Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; orta çağ, nüfus dağılışı, tımar sistemi, sanayi inkılabı ile rönans dönemi konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ harfini yazınız. (5X2=10puan)

1. ( ) Orta Çağ’da İslam dünyasında düşünce özgürlüğü olmadığı için bilimde Avrupa’nın gerisinde kalmıştır.
2.( ) Sınırları belirli bir alanda yaşayan toplam insan sayısına nüfus denir.
3.( ) Osmanlı egemenliğinde yaşamış milletlerin bugün hâla dinlerini yaşaması, Osmanlı hoşgörüsünü gösterir.
4.( ) Kitle iletişim araçları sayesinde her insan başkalarının özel hayatını serbestçe öğrenme hakkına sahiptir.
5.( ) Selçuklularda Tımar sistemi İle anılan toprak yönetimi Osmanlılarda İkta Sistemi adını almıştır.

B. Orta Çağ’da Avrupa Medeniyeti ile Türk-İslam Medeniyeti arasındaki farklılıklar nelerdir açıklayınız. (10puan)

C) Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.(5X4=20puan)
* Rönesans * Papirüs * Sosyal Medya *Hammurabi Kanunları *Göç *Feodalite *Coğrafi Keşifler * Parşömen

1. Hayvan dersinden yapılan kağıda ……………………..adı verilir.
2. …………………………………..Ortaçağ’da toprak sahipliği üzerine dayalı bir yönetim sistemidir.
3. Bir kişinin çeşitli nedenlerden dolayı yaşadığı yerden başka bir yere gitmesine …………………………………… denir.
4. Mesajın kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda kişiye ulaşmasına……………………………………….denir.
5. 15. Yy da Avrupalı denizciler tarafından başlatılan yeni yollarının keşfine ……………………………………………denir.

D) Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. (4×5=20p)

( ) Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır.İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir. (1) Piri Reis
( ) Dünyanın her yerindeki coğrafyacılara mektuplar gönderip bilgiler toplayarak 3 yılda yazdığı “Cihannüma” Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır. (2) İbn Sina
( ) Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. Matematik (Cebir), astronomi ve coğrafya bilginidir. (3) El-Cezeri
( ) Ünlü Türkdenizcisi, haritacısı ve coğrafyacısıdır. Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. (4) Katip Çelebi
( ) Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur.”Tıbbın Kanunu” isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa’da tıp alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır. (5) Harezmi

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10×4=40p)

1)  İnsanlar MÖ 7000’li yıllarda toprağı işlemeyi ve havanları evcilleştirmeyi öğrenince yerleşik hayata geçmeye başladılar. Bu dönemlerde insanlar tarım yapabildikleri alanlara, su kenarlarına, iklim koşulları elverişli olan yerlere yerleştiler
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanlar tüketicilikten üreticiliğe geçmiştir.
B) İnsanların yaşam tarzı değişmiştir.
C) İnsanlar yüksek ve engebeli yerlere yerleşmeye başlamıştır.
D) Yerleşme üzerinde iklim koşulları etkili olmuştur.

2)Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden biri de doğal faktörlerdir. Doğal faktörler, doğada kendiliğinden var olan, insan etkisi olmayan faktörlere denir.
Verilen tanıma göre;

*İklim
* Sanayi
*Yer şekilleri
*Bitki örtüsü
*Turizm
*Su kaynakları
*Ulaşım
*Tarım

etkenlerden kaç tanesi doğal faktörler arasındadır?

A)4       B)5      C)6        D)7

3)

Verilen nüfus pramidi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Toplam nüfus içinde kadın erkek oranına
B) Ülkenin ekonomik (gelişmişlik düzeyi) durumuna
C) Ülkenin eğitim durumuna
D) Nüfusun en çok hangi yaş aralığında olduğuna

4) I.Bilim adamlarının, doktorların ve mühendislerin başka ülkelere göç etmesi.
II.Ülkelerin nüfusunu artıran göçler.
III.Ülke sınırları içinde yapılan göçler
Verilen örnekler hangi göç türleridir?

          I                              II                     III       
A) Dış Göç             Beyin Göçü         İç Göç
B) Mevsimlik        Dış Göç               Beyin Göçü
C) Beyin Göçü       Dış Göç               İç Göç
D) Beyin Göçü      İç Göç                  Dış Göç

5)

Yandaki ilk örneklerinin gördüğünüz yazı, MÖ 3200 yıllarında Sümerler tarafından bulunmuştur. Yazının bulunmasıyla tarihi devirler başlamış, yazıyla insanlık tarihine bilgi aktarımı, bilgilerin saklanması, unutulmaması sağlanmıştır.
Yukarıda verilen bilgilere göre, yazının bulunmasının insanlık tarihine en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Tarih öncesi devirlerin başlangıcı olmuştur.
B) Uygarlıkların birikimlerinin yok olmasını engellemiştir.
C) Mimari eserler verilmesini sağlamıştır.
D) Ticari faaliyetler yaygınlaşmıştır.

6) Fatih Sultan Mehmet, astronomi ve matematik alanlarında çalışmalar yapan Ali Kuşçu’yu 200 altın maaşa bağlamış ve Ayasofya medresesine baş müderris yapmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fatih’in bilime ve bilim adamına önem verdiği.
B) İslam dünyasında bilimin gelişmediği.
C) İstanbul’da medreselerin bulunduğu.
D) Bilim alanında çalışan kişilerin korunduğu.

7) Bir bölgenin nüfus miktarının fazla olmasında,
✓ İklim ve yer şekillerinin elverişli olması
✓ Ulaşım olanaklarının gelişmesi
✓ Tarım alanlarının verimli olması
✓ Sanayinin gelişmiş olması gibi etkenler rol oynamaktadır.

Buna göre, haritada işaretlenmiş yerlerin hangisinin nüfusunun fazla olmasında bu faktörlerin tamamı etkilidir?

A) IV         B) III      C) II        D) I

8) Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan tımar sisteminde tımarlı sipahiler, bölgelerinde huzur ve güvenliği sağlayarak jandarma görevini üstleniyorlardı. Böylece devlet otoritesi, ülkenin en uç noktalarına kadar ulaşıyordu.
Yukarıda verilen bilgide tımar sisteminin hangi alanda rol oynadığı belirtilmiştir?

A) Ticari ilişkilerde
B) Ülke yönetiminde
C) Kültürel etkinliklerde
D) Tarımsal faaliyetlerde

9)• T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Toprak Mahsulleri Ofisi
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği
• DSİ
Tabloda yazılı olanlar incelendiğinde tabloya uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir.?

A) Tarımı destekleyen kuruluşlar
B) Devlet Bakanlıkları
C) Çiftçiye kredi veren kurumlar
D) Esnaf ve sanatkârları destekleyen kurumlar

10) – Fabrikaların sayısının artması
-İşçi sınıfının ortaya çıkması
-Yeni teknolojik ürünlerin bulunması
-Ham maddelere duyulan ihtiyacın artması
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A)Avrupa’daki Reform hareketlerinin
B)Demokrasiye geçilmesinin
C)Matbaanın icat edilmesinin
D)Sanayi İnkılabının

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam