Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-5


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; teknolojik gelişmeler, bilim insanları ve bilim dalları, meslek seçimi ile ahilik sistemi konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y”yazınız.30 puan

(  )1-Fenikeliler tarafından icat edilen çivi yazısı tarihte bilinen ilk yazı örneğidir
(  )2-Nevton’dan 500 yıl önce ‘’her cisim yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç olduğunu’’söyleyen bilim insanımız Hazini’dir
(  )3-Günümüzde kullanılan makinelerin temeli buhar gücünün makinelerde kullanılmasına dayanmaktadır.
(  )4-Orta Çağda bilimsel çalışmalar avrupadaki din adamları tarafından desteklenmiştir.
(  )5-Günümüzde bilgiyi depolama araçları gittikçe küçülmekte ve kağıda olan ihtiyaç azalmaktadır.
(  )6-Matbaanın icadı ile kitap fiyatları ucuzlamıştır.
(  )7-Farabi Fatih külliyesinde bir güneş saati yapan istanbul’un enlem ve boylamını belirleyen bilim insanıdır.
(  )8-Katip çelebi Mekanik mühendisliğinin kurucusu Kabul edilen fizikçi robot ustası bilim insanıdır.
(  )9-Artan nufusa ve gittikçe azalan toprak miktarına bağlı olarak topragın ekonomik değeri her geçen gün azalmaktadır.
(  )10-Üretim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hava kirliliği ve çevre sorunları ortadan kalkmıştır
(  )11-Güncel haber başlıklarına ve manşetlere cep telefonları,tablet ve bilgisayarlardan genel ağ üzerinden kolayca erişilebilir.
(  )12-Vakıflar sadece insanların değil aynı zamanda hayvanların da beslenme,tedavi,barınmalarını sağlayan faaliyetlerde bulunmuştur.
(  )13-Obezite her geçen gün artmakta ve beraberinde beslenmeye bağlı rahatsızlıkları ortaya çıkarmaktadır.Bu nedenle gelecekte daha çok diyetisyene ihtiyaç duyulacaktır.
(  )14-Dijital ortamın kullanılması ticareti hızlandırmıştır.
(  )15-Sanayi inkılabı sonucunda kentlerden köylere göçler hızlanmıştır.

Aşağıdaki boşluklara doğru kelimeleri yerleştiriniz.20 puan
Tales-İbni Sina-Marie Curie- Feodalite-Vakıf-Endülüs –İbn Haldun-Sosyal Medya Uzmanı-Sanayi İnkılabı-Tarım

1-İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan ……………………Insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilir.
2-Anadolu uygarlıklarından Friglerin en önemli geçim kaynagı………………………….ve hayvancılıktır.
3-Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprakların ve üzerinde yaşayan köylülerin derebeylerine yani bir kişiye ait olduğunu Kabul eden yönetim şekline……………………..denir
4-………………………….bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmış kurumlardır.
5-Strateji belirleme etkili iletişim hayat tecrübesi ve donannım konularında iyiyseniz ve sosyal medyayı çık iyi biliyorsanız başarılı bir …………………………………..olabilirsiniz.
6-Kanun adlı eseri……………………..…yazmıştır ve tıp alanında muhteşemdir.
7-Radyoloji bilimini, kurarak iki kez Nobel ödülünü…………………………….almıştır.
8-Orta Çağda skolastik düşüncenin etkisindeki Avrupa,İspanyada kurulan ………………………….. Medeniyetinin bilimsel çalışmalarından faydalanarak ilerlemiştir.
9-14.yüzyılda yaşamış en önemli eseri Mukaddime olan sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu ………………………… Dur.
10-Milattan önce 624-548 de yaşayan……………… Dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ilk ortaya atandır.Dünyada karaların okyanusların üzerinde yüzen diskler gibi olduğunu söylemiştir.

1-İkta sistemi ile devletin ihtiyacı olan asker yetiştirme ilk kez Selçuklularda uygulanmıştır. Osmanlılarda ikta askerlerinin yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

A. Yeniçeriler
B. Azaplar
C. Tımarlı sipahiler
D. Akıncılar

2- I- Yaşamları Nil Nehri’ne bağlı olan Mısırlılar, nehrin taşma zamanlarını tespit edebilmek için takvimi buldular.
II. Mezopotamyalılar önce kilden eşya yapmak, sonra da ürünlerini taşıyabilmek için tekerleği icat ettiler.
III. İlk çağ insanları; ateşi savunma ve ısınma için keşfettikten sonra aydınlatma aracı olarak da kullandılar.
Verilen anlatımlardan aşağıdaki hangi yargıya varılabilir?

A. Buluşlar sorunlara çözüm arayışları sonucunda ortaya çıkmıştır.
B. İlk çağ insanları günümüz insanlarından daha akıllıdırlar.
C. Günümüz insanlarının buluşlara ihtiyacı kalmamıştır.
D. Eski buluşlar günümüz teknolojisinin ilkel bir hâlidir.

3- I- Tarih ve Coğrafya seven bir öğrencinin Sosyal Bilimler Lisesine gitmesi
II- Fen ve Matematik derslerini seven bir öğrencinin Fen Lisesine gitmesi
III- Avukat ya da doktor olmak isteyen bir öğrencinin meslek lisesine gitmesi
IV- El becerileri gelişmiş bir öğrencinin meslek lisesine yönelmesi
Yukarıda verilen durumlardan hangisinde meslek seçimi için gerekli olan okulda yanlış tercih yapılmıştır?

A. l       B. ll        C. lll        D.lV

4- Osmanlı Devleti zamanında da herkes her mesleği yapamazdı. Bir mesleği yapabilmek için onun eğitimini almak gerekirdi. Bu eğitimde kolay değildi. Çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamalarını başarıyla geçen insanlar mesleklerini yapmaya hak kazanırlardı.
Parçada bahsedilen meslek edinmeyi sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A. Vakıf Teşkilatı         B. Lonca teşkilatı
C. Kadı Teşkilatı          D. Ustalar Teşkilatı

5- Aşağıdaki bilim insanları ve çalışma yaptıkları bilim dalları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A. İbni Sina – Tıp                     B. Hazini – Felsefe
C. Piri Reis – Coğrafya            D. Harezmi – Matematik

6- Galileo (Galile) “Dünya dönüyor!” dediği için ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezasından kurtulmak için kilisenin doğrularına evet demek zorunda kaldı. Mahkeme çıkışında söylediği “ Ben ne dersem diyeyim, o dönmeye devam ediyor.” Sözleri uzun sure bilim çevresinin dilinden düşmemiştir.
Galile bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmak istemiş olabilir?

A. Kilisenin bilimi desteklediğine
B. Bilim ile dinin uzlaştırıldığına
C. Bilimsel doğruların değişmeyeceğine
D. Fikirlerinde her zaman ısrarcı olduğuna

7- *İnsan Gücüne olan ihtiyaç azalmıştır.
*Üretim seri hale gelmiştir.
*Sömürgeciliğin temelini oluşturmuştur.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A.Sanayi İnkılabı     B. Coğrafi Keşifler
C.Rönesans              D. Reform

8- Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami, kervansaray, köprü, aşevi gibi toplusal hizmetler gerçekleştirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların görevlerinden biri değildir?

A. Ülkeyi bayındırlaştırmak
B. Ticareti canlandırmak
C. Ülkenin siyasi politikasına yön vermek
D. Sosyal yardımlaşmayı sağlamak

Test soruları 5 er puandır

9-Ahilik sistemini kısaca açıklayınız? (10 Puan)

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam