Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; etkili iletişim teknikleri ile osmanlı devletinin kuruluşu konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1-)Aşağıdaki cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu tablo üzerinde (x)işareti koyarak belirtiniz.(20 p)

DOĞRU  YANLIŞ CÜMLELER-İFADELER
İnsanlar ile sadece yazı yoluyla iletişim kurabiliriz.
Ülkemizde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyon yayınlarını RTÜK denetler.
Etkili iletişim kurabilmek için konuşmalarımızı beden dili ile desteklemeliyiz.
Öğüt vermek ve nutuk çekmek iletişimimizi olumlu yönde etkiler.
Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına tekzip adı verilir.
Kitle iletişim araçları doğru bilgi ve doğru haber vermek zorunda değildir.
Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize uyarı verir.
“Ne kadar sorumsuzsun ödevini hiçbir zaman yapmıyorsun” Ben diline örnektir.
Bir konu ile ilgili halkın genel düşüncesine kamuoyu denmektedir.
Gazete, televizyon, Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne medya denir.

2-)Aşağıda yer alan boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayınız (10p)

Empati Sempati İletişim Jest Mimik Kültür Ön Yargı

• El-kol, ayak-bacak ve baş hareketlerimiz ……………….…; yüz ifadelerimiz ise ……………….….. olarak adlandırılır.
• Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz hüküm ve karara …………………denir.
• Kişinin kendini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına ………………… denir.
• ……………………… bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla paylaşmasıdır.

3-) Aşağıda verilen ifadeleri doğru şekilde eşleştiriniz. (10p)

( ) Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçasıdır. 1- Osman Bey
( ) Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek Osmanlı Devleti’ni kuran boydur. 2- Çimpe Kalesi
( ) Osmanlının fethedilen topraklara Anadolu’daki Türkleri yerleştirmesidir. 3-Ulufe
( ) Osmanlı Devleti’ni 1299’da kuran ve devlete adını veren kişidir. 4-Kayı
( ) Yeniçeri askerlerinin üç ayda bir aldıkları maaş. 5- İskan Politikası

4-) Babanın oğluna hangi cevabı vermesi Ben Diline uygundur ve iletişimde çatışmaya neden olmaz? (5p)

A)“Şaşırmadım! Çünkü hiç çalışmıyorsun!”
B)“Daha çok çalışıp, ikinci sınavda düzelteceğine inanıyorum.”
C)“Sana artık herşey yasak! Sürekli ders çalışacaksın!”
D)“Ben sana çalışmazsan düşük not alırsın demiştim!”

5-)Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (5p)

Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için adil yönetim anlayışını benimsemiş ve dil, din ve kültürel konularda özgürlükler sunmuştur. ?

A) İskan politikası
B) Devşirme Sistemi
C) İstimâlet politikası
D) Divan Teşkilatı

Sen dili; Senle başlar veya senle biter. Yargılayıcı, suçlayıcıdır. Eleştiricidir ve kırıcı olabilir.
6-) Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili” ne örnek olabilir? (5p)

A) Okula neden geç kaldın
B) Seni göremeyince meraklandım
C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum
D) Benimle oynayınca mutlu oldum

• İki dinle bir söyle.
• Söz gümüş ise sukut altındır.
7-) Yukarıdaki atasözleri iletişimde neyin önemini vurgulamaktadır?(5p)

A) Etkin Dinlemenin
B) Jest ve mimiklerin
C) Empatinin
D) Göz iletişiminin

İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir dinleyici olmaktır.
8-)Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir? (5p)

A) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinlemek
B) Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak
C) Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek
D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınmak

9-)Aşağıdaki tabloda Divanı hümayun üyeleri ve toplumsal sınıfları verilmiştir hangi ikisi yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur? (5p)

Kişiler Toplumsal Yapı
I. Sadrazam Seyfiye
II. Defterdar Kalemiye
III. Vezir İlmiye
IV. Kazasker Seyfiye

A) I ve II       B) II ve III      C)I ve III        D)III ve IV

Eğitim ve adaletten sorumluyum. Müderris ve kadıların atamalarını yaparım. İlmiye sınıfındanım.
10-)Umut Aras’ın verdiği bilgilere göre bu Divan-ı hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

A) Sadrazam       B) Vezir
C) Nişancı            D)Kazasker

İskan Politikasının Faydaları 1-Üretim Sürekli hale geldi
2-Fethedilen yerler Türkleştirildi
3-…………?…………….

11-)Yukarıda verilen kavram haritasında soru işareti ile belirtilmiş alana aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz? (5p)

A) Kazanılan topraklar imâr ve iskân edilmiştir.
B) Tarım yapılmasıyla ekonomi gelişmiştir.
C) Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi sağlandı.
D) Çeşitli kültür çatışmaları yaşanmıştır.

Osmanlı Devleti’ne bağlı eyaletlerde tımar sahiplerinin besledikleri atlı askerlerdir.
Türklerden meydana gelir. Düşman topraklarına akınlar yaparak araziyi keşfederler.
Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren okuldur.
Devşirme sistemi ile seçilir, Savaş zamanı orduya katılır, savaş dışında başkentin güvenliğini sağlarlar.

12-) Yukarıda verilen ifadelerden hangisinin açıklaması aşağıdaki şıklarda yoktur? (5p)

A)Yeniçeriler           B)Tımarlı Sipahiler
C)Acemi Ocağı       D)Silahtarlar

I- Kadı ve müderrisleri atar,
II-Mali işlere bakar, gelir ve giderleri denetler,
III- Padişahtan sonra en yetkili kişidir.
13-) Yukarıda görevleri verilen Osmanlı devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? (5p)
       ….I…..             …..II…..                  …III…..        
A) Kazasker         Defterdar             Vezir
B) Defterdar        Kazasker              Nişancı
C) Kazasker         Defterdar             Sadrazam
D) Vezir                Nişancı                Defterdar

-Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
-İlk kez divan teşkilatını kurdu.
-İznik’te ilk medreseyi açtı.
14-)Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yöneticisi zamanında gerçekleşmiştir?(5p)
A)Osman Gazi B)I.Murat C)Orhan Gazi D)I.Bayezid

*Osmanlı kaybetti ve Yıldırım esir düştü.
*Anadolu siyasi birliği bozuldu.
*İstanbul’un alınması 50 yıl kadar gecikti.
*Osmanlı’da Fetret dönemi başladı.
15-)Yukarıda verilen bilgiler hangi savaşın sonucudur?(5p)

A) Ankara Savaşı          B) Koyunhisar Savaşı
C) Kosova Savaşı          D) Niğbolu Savaşı

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam