Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; coğrafi keşifler ve osmanlı devletine etkileri, yerleşmeyi etkileyen faktörler, askeri teşkilatlar ile İstanbul’un fethi konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1.Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (25p)

1. İstimalet politikası ile Rumeli’den getirilen Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanmıştır.
3. Coğrafi Konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi bir güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.
4. Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğü’nün açılması iletişim alanındaki gelişmelerdendir.
5. Reform Hareketleri Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.
6. İlk Türk matbaası Lale devrinde açılmıştır.
7. Osmanlı Devleti 1402 Ankara Savaşı ile fetret devrine girmiştir.
8. Kazasker Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderleri hesaplayan Divan-ı Hümayun üyesidir.

2.Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla doldurunuz. (25p)

1. ………………………………………….alınmasıyla Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.
2. Reform hareketleri sonucunda………………………………….düşünce önem kaybetmiştir.
3. …………………………………………….Savaşı ile Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesinleşmiştir.
4. Osmanlı Devleti’nde donanma komutanına ………………………………………….denirdi.
5. …………………………………………….Yeniçeri ocağının üç ayda bir aldığı maaştır.
6. ………………………………………..döneminde halifeliğin Osmanlıya geçmesi ile yönetim anlayışı teokratik bir görünüm kazanmıştır.
7. Coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni daha çok ……………………………………….….alanda olumsuz etkilemiştir.
8. Takvim-i Vekayi adlı ilk Resmi Gazete …………………………………………….döneminde yayımlanmaya başladı.

3.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (10×5=50p)

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi ben diline örnek olarak gösterilebilir?

A) Her zaman eve geç geliyorsun.
B) Seni görmeyince meraklandım.
C) Sürekli telefonla oynuyorsun.
D) Beni, hiç dinlemiyorsun

2.Her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkisiyle XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme “Aydınlanma Çağı” denir. Bu dönemde bilimsel araştırmalara önem verilmiştir.
Bu bilgilere göre Aydınlanma Çağı’nda yaşanan gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturduğu söylenebilir?

A) Sanayi İnkılabı’nın                   B)Haçlı Seferleri’nin
C) Reform Hareketleri’nin           D)Coğrafi Keşifler’in

3.Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime “reaya” denilirdi.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi reaya sınıfında yer almaz?

A) Tüccarlar      B) Vezirler         C) Esnaf      D) Konargöçerler

4. Doğal faktörler doğada kendiliğinden var olan özelliklerin yerleşmeyi etkilemesidir. Beşerî faktörler ise insan etkisiyle gerçekleşen daha çok ekonomik faaliyetlerin yerleşmeyi etkilemesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?

A) Ulaşım          B) Tarım        C) Turizm        D) İklim

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki askeri teşkilatlardan veya birliklerden biri değildir?

A) Azaplar                                  C) Tımarlı Sipahiler
B) Acemi Oğlanlar Ocağı         D) Kadılar

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde gelişen sanat dallarından biri değildir?

A) Heykel        C) Çini
B) Hat              D) Ebru

7.Osmanlı Devletinde tımar sistemi ile toprağın kullanımı halka, denetimi ise Tımarlı sipahilere verilmiştir. Bu sistemde üretimde devamlılık sağlanmıştır. Halk, ürettiği ürünün vergisini tımarlı sipahiye vermiştir. Sipahiler ise çiftçilerin ve tımarların asayişinden sorumlu tutulmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından biri değildir?

A) Toprağın mülkiyetinin halka verilmesi
B) Vergilerin düzenli olarak toplanması
C) Tarımsal üretime süreklilik kazandırması
D) Bölgenin güvenliğinin sağlanması

8.Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarının dinî sebeplerinden biridir?

A) Coğrafya bilgisinin artması
B) Gemi yapım tekniklerinde ilerlemeler
C) Yeni ticaret yolu aramak
D) Hristiyanlığı yaymak

9.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı savaşlardan biri değildir?

A) Ankara        B)I. Kosova
C) Varna          D) Niğbolu

10.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin dünya tarihi açısından sonuçlarından biridir?

A) Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı.
B) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi sona erdi.
C) İstanbul, Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti oldu.
D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam