Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-5


7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı test,7.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,7. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; fiilerde kip, ek fiil, geçiş ve bağlantı ifadeleri, zarf türleri, yapılarına göre fiiller, söz sanatları ile metin türleri konularını içermektedir.

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

İÇİMİZDEKİ GÜZELLİKLER

Gönlümüzün güzelliği sevgi ise, beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Herkesi dinleyin. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı dinleyin. Sonra da düşünün ve sorular sorun… Neden? Nasıl? Nerede?
Sonra da oturup kararlarınızı kendiniz alın. Kararları yalnız aldığınız zaman, eziyetler de güçlükler de sonuçta bütünüyle size aittir artık. Karar alırken sorumluluk almayı da bilin. İşte bu, büyümek ve olgunlaşmaktır; özgür insan olma yolunda atılan ilk adımdır. Büyüklerinizle, yaşıtlarınız¬la, kendinizden küçüklerle konuşun, tartışın. Konuşarak pek çok şey öğrenildiği gibi, pek çok sorun da çözümlene¬bilir. Toplumumuzda, bu tür konuşma pek yaygın değil ne yazık ki! Ya susuyor, ya bağırıyoruz. Konuşmayı bilmiyoruz. Sizler bunu değiştirin.
Onca sorunun, çevre kirliliğinin, savaşların, ölümlerin, çıkarcılığın, cahilliğin yer aldığı dünyamızda sevgi, iyimser¬lik ve neşeye her zamankinden fazla gereksinmemiz var. Bu nedenle hayatınızı daha güzel yaşamak istiyorsanız, önce içinizdeki güzellikleri geliştirin, ortaya çıkarın. Sevinin, düşünün, konuşun, iyimser olun ve doyasıya gülün!
İpek Ongun

1- Metne göre güzel yaşamak istiyorsak ne yapmalıyız?(5p)

2- Siz, hakkınızda en son hangi kararı aldınız? Yazınız.(5p)

3- Sizce neden konuşmuyor da susuyor, bağırıyor veya şiddet uyguluyoruz?(5p)

4. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinde kullanılan kipi ve bu kipin ifade ettiği anlamı yazınız.(4p)

*Önümüzdeki yıl yurt dışına gidiyorum.
Kullanılan Kip:……………… Kastedilen Kip:……………
*Dedem otuz yıl önce İstanbul’a gelir.
Kullanılan Kip:……………… Kastedilen Kip:……………

5. Aşağıda verilen cümleleri parantez içinde verilen ek fiillerle tamamlayınız.(6p)

*Burası bana bir masal evi kadar tatlı görün…………
(Şimdiki zamanın hikayesi)
*Öğretmeni derste ne söylese yaz………………
(Geniş zamanın rivayeti)
*Yarın misafirler gel………….. hazırlık yapalım.
(Gelecek zamanın şartı)

6.Aşağıdaki cümleleri , ek fiilin bu cümlelere kattığı anlamlarla eşleştiriniz.(5p)

1 Konu burada kapanmıştır. Başkasından duyma
2 Dün maç yapacaktık. Terk edilmiş alışkanlık
3 Gençliğinde şiir yazardı. Küçümseme
4 Sınava çok çalışmışmış. Kesinlik
5 Bütün gün çalışıyormuş. Gerçekleşmemiş niyet

7. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun geçiş ve bağlantı ifadeleriyle tamamlayınız.(5p)
(Ama – özellikle – oysaki – ne var ki – başka bir deyişle)

*Türkçede anlamı aynı olan …………… anlamdaş kelimeler vardır.
*Etraftaki ağaç dallarını ……………… kuru olanları toplayın.
*Dün akşam yine gelmedin …………….. geleceğine söz vermiştin.
*Türkçe dersini çok seviyorum ………… bazı konuları anlamakta zorluk çekiyorum.
*Öğrenmesi için çok zorladım …………… zorla güzellik olmuyor.

8.Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları bularak türlerini işaretleyiniz.(5p)

Cümleler   Durum Zarfı  Zaman Zarfı Yer-Yön Zarfı Miktar Zarfı Soru Zarfı
Önündeki engelleri düşe kalka aştı.
Geceleyin tiz bir ses böler uykumu.
Okulların kapanmasına ne kadar kaldı?
Daha güzel günler seni bekliyor.
Hepimiz pencereden dışarı baktık.

9.Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerin yapılarını inceleyip uygun kutucukları işaretleyin.(5p)

Cümleler Kurallı Yardımcı Eylemle Kurulan  Anlamca Kaynaşmış
Gösterdiğim bütün elbiselere burun kıvırdı.
Merdivenlerden inerken düşeyazdı.
Hatasını kısa sürede fark etti.
Siz bizi burada bekleyedurun.
Bütün gün burada hapsolduk.

Yoğurt, Türklerde Orta Asya’dan bu yana tüketilegelmektedir. Bilim insanlarının çalışmasıyla insan sağlığına faydası kanıtlanmış bir gıda maddesidir. Sütün mayalanması ile elde edilen yoğurt, yemeklerde ve pasta yapımında kullanılmakta olup Anadolu’nun birçok yerinde tek başına da tüketilmektedir.
Yoğurdun faydaları arasında akla ilk gelen kemik yapısına sağladığı katkıdır. Bol miktarda kalsiyum içeren yoğurt, kemik yapısını güçlendiriyor.
Ayrıca yoğurt, bağışıklık sistemini de güçlendirdiği için özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığından korunmamızı sağlıyor. Amerikan Kalp Derneğinin araştırmalarına göre düzenli olarak yoğurt tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre yüksek tansiyon hastası olma riski %30 daha az.
Yoğurt, yüksek oranda B12 vitamini içerdiği için beyin fonksiyonlarımız ve sindirim sistemimiz için de son derece etkili bulunuyor.

10, 11, 12, 13. Soruları yukardaki metne göre cevaplayınız.

10. Bu metinde yoğurtla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?(5p)

A)İnsan sağlığına yararı olduğunun ispatlandığına
B)Sindirim sistemi için etkili bir yiyecek olduğuna
C)Anadolu’nun birçok yerinde tek başına tüketildiğine
D)Balıkla birlikte tüketilmemesi gerektiğine

11. Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?(5p)

A)Amaç-sonuç           B)Koşul
C)Neden-sonuç         C)Benzetme

12. Bu metnin anlatımıyla ilgili ,
K: Açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır.
L: Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir.
M: Kişileştirmeye başvurulmuştur.
N: Benzetme yapılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?(5p)

A) K,L       B)K,M      C)L,M         D)K,N

13. Paragrafta koyu yazılmış fiillerin hangisi yapısına göre farklıdır?(5p)

A) tüketilmektedir          B)tüketilegelmektedir
C) güçlendiriyor              D)bulunuyor

14. “ Kalem kutusundaki kalemlerin içinden mor renkli kalemi çıkarıp konunun başlığını yazdı.”
Verilen cümleden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?(5p)

A)Konu başlıklarının hepsi renkli kalemle yazılır.
B)Kalem kutusunda kurşun kalem bulunmamaktadır.
C)Kalem kutusundaki kalemlerin en az bir tanesi farklı renktedir.
D)Diğer kalemler yazmadığı için mor renkli kalem kullanılmıştır.

15. “ İlkokul öğretmenimle ilgili olarak aklımda pek bir şey yok. Yalnızca dolaylı eleştirilerini anımsıyorum. Birimizin bir hatasını gördü mü bu hatamızı yüzümüze söylemez, o hatayla ilgisi olmayan birini uyarıp hatamızı bizim görmemizi sağlardı.”
Bu parçada konu edilen öğretmenin tutumu aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ifade edilebilir?(5p)

A)At ölür,meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
B)Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
C)El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.
D)Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.

16. Niçin günlük tutar insan? Bu soruyu birçok yazar, özellikle de günlük yazarları kendilerine sormuş ve kendilerine yanıt aramışlardır. Yalnız yazarlar mı? Özel günlük tutanların da, günlüğün bir yerinde , son derece naif bir duyguyla “Neden yazıyorum ki bunları?” demesi de aynı soru değil mi?
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?(5p)

A) Sohbet     B)Günlük       C)Otobiyografi      D)Anı

17. ve 18.Soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Yokuş aşağı iniyordum. Ağabeyimin yaşıtı olan Nihat ağabey askere uğurlanalı birkaç gün olmuştu. Kapılarının önünde durdum. Annesinin duyabileceği bir sesle “Gözünüz aydın teyzeciğim!” diye bağırdım. Nihat ağabeyin annesi başını pencereden uzattı, “Hayrola?” diye sordu. “Oğlunuzu askere gönderdiniz ya.” dedim. Gülümsedi. “Hele bir askerden dönsün, o zaman gözüm aydın olur.” dedi. Eve gidince anneme anlattım. Meğer askere yeni gidenler için “Hayırlı tezkereler!” ya da “Allah kavuştursun!” denirmiş. Dilimizin inceliklerini öğrenmeyi okulla sınırlı tutmamak gerektiğini işte bu “sokak dersi” öğretmişti bana.
17. Metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?(5p)

A)Kadınlar halk söyleyişlerini daha sık ve doğru kullanır.
B)Doğru bilgiye ulaşmak her zaman mümkün olmaz.
C)Dil dağarcığı okul dışında , yaşayarak da geliştirilebilir.
D)Ön yargıyla hareket etmek insanları gülünç duruma düşürür.

18. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?(5p)

A)Askere gitme yaşı nedir?
B)Asker uğurlayanlara ne söylenir?
C)Askerden dönenler için hangi söz söylenir?
D)Anlatıcı yaşadığı olayı nasıl isimlendirmiştir?

19.

İstiklal Ortaokulu Ders Programı
8 7 6
1.Ders Türkçe Matematik Fen Bil.
2.Ders Matematik İngilizce Sosyal Bil.
3.Ders Fen Bilimleri Türkçe İngilizce
4.Ders İnk. Tarihi Fen Bil. Matematik

Yukarıdaki tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)7. sınıflar ve 6. sınıflar aynı anda sözel ders işlemektedir.
B)6. sınıflar daha çok sayısal ders işlemektedir.
C)8. sınıflar Fen Bil. dersi işlerken 6. Sınıflar İngilizce dersi işlemektedir.
D)7.sınıfların programında Sosyal Bil. dersi görünmemekte.

20. “Yıllar bir gözyaşı olup da akmış
Nurlu ihtiyarın yanaklarında,
Yapraktan saçını yerlere yaymış,
Sonbahar ağlıyor ayaklarında.
Süzülüyor ufukta bir kızıl yeri,
İçi karanlıkla dolu gözleri;
Alnında akşamın ince kederi.”
Yukarıdaki şiiri söz sanatları yönünden inceleyerek ifadeler doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız.(5p)

( ) Yıllar gözyaşına benzetilerek benzetme sanatı yapılmış.
( ) Akşamın anlatımında aşırılığa gidilerek abartma sanatı yapılmış.
( ) İki karşıt düşüncenin bir arada kullanılmasıyla tezat sanatı yapılmış.
( ) “Sonbahar ağlıyor” denilerek kişileştirme sanatı yapılmış.
( ) Şiirde konuşturma sanatına yer verilmiştir.

TÜM 7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-55 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52-53 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam