Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-3


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; mısır seferi, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişi ve balkanlar, Osmanlı Devleti divan teşkilatı, iletişim becerileri, Fatih Sultan Mehmet dönemi ile İstanbul’un fethi konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. İstanbul’un Fethi’nden sonra Fatih tarafından; Eflak- Boğdan, Bosna – Hersek, Sırbistan, Arnavutluk ve Mora ele geçirilmiştir
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Sınırların genişlediğine
B) Fetihlerin batı yönünde geliştiğine
C) Çok uluslu bir yapı oluştuğuna
D) Halka, hoşgörü politikası ile yaklaşıldığına

2- Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından olan;
• -Halifeliğin Osmanlılar’a geçmesi
• -Mısır’daki bilginlerin İstanbul’a getirilmesi
• -Baharat Yolu’nun Osmanlı’nın kontrolüne girmesi gelişmelerine göre,
Osmanlı Devleti’nin Mısır Seferi sonrasında hangi alanda daha az etkilendiği söylenebilir?

A) Dini       B) Bilimsel        C) Mimari          D) Ekonomik

3- Kanuni döneminde,
I. Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi
II. İpek ve Baharat Yollarının öneminin azalması
III. Akdeniz’de egemenliğin pekiştirilmesi
gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin ticaret gelirlerinin azalmasına neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l         B) Yalnız II         C) I ve II            D) II ve III

4- “Devşirme sistemine göre alınıp eğitilen doğrudan padişaha bağlı maaşlı ve sürekli askerleriz.”
Bu konuşma ile kendini tanıtan Osmanlı askeri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıncı       B) Yeniçeri        C) Levent         D) Tımarlı sipahi

5- Osmanlılar, Rumelive Balkanlarda fethettikleri yerlere Anadolu’dan getirdikleri konar göçer Türkmenleri yerleşmiştir.
Size göre Osmanlıların bu uygulamasının amacı ne olabilir?

A) Balkanlı ulusları Müslüman olmaya zorlamak
B) Rumeli ile Anadolu arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek
C) Fethedilen yerlerde kalıcı egemenlik kurmak
D) Türklere karşı haçlı ordusu oluşturulmasını engellemek

6-

Şemada bazı divan üyelerinin günümüzde hangi bakanlıklarla benzerlik gösterdiği belirtilmiştir
Buna göre şemadaki boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) Maliye Bakanı        B) Devlet Bakanı       C) Millî Eğitim Bakanı      D) Millî Savunma Bakanı

7.Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Anadolu’da güçlü bir devletin olmaması
B) Halk üzerinde baskıcı politika izlenmesi
C) Fetih ve gaza hareketlerine devam edilmesi
D) Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu

8- Türkiye Cumhuriyetinde egemenlik kayıtsız şartsız millete ait iken Osmanlı Devleti’nde egemenlik. …………….. aittir.
verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Divanıhümayun
B) Halka
C) Tımarlı sipahilere
D) Padişaha

9- Aşağıda verilen haklardan hangisinde bir hak ihlali söz konusu değildir?

A) Özel yaşamın gizliliği =  kişinin evinin izinsiz kameraya alınması
B) Konut dokunulmazlığı = kişinin evine hakim kararı olmadan girilmesi
C) Doğru haber alma = aynı haberin her kanalda farklı şekilde verilmesi
D) Basın özgürlüğü = gazete ve dergilerin yayınının durdurulması

10- Eğitim almış kişilerin daha iyi olanaklar karşısında başka ülkelere yerleşmesine beyin göçü denir.
Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi beyin göçüne girmez?

A) Akademisyenlik için giden kişi
B) Mühendis olarak giden kişi
C) Fabrikaya çalışmaya giden kişi
D) Başarıları üzerine giden kişi

11- Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?

A) Güzel konuşma         B) Empati kurma
C) İlgili dinleme             D) Yüksek sesle konuşma

12- Ayşe: Osmanlılar, Kuruluş Döneminde büyük askeri zaferler kazanmışlardır.
diyen Ayşe, aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne örnek gösteremez?

A) Niğbolu Savaşı      B) Ankara Savaşı      C) Varna Savaşı       D) I. Kosova Savaşı

13-Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un kuşatılmasının devlet için büyük tehlike olacağını savunan ve kuşatmaya karşı çıkan devlet adamlarına “Ya ben İstanbul’u alırım, ya da İstanbul beni.” demiştir.
Fatih’in bu sözü, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini göstermektedir?

A) İleri görüşlülüğü        B) Kararlılığı      C) Çalışkanlığı       D) Çok yönlülüğü

14-Fatih Sultan Mehmet: “Tarih boyunca en çok kuşatılan şehirlerin başında İstanbul gelir. Osmanlılar da İstanbul’u bir kaç kez kuşatmışsa da İstanbul’u 1453’te ben aldım.”
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u alma sebeplerinden biri değildir?

A) Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
B) Bizanslıların Osmanlı şehzadelerini isyan etmeleri için kışkırtması
C) İstanbul’un kuvvetli surlarla çevrili olması
D) Bizans’ın izlediği politikaların sık sık Haçlı seferlerine yol açması

15. ) Fatih Sultan Mehmet döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yukarıdaki yerlerin fethedilmesinin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul’u koruma altına almak
B) Karadeniz ticaretini kontrol altına almak
C) Haçlıların desteğini almak
D) İmar faaliyetlerine önem vermek

16. Söz dinlemeyi bilmeyen, söz dinletmeyi bilemez.
Aristo
Bu söz aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

A) İletişimde mimik ve jestlerin önemi
B) Etkili iletişimde dinlemenin önemi
C) Kitle iletişim araçlarının önemi
D) Yazılı iletişim kuralları

17.  I-Türklere Anadolu’nu kapıları açılmıştır.
II- Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.
Bu gelişmeler sırasıyla hangi seçenekte belirtilen savaşların sonuçlarıdır?
       I                                 II .          
A) Malazgirt            Miryokefalon
B) Kösedağ              Yassı çemen
C) Kösedağ              Malazgirt
D) Dandanakan       Miryokefelon

18- Aşağıda Osmanlı Döneminden günümüze kadar varlığını devam ettiren değişik dinlere ait bazı ibadet yerlerinin temsili resimleri verilmiştir.

Bu resimlerden yola çıkarak Osmanlı toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı kültürler bir arada yaşamıştır.
B- İnanç ve ibadet hürriyeti sağlanmıştır.
C ) Adaletli ve hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.
D ) İbadet hayatı yalnızca İslamiyet’e göre yaşanmıştır.

19. Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.
Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?

A) Özel hayatın gizliliğinin
B) Doğru bilgi alma hakkının
C) Kitle iletişim özgürlüğünün
D) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün

20. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün iletişime önem verdiğini kanıtlayan bir uygulamadır?

A) Anadolu Ajansının kurulması
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Türk Tarih Kurumunun açılması
D) Geometri ve tarih kitapları yazması

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam