Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-3


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 3. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; göç ve nüfus dağılışı, türklerin anadoluya yerleşmesi, buluş ve kullanım alanları, tımar sistemi, I. dünya savaşı nedenleri, sanayi inkılabı ile monarşik yönetim konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1.
I. Karşımızdakini suçlamadan kaçınmak,
II. Kendini doğru ifade etme,
III. Eleştirilere aldırmama
Etkili bir iletişim kurmak için yukarıdaki davranışlardan hangisi veya hangileri gereklidir?

A) Yalnız I.        B) Yalnız II.       C) I. ve II.      D) II. ve III.

2. Aşağıda verilen bölgelerden hangisi daha çok iç göç almaktadır?

A) Marmara       C) Karadeniz
B) Ege                  D) Akdeniz

3. Ülkemizdeki nüfus sayımı çalışmaları, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?

A) Sağlık Bakanlığı             C) Nüfus Planlaması Müdürlüğü
B) İç işleri Bakanlığı          D) Türkiye İstatistik Kurumu

4. Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçları arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Çalışanların sayısını ve cinsini belirlemek
B) Tarım alanlarının kentlere göre dağılışını belirlemek
C) Nüfusun artış miktarını ve oranını belirlemek
D) Toplam nüfustaki kadın ve erkek sayısını belirlemek

5. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi, aşağıdaki savaşlardan hangisi sonrasında başlamıştır?

A) Pasinler Savaşı             C) Kösedağ Savaşı
B) Malazgirt Savaşı          D) Miryokefalon Savaşı

6. Aşağıdakilerden hangisinde I. Beylikler Dönemi’nde Anadolu’da kurulan, Türk devletinin kurulduğu yer yanlış verilmiştir?

A) Artuklular ======) Mardin ve çevresi
B) Saltuklular ======) Erzurum ve çevresi
C) Mengücekliler =========) Erzincan ve çevresi
D) Danişmentliler ========) Diyarbakır ve çevresi

7. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde esnaf ve zanaatkârları korumak, iş ve meslek ahlakı öğretmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahi Teşkilatı            C) İskân Politikası
B) Lonca Teşkilatı       D) Tımar Sistemi

8. Lale Devri aşağıdaki isyanların hangisiyle sona ermiştir?

A) Kabakçı Mustafa İsyanı
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Patrona Halil İsyanı
D) Yeniçeri İsyanı

9. Aşağıdaki buluş ve kullanım alanı eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Yazı =====) Düşüncelerin saklanması
B) Ateş ======) Karanlığın aydınlatılması
C) Para ========) Halkın yönetime katılması
D) Tekerlek ======) Ulaşımın kolay hale gelmesi

10. Avrupa’daki Reform Hareketleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) Kiliseye duyulan güvenin azalmasına
B) Akdeniz limanlarının önem kazanmasına
C) Yeni ticaret yollarının bulunmasına
D) Coğrafi Keşiflerin başlamasına

11. İpek ve Baharat Yolu’nun Avrupa’ya ulaşım yolu, büyük ölçüde değişmiştir.
Bu değişim, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

A) İngiltere            C) İtalya
B) Fransa               D) Osmanlı

12. Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sistemi’nin faydalarından biri değildir?

A) Üretimde sürekliliği sağlamak
B) Toprağı dinlendirmek için nadas alanlarını arttırmak
C) Hazineden para harcamadan bir orduya sahip olmak
D) Hazineden para harcamadan askerlere maaşlarını ödemek

13. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler’in sonuçlarından biri değildir?

A) Yeni kıtalar bulundu.
B) Akdeniz limanları önem kazandı.
C) Yeni bitki ve hayvan türleri bulundu.
D) Avrupalılar zenginleşti.

14. Sanayi İnkılâbı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

A) Rusya               C) İtalya
B) Fransa             D) İngiltere

15. Din ve ırk farkını gözetmeksizin açılan vakıflar, bütün insanlığa hizmet amacıyla kurulmuşlardır.
Buna göre vakıflarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vakıflar ihtiyaç sahiplerine yardım etmektedir.
B) Vakıflar, ülkede siyasi çalışmalar yapmaktadır.
C) Vakıflar gelirlerini yabancı ülkelerden sağlamaktadır.
D) Vakıflar daha çok yabancılara hizmet etmektedir.

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde monarşik yönetimin uygulandığının kanıtıdır?

A) Hükümet meclise karşı sorumludur.
B) Hükümdar halka karşı sorumludur.
C) Yasama, yürütme ve yargı padişaha aittir.
D) Devlet yönetiminde din kuralları geçerlidir.

17. Ülkemizde yürütme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Başbakan ve Meclis Başkanı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

18. Ülkemizde, devleti yönetecek kişiler, belirli aralıklarla eşit ve genel oy esası ile yargı denetiminde yapılan seçimlerle halk tarafından belirlenir.
Verilen bilgiye göre bu durum, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi özelliğini bizlere göstermektedir?

A) Demokratik Devlet
B) Sosyal Devlet
C) Hukuk Devleti
D) Laik Devlet

19. I. Dünya Savaşı başladığı sıralarda Almanya Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisinin yanında yer almıştır?

A) Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Avusturya – Macaristan

20. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransız İhtilalı
B) Sömürgecilik yarışı
C) Sanayi İnkılâbı
D) Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

Her soru 5’er puan, toplam 100 puandır.

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam