Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-4


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 3. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; vakıflar, haçlı seferleri, İstanbul’un fethi, sanayi inkılabı, bilim adamları ve buluşlar, ilk türk devletleri ile ahi teşkilatı konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1- Vakıflar insanlar arsında hiçbir ayrım gözetmek sizin , tüm insanların hastane, imaret, eğitim kurumları gibi hizmet kuruluşlarından yaralanmaları mümkün kılmıştır.
Vakıfların bu özelliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Vakıflar, Osmanlı Devleti’yle birlikte ortaya çıkmıştır.
B-Yalnızca Türklere hizmet vermiştir.
C-Vakıflardan tüm ihtiyaç sahiplerinin yararlanması amaçlanmıştır.
D- Vakıflar, yalnızca ekonomik yardım yapan kuruluşlardır.

2- . Külliye, cami ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu.
Aşağıdakilerden hangisi külliyelerin içerisinde bulunmaz?

A-Divan     B-Cami       C-Kütüphane         D-Medrese

3- Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Türklerin Anadolu’nun kesin hakimi olduğu belirlenmiştir?

A- Malazgirt Savaşı               B- Kösedağ Savaşı
C- Miryokefalon Savaşı        D- Dandanakan SAVAŞI

4- Tarihte Haçlı Seferleri olarak nitelendirilen savaşların nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A-Hıristiyanların Kudüs’ü almak istemeleri
B-Avrupalıların içinde bulunduğu kötü ekonomik durum
C-Bizans’ın Türklere karşı tutunduğu tavır
D-Hıristiyanların Müslümanları tanımak istemeleri

5- – Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.
– Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.
Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Sadrazam        B- Defterdar
C- Kazasker         D- Nişancı

6- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

A- Hint deniz yolunun ele geçirilmesi
B- İstanbul’un başkent yapılması
C- Osmanlı Devleti Yükselme devrine girmesi
D- Yeniçağın başlaması

7- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkler tarafından fethini kolaylaştıran nedenlerden biri değildir?

A- Türklerin yerli halka iyi davranmaları
B- Komutanlara fethettiği yerlerin ikta olarak verilmesi
C- Doğudan Anadolu’ya gelen Türkmen göçleri
D- Haçlı seferlerinin başlaması

8- – Avrupalı Hıristiyanlar ;
• Coğrafi keşifleri gerçekleştirdiler.
• Haçlı Seferlerini düzenlediler.
Bu iki gelişmenin ortak hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Sosyal reformları yapmak            B- Doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etmek
C- Avrupa’da birliği sağlamak          D- Mısır’ı ele geçirmek

9- ) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi inkılabının getirdikleri değişiklikler arasında yer almaz?

A- Sendikaların oluşu                                                                      B- Hayvan gücünün öne çıkması
C-Küçük işletmelerin yerlerini büyük fabrikaların alması      D- Şehirleşmenin gelişmesi

10-

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A- Uygarlığın milletlerin ortak ürünü olduğu
B- Yazının ilk defa Anadolu uygarlıkları tarafından kullanıldığı
C-Yazıya son şeklini veren Sümerlerin verdiği
D- Mısırlıların çivi yazısını kullandığı

11- “Bize evreni anlamamız için yol gösteren kılavuzlardır”
Cahit Arf’ın tanımladığı kişilerin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A- Şairler       B- Felsefeciler        C-Bilim insanları        D- Sanatkarlar

12-

I-Harezmi  II- Galileo III- İbn-i Sina
IV- Farabi  V-Newton  VI-Biruni

Yukarıda verilen bilim insanlarını hangilerinin Türk- İslam devletlerinde yetişmemiştir.

A- I-II-III         B- II- V       C-IV-V-VI         D- II- III- V

13- Ahi teşkilatı nedir? Kim cevap vermek ister?
ÜMİT: Meslek örgütlenmesidir.                 SEVDA: Devşirmelerden oluşan askeri birliktir.
MERVE: Devlete yönetici yetiştiren okullardır.          ZUHAL: Esnaf ve zanaatkarlar birliğidir.
Öğretmenin sorusuna öğrencilerden hangileri doğru cevap vermiştir?

A- Ümit- Merve        B- Sevda- Zuhal         C- Merve – Sevda        D- Ümit- Zuhal

14-

TİCARİ YOL  HAKİM OLAN DEVLET
KRAL YOLU Lidyalılar
BAHARAT YOLU …………..?…………….

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A- Osmanlı Devleti       B- Anadolu Selçukluları        C- Venedikliler        D- Hititler

15- Osmanlı devletinde önemli devlet işleri Divanda görüşülürdü. Din ve ırk farkı olmaksızın Divan herkese açıktı. Divanda herkes görüşünü bildirirdi ancak son söz padişaha aitti.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A- Hükümdarın yetkilerinin kısıtlandığına
B- Herkesin özgürce görüşünü ifade ettiğine
C- Farklı konuların görüşüldüğüne
D- Danışma görevi yaptığına

16- 23 Nisan 1920’de açılan TBMM, ulusal iradenin hakim olduğu bir kuruluştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kant olarak gösterilebilir?

A- Yargı gücüne sahip olması
B- Güçler birliği ilkesini uygulaması
C- Siyası yetkileri elinde toplaması
D- Halkın seçtiği temsilcilerden oluşması

17- İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Gök – Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A-Türklerin uzak ülkelere göç etmelerine
B- Hükümdarın halk üzerindeki otoritesinin artmasına
C- Ülke içinde taht mücadelelerinin artmasına
D- Türklerin farklı dinleri kabul etmelerine

DOĞRU- YANLIŞ-Her soru 20 puan dır.

1-Önemli buluşları yapan medeniyetler kültürel etkileşimin çok yaşandığı yerlerde kurulmuştur
2-Bulunan icatları yalnız bulan medeniyetler kullanmıştır.
3-Anadolu Selçukluları ticaret amacı ile medreseleri yapmıştır
4-Haçlı seferlerinin sonunda Avrupa doğudan bir çok yenilik öğrenmiştir
5-Tımarlı Sipahiler sahip olduğu toprağı çocuklarına miras olarak bırakabilirdi
6-Selçukluların kullandığı İkta sisteminin bir değişiğini Osmanlıların da kullanması etkileşimi gösterir
7-Vakıflar günümüzdeki, sosyal devletin yaptığı işleri yapan kurumlardır
8-Vakıfları devlet memurları kurabilir
9-Kişilik özellikleri meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır
10-Gıda mühendisi olabilmemiz için Fizik dersimizin iyi olması gerekir

KAVRAM HARİTASI: Aşağıdaki kavramları kullanarak cümlenin önündeki boşluklara yazınız.
Her soru 2 Puan dir.

-HATUN- – HAKAN – -ŞER-İ HUKUK- -KUT- -II. MAHMUT-
-YAVUZ SULTAN SELİM- – DİVAN- -KURULTAY-

 

• 1-İslam öncesi Türk devletlerinde ülke yönetiminde etkili olan kişiye verilen addır.
• 2- İslam öncesi ,Ülke yönetiminde yardımcı olan danışma meclisine verilen addır.
• 3- Hükümdarın ülkeyi yönetme yetkisini tanrıdan aldığı prensiptir.
• 4- İslamiyet’in kabulünden sonra yerine alan danışma meclisidir
• 5- İslamiyet’in kabulünden sonra birlikte uygulanan dine dayalı hukuk kuralıdır.
• 6- Divan kurumunu kaldıran Osmanlı padişahıdır.
• 7- Osmanlı devletinde Halifelik makamını kullanan ilk Osmanlı Padişahıdır.
• 8- Hakanın yanında yer alan, onun eşine verilen addır.

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam