Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı test,7.sınıf fen bilimleri 1.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf fen bilimleri 1.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf fen bilimleri 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf fen bilimleri  yazılı soruları pdf,7. sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; dünya ve evren, hücre ve bölünmeler ile canlılar ve yaşam konularını içermektedir.

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. (2 X 10 = 20 puan)

CÜMLELER-İFADELER D/Y
1. Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri eliptik galaksi şeklindedir. (…..)
2. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir. (…..)
3. Yıldızlar küresel şekle sahiptir. (…..)
4. Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir. (…..)
5. Gök cisimleri arasındaki mesafe ışık yılı cinsinden ifade edilir. (…..)
6. Canlıların en küçük yapı birimi hücredir. (…..)
7. Organlardan dokular, dokulardan sistemler oluşur. (…..)
8. Bitki hücresinde bitkiye dayanıklılık sağlayan hücre çeperi, seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. (…..)
9. Mitoz ile sperm ve yumurta hücreleri oluşur. (…..)
10. Tek hücreli canlılar mitoz geçirdiğinde çoğalmış olur. (…..)

B) Aşağıda verilen boşlukları yıldız oluşum sürecini göz önünde bulundurarak uygun şekilde doldurunuz. (2 X 4 = 8 puan)

C) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (4 X 18 = 72 PUAN)

1- En soğuk yıldızların yaydıkları ışık rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarı          B) Mavi        C) Beyaz         D) Kırmızı

2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uzaya gönderdiği ancak artık görevini yitirmiş yapay uydudur?

A) Türksat 4B           B) Göktürk-1
C) Türksat 1C            D) Türksat 3A

3- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uzaya en son gönderdiği yapay uydudur?

A) Türksat 4B           B) Türksat 5A
C) Türksat 4A           D) Türksat 6A

4- Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Kara delik – Bulutsu           B) Bulutsu – Gök ada
C) Gök ada – Kara delik          D) Bulutsu – Kara delik

5- Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?

A) Gezegenimsi         B) Salma
C) Karanlık                 D) Süpernova kalıntıları

6- Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ilk kapsamlı yıldız cetvelini oluşturan Türk İslam gök bilimcidir?

A) Uluğ Bey                                    B) Caca Bey
C) Hezarfen Ahmed Çelebi          D) Ali Kuşçu

7- Aşağıda bazı örneklerin kavramlarla eşleştirilmesi verilmiştir:
I. Küçükayı = Takımyıldız
II. BİLSAT = Yapay uydu
III. Güneş = Gezegen
IV. Ay = Doğal uydu
Yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I        B) II        C) III          D) IV

8- En sıcak yıldızlar mavi renkte, sıcaklığı bu yıldızlardan daha az olanlar sarı renkte en düşük sıcaklıktakiler kırmızı renkte görünür. K, L ve M şeklinde adlandırılmış üç yıldızın renkleri ile ilgili gözlem sonuçları tabloda “√” işareti ile gösterilmiştir.

Gözlemlenen Yıldız Rengi
Kırmızı Sarı Mavi
K
L
M

Buna göre yıldızlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sıcaklığı en düşük yıldız K’dir.
B) K’nin sıcaklığı M’den fazladır.
C) En sıcak yıldız M’dir.
D) M’nin sıcaklığı L’den fazladır.

9- Aşağıdakilerden hangisinde, canlıları oluşturan yapılar en az karmaşık olandan en çok karmaşık olana doğru sıralan-mıştır?

A) hücre, doku, organ, sistem, organizma
B) hücre, sistem, organ, doku, organizma
C) doku, hücre, sistem, organ, organizma
D) doku, organ, hücre, sistem, organizma

10-Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özellik-lerindendir?

A) Mitoz bölünme ile dört yeni hücre oluşur.
B) Mitoz bölünme hücrenin kromozom sayısını değiştirmez.
C) Mitoz bölünme sonucu üreme hücreleri oluşur.
D) Tek hücreli canlılarda mitoz bölünme görülmez.

11- Aşağıda bazı organellere ait bilgiler verilmiştir.
• Hücrede besinleri parçalayarak enerji üretmede görevlidir.
• Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunan organeldir.
• Madde taşınmasında görevlidir.
Buna göre verilen ifadeler ile organeller eşleştirildiğinde hangi organel açıkta kalır?

A) Mitokondri                                   B) Koful
C) Endoplazmik retikulum            D) Lizozom

12- Aşağıda hücrenin temel kısımları bazı sembollerle eşleştirilmiştir:
○ Sitoplazma
∆ Çekirdek
□ Hücre zarı
Buna göre verilen hücre kısımlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) ○ – ∆ – □               B) ∆ – ○ – □
C) □ – ○ – ∆               D) □ – ∆ – ○

13- Mitozda ana hücreden ………………….. tane yavru hücre oluşur. Oluşan bu hücrelerin ………………….. sayıları, ana canlı ile ………………….. sayıdadır.
Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerler seçeneklerdeki kelime veya sayılar ile eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

A) kromozom        B) 2          C) aynı          D) 4

14- Edis hücreye ait bir yapı ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir.
•Beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılar burada bulunur.
• Yumurta akı kıvamında, yarı saydam ve akışkan bir sıvıdır.
Buna göre Edis’in hakkında bilgi verdiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre zarı                B) Sitoplazma
C) Hücre duvarı            D) Çekirdek

15- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?

A) Bebeğin büyümesi
B) Tek hücreli canlıların çoğalması
C) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması
D) Yaraların iyileşmesi

16- Kalıtım yapılarının karmaşıktan basite sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kromozom – DNA – Nükleotit – Gen
B) Kromozom – DNA – Gen – Nükleotit
C) DNA – Kromozom – Nükleotit – Gen
D) Nükleotit – DNA – Gen – Kromozom

17- Aşağıdaki tabloda verilen organel adları ve görevler oklar yardımı ile doğru bir şekilde eşleştirilecektir.

Buna göre oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisidir?

18 – Aşağıdaki şekilde insan vücudunun bazı bölümleri görülmektedir.

Vücudun bu bölümleri nasıl tanımlanır?

A) Hücreler               B) Dokular
C) Organlar               D) Sistemler

TÜM 7. Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-55 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam