Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-2


7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 3. yazılı test,7.sınıf fen bilimleri 1.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf fen bilimleri 1.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf fen bilimleri 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf fen bilimleri  yazılı soruları pdf,7. sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; saf maddeler, maddenin tanecikli yapısı, ısı ve enerji, boşaltım sistemi ile kuvvet ve enerji konularını içermektedir.

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız. (10 x 1 =10 puan)

1- ( )Atomun çekirdeğinde elektronlar ve nötronlar bulunur.
2- ( ) İşin ve enerjinin birimi Joule dür.
3- ( ) Bir cismin sürati arttıkça potansiyel enerjisi artar.
4- ( ) Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir.
5- ( ) Kütlesi yaklaşık olarak nötronun kütlesine yakın olan tanecik elektrondur.
6- ( ) Hareket halindeki cisimler kimyasal enerjiye sahiptir.
7- ( ) Bir cismin yüksekliği arttıkça potansiyel enerjisi artar.
8- ( ) Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji denir.
9- ( )Elementler kimyasal yollarla daha küçük parçalara ayrılabilirler.
10- ( ) İş yapabilme yeteneğine enerji denir.

B. Aşağıdaki boşluklarda elementlerin sembol ve adlarını yazınız. (12 x 1 =12 Puan)

Helyum : ………..                           Si : …………
Sodyum : ………..                          Ca : …………
Kükürt : ………..                            O : …………
Flor : ………..                                 P : …………
Karbon : ………..                           Mg : ………….
Alüminyum: ……………               Ar : …………………..

C. Aşağıda verilen atom modeli üzerinde gösterilen parçacıkların isimlerini yazınız.(3 x 2 =6 puan)

D. Aşağıdaki tabloda bazı varlıklar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre varlıkların sahip olduğu enerji türlerini işaretleyiniz.( 8 puan )
( Bazı varlıklar aynı anda birden fazla enerji türüne sahip olabilir.

Varlıklar Kinetik Enerji Çekim Potansiyel Enerjisi  Esneklik Potansiyel Enerjisi
Otoyolda giden tır
Gökyüzünde uçan martı
Taş atmak için gerilmiş yay
Ağaçta duran elma
Masadaki silgi
Gerilmiş paket lastiği
Çimlerde koşan at

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (16 x 4 =64 Puan )

1) 1 kg lık bir cisim için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Aydaki kütlesi aynıdır
B) Dünyanın her yerinde aynı ağırlığa sahiptir
C) Dağın tepesinde de, deniz kenarında da 1 kg gelir.
D) Ağırlığı dinamometre ile ölçülür.

2) I- 10. kattan, 1. kata inen öğrenci,
II- Düz ve eğimsiz bir yolda, hızlanan bir araç,
III- Çatıdan düşen bir tuğla,
IV- Yerdeki tuğlanın, yukarı kaldırılması,
Yukarıdaki olayların hangilerinde cisim, potansiyel enerjisini kaybeder?

A) IV      B) I-III-IV        C) II        D) I-III

3)

Eşit süratlerle hareket eden yukarıdaki araçların kinetik enerjileri hangi seçenekte doğru karşılaşılmıştır?

A) Bisiklet = Otomobil = Kamyon
B) Kamyon > Otomobil > Bisiklet
C) Bisiklet > Otomobil > Kamyon
D) Kamyon > Bisiklet > Otomobil

4) Aşağıdakilerden hangisinde uygulanan kuvvet cisme iş yaptıramaz?

5) Düşey kesitli şekildeki gibi verilen sürtünmesiz yolun K noktasından bir cisim serbest bırakılıyor.

Buna göre hangi noktalararasında cismin kinetik enerjisi artarken potansiyel enerjisi azalır?

A) K-L            B) L-M
C) M-N          D) K-M

6) Şekilde 0°’de K,L ve M noktalarında açık hava basıncı ölçülüyor.

Buna göre, bu noktalardaki açık hava basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) K > L > M        B) M > L > K
C) K = L = M         D) K > L = M

7)

Proton Sayısı Elektron Sayısı Nötron Sayısı
N 7 10 8
Al 13 13 12
Mg 12 10 10
S 16 18 18

Yukarıdaki tabloda verilenlerden hangisi katyondur?

A) N        B) Al        C) Mg        D) S

8) Kan şekerini düzenleyen insülin ve glukagon hormonlarını salgılayan iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipofiz       B) Tiroit          C) Pankreas           D) Testis

9)

7/c sınıfından Yusuf Ali’nın enerji konusunu anlatırken örnek olarak verdiği,yukarıdaki aletlerden hangilerinin çalışmasında, esneklik potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşümü vardır?

A) Yay , Çekiç ve sapan                 B) Çekiç ve yay
C) Mancınık, yay ve sapan           D) Çekiç ve sapan

10) Atom katmanlarının doğru dizilişi hangisidir?

A) 2)8)3)            B) 2)1)3)8
C) 1)2)3)4          D) 2)8)8)

11) Aşağıdaki modellerden hangisi bir elemente ait olamaz?

12) Modern atom teorisine göre bir atom hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektron bulutu, elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu yerlerdir.
B) Elektronlar çekirdek etrafında dönerler.
C) Temelde Thomson atom modeline dayanır.
D) Elektronlar (-) yüklü parçacıklardır ve çok hızlı hareket ederler.

13)

Yukarıda P,R,S atomlarının proton sayıları (ps) ile elektron sayıları (es) verilmiştir.
Buna göre P,R,S atomlarının iyon yükleri aşağıdakilerden hangisidir?

P         R       S     
A) 1-        0        1-
B) 1+       0        1+
C) 0         1-       0
D) 2-       0        2+

14)

Yukarıdaki atom ile ilgili
I. Proton sayısı 8’dir.
II. Anyondur.
III. Nötron sayısı 6’dır.
verilenlerinden hangileridoğrudrur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I. II ve III

15) Kerem öğretmen iple bağladığı ilk hızı olmayan bir topu A ve C noktaları arasında serbest bırakmış ve enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerden gözlemlerini söylemelerini istemiştir.

Emrah : A – B yönünde potansiyel enerji azalır.
İlker : A ve C noktalarında potansiyel enerjilleri eşittir.
Emre : B noktasındaki kinetik enerji en fazladır.
Koray : B – C yönünde kinetik enerji artar.
Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler doğrudur? ( Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)

A) Emrah ve İlker
B) İlker ve Koray
C) İlker, Emre ve Koray
D) Emrah, İlker ve Emre

16) Safra salgısı ……….. organının yaptığı sıvıdır.
Yukarıdaki boşluğa hangi organ gelmelidir?

A) Karaciğer      B) Beyin         C) Bağırsak         D) Burun

TÜM 7. Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam