesi.           D) Zor bir yaşam sürmüş olması

S.4) İlkokul çağındaki bir öğrencinin kırk dakikalık derste dikkatini öğretmende tutma süresi on beş dakikadır.Lise öğrencilerinde ise dikkatli ders dinleme otuz dakikaya kadar çıkmaktadır.Verimli ders işlemek isteyen öğretmenin bunları göz önünde bulundurması gerekir.
Bu paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır?

A) Tanımlama              B) Tanık gösterme
C) Karşılaştırma          D) Benzetme

S.5) Nasıl geçti sınavın? Soruları doğru cevapladın umarım. Biraz zorlanmışsındır ama. Yorulduysan az sonra dinlenebilirsin.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler zarf görevinde kullanılmıştır. Bu zarfların türleri sırasıyla aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Soru Zarfı – Durum zarfı – Yer Yön Zarfı – Miktar Zarfı
B) Soru Zarfı – Durum zarfı – Miktar Zarfı – Zaman zarfı
C) Soru Zarfı – Durum zarfı – Yer Yön Zarfı –Zaman zarfı
D) Soru Zarfı – Miktar zarfı – Durum Zarfı – Zaman zarfı

S-6) Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiillerin hangisinde zaman kayması(anlam kayması) yoktur?

A) Okullar iki ay sonra açılıyor.                     B) Dudaklarında bir gülüşle bakıyor.
C) Nasrettin Hoca bir gün dama çıkar.        D) Önder, yarın İzmir’e gidiyor.

S.7)Tozdan topraktan her yer bombozdu. Güneş göz kamaştırıyordu. Kumkapı’da balıkçı motorları birbirine yaslanmış, kıpırdamıyordu. Balıkçı tablalarında gevşemiş balıklar sıralanmıştı. Yanı başlarında yeşil salata, roka, maydanoz, turp, yeşil soğanlardan yeşil öbekler yer almıştı. Her şey cansız bir tabloyu andırıyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama        B) Karşılaştırma         C) Tartışma          D) Öyküleme

S.8) Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki ek fiil diğerlerinden farklı olarak oluşmuştur?

A) Bugün o okuldaydı.                       B) En güzeli onun kalemiymiş.
C) Onun hep kalbini kırıyordu.       D) Okulun en zeki öğrencisiydi.

S.9) Artık Marsilya yolundayım. Her karışı ekilmiş, her karışına şehirler, köyler kurulmuş İtalyan sahillerini, Capri’yi ve diğer adaları terk ediyoruz. Gök taşı rengindeki açık deniz, umutlarımızın ve heyecanlarımızın ateşiyle ısınmış bir hâlde bize tekrar kollarını açıyor.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Betimlemeden yararlanılmıştır.          B) Gezi yazısından alınmıştır.
C) Kişileştirmeye başvurulmuştur.          D) İkileme kullanılmıştır.

S.10) ― Türkiye ( ) İspanya maçını izledin mi ( )
― Maalesef izleyemedim ( )
― Hayret ( ) Nasıl oldu da izleyemedin bu maçı ( )
Bu konuşmada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 

A) (-) (?) (.) (!) (?)               B) (/) (?) (!) (,) (!)
C) (-) (?) (…) (…) (?)           D) (/) (?) (.) (!) (.)

S.11.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Bu soruyu Hasan beye sormuştu.
B) Çocuklar el ele tutuşup Mogan gölünü gezdi.
C) Raftan “Ayaşlı ve Kiracıları” Romanını alıp okumaya başladı.
D) Akşam “Diyar Diyar Anadolu” programını izlemişlerdi.

S.12) Aşağıdakilerden hangisinde anlatım farklı bir kişinin ağzından yapılmıştır?

A) Her sabah Çarşı Camii’nin arkasındaki harap ahırların önünden bir serçe sürüsü gibi geçerdik.
B) Rasim Ağa, ertesi gün yine elinde kalbur, adımları geri geri giderek damın üstündeki odaya çıktı.
C) Sur dibindeki mağara bana korku verirdi. Gündüzleri yalnız başıma kapısından bakmak bile ürkütürdü beni.
D) Bastonu, bir ordu karşısına tek başına geçmiş bir masal kahramanı gibi savuruyordum. Kulaklarım uğulduyordu.

S.13) Genç ressam, bu yılki ikinci ödülünü de Ankara’da aldı. Bu cümleden ressamla ilgili kesin olarak 13.çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diğer sanat dallarıyla da uğraşmaktadır.         B) Hayatı boyunca iki ödül almıştır.
C) Ankara’da birden fazla ödül almıştır.                D) Resimlerini Ankara’da yapmaktadır

S.14) Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisi, kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Rüzgâr yüzünden mumlar birdenbire sönüverdi.
B) Bir hafta önce aldığı telefonu kaybetti.
C) İlkokul arkadaşımı karşımda görünce donakaldım.
D) Ankara’ya gelirsen istediğin zaman buluşabiliriz.

S.15) Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiştir?

A) Yolculuk etmeyi oldum olası sevmiyorum.
B) Beli incindi, nasıl olduysa oldu ayağı takılmış.
C) Çocuklar bir şey anlamıyor, daha çok küçükler.
D) Atamam kendimi denize, dünya güzel

S.16) “Bu işte başarılı olacağından kuşkum yok.” cümlesi anlamca hangisini içermektedir?

A) Önyargı         B) Varsayım        C) Olasılık         D) Emir

S.17) Aşağıdakilerden hangisinde “iş,oluş,durum” fiilleri sırasıyla verilmiştir?

A) Gülmek, yazmak, sararmak          B) Sararmak, solmak,durmak
C) Gelmek, sevmek, söylemek           D) Dinlemek, kızarmak, ağlamak

S.18) Savaş alanında bizi en çok zorlayan durumlardan birisi de açlıktı. Yokluk zamanında, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan on binlerce askerin doyurulması neredeyse imkânsızdı. Öğlen bir şeyler yesek akşam aç yatardık, akşam bir şeyler yesek ertesi gün aç kalırdık. Bu topraklarda bağımsız yaşayabilmek için çok ağır sınavlardan geçtik.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Deneme             B) Anı
C) Gezi yazısı         D) Günlük

S.19) Bir gün bilet sırasında bekliyordum. Yüzü asık, bıkmış ve yorgun halde işini yapmaya çalışan bilet görevlisi ilgimi çekti. Sıra bana geldiğinde görevliye “Kravatınız çok yakışmış.” dedim. Gülümsedi ve bu vesile ile bir süre sohbet ettik.
Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Bazı insanlar güzel sözlere hemen aldanır.
B) Güzel bir yaklaşım bize olan yaklaşımı da etkiler.
C) Duygusal tavır sergilemek bizi üzebilir.
D) Herkese övgü dolu sözler söylenmelidir.

S.20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ bulmak” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Aradığım kitabı aylar sonra buldum.
B) Yeni tanıştığı adamı çok sıkıcı bulmuştu.
C) Yabancının sorduğu adresi bulması için ona yardım etti.
D) Hayatının insanını aramaktan vazgeçtiği anda onu

TÜM 7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-55 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52-53 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam