Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-3


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı test,7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; din anlayışı, islam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, peygamberimizin özellikleri ile mezheplik konularını içermektedir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1. Aşağıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olanlarını belirtiniz. (30 Puan)

Doğru Yanlış
1 Allah’ın vahiy göndermesinin amacı güzel ahlaklı bir toplum oluşturmaktır.
2 Dinin kaynağı vahiy olduğu için değişmez ancak din anlayışı değişebilir.
3 Mezhepler Peygamberimiz hayattayken ortaya çıkmıştır.
4 Ameli mezheplerin birbirine üstünlüğü yoktur.
5 Tasavvuf anlayışında dini açıdan hiçbir sapma olmamıştır.
6 Çevresel faktörlerin din anlayışlarına etkisi yoktur.
7 Alevilikte cem ibadetinde önce razılık ve kul hakkı sorulur.
8 Mevlana eserlerini Türkçe olarak yazmıştır.
9 Alevilikte musahip olanlar yaşamları boyunca birbirlerinden sorumlu olurlar.
10 Ebu Hanife, Kuran ve sünnetten hüküm çıkarma metoduna büyük katkı sağlamıştır.

2. Aşağıda verilen kavram sorularını cevaplayınız. (30 Puan)

1 Kelime olarak, gidilecek yol, takip edilen yöntem anlamına gelen ve farklı din anlayışları sonucunda ortaya çıkan oluşumlara ne ad verilir? Mezhep İtikat
2 Ebu Hanife’nin kelam anlayışının temsilcisi, “Kitabu’t-Tevhit” adlı eserin sahibi olan ve aklı bilgi kaynağı olarak kullanmış mezhep imamı kimdir? İmam Maturidi İmam Eşari
3 Muvatta adlı hadis kitabını hazırlayan ve Medine halkının İslam’ı yaşayışını hüküm çıkarmada bir dayanak olarak alan mezhep imamı kimdir? İmam Malik Ahmet Bin Hanbel
4 Hangi mezhep Anadolu’nun doğu tarafında daha yaygındır? Hanefilik Şafiilik
5 Divanı Hikmet adlı eserinde hikmet adını verdiği Türkçe şiirleriyle İslam’ı anlatan ve İslam’ın en uzak Türk boylarına kadar yayılmasını sağlayan mutasavvıf kimdir? Ahmet Yesevi Abdulkadir Geylani
6 Mevlevilikte kollarını açarak sağ eli dua edercesine göklere sol eli de yere dönük şekilde sağdan sola dönmek suretiyle yapılan ayine ne ad verilir? Semazen Sema
7 Çeşitli kültürlerin izlerini taşıyan, farklı düşünce ve inançları kendi içinde bütünleştiren tarikat hangisidir? Alevilik-Bektaşilik Mevlevilik
8 Alevilerin ibadet ve törenler için toplandıkları yere ne ad verilir? Cem Cemevi
9 Alevi Bektaşi kültüründe Ensar ile Muhacir arasında kurulan kardeşliğe benzetilen kurum hangisidir? Gülbank Musahiplik
10 Peygamberimizin bizden bir insan olarak tek farkı nedir? Vahiy Alması Gaybı Bilmesi

3. Aşağıda verilen test soruları cevaplandırınız. (Her bir soru 5 puan, Toplam 20 Puan)

1. Peygamberimizin vefatı sonrasında İslam dini hızla yayılmıştır. Müslümanlar farklı farklı coğrafyalarda farklı inanç ve kültürlerle karşılaşmışlar ve yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Müslüman bilginler bu sorunlara Kur’an ve sünneti yorumlayarak çözüm üretmeye çalışmışlardır. Bu yorumlarını da kendi düşünme ve anlama yetenekleri doğrultusunda yapmışlardır. Bunun sonucunda mezhepler ortaya çıkmıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a) Mezhepler peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır.
b) Her Müslüman bir mezhebe bağlanmak zorundadır.
c) Mezhepler ortaya çıkan sorunlar için çözümler üretmişlerdir.
d) Mezhepler dinin farklı anlayış ve uygulama biçimleridir.

2. İslam tarihi boyunca ortaya çıkan farklı anlayışlar hayatı kolaylaştırmıştır. İslam’ın farklı kültürlere sahip milletler arasında yayılmasını kolaylaştırmıştır. Çünkü insanlar İslam’ın farklı yorumlarından kendilerine uygun olanı kolayca seçebilmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Din anlayışındaki farklılıklar zenginliktir.
b) Din her toplumda aynı şekilde yorumlanmalıdır.
c) Farklı yorumlar dinin yayılmasına katkı sağlamıştır.
d) Yorumlar dinin yaşanmasını kolaylaştırır.

3.Aşağıdaki ifadelerden hangisi din anlayışını anlatmak için kullanılamaz?

a) Vahiy yoluyla oluşur.
b) Çevresel faktörlerden etkilenir.
c) İnsanların bakış açısına göre farklılık gösterebilir.
d) Zamanla değişebilir.

4.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönü ile ilgili değildir?

a) İnsanlara örnek olması
b) İnsanları uyarması
c) Kuran’ı açıklaması
d) Sevdiği insanların ölümüne üzülmesi

4. Aşağıda verilen klasik soruları cevaplandırınız. (Her bir soru 10 puan, Toplam 20 Puan)

1. Tasavvufla ilgili oluşumlardan 4 tanesini yazınız.
2. Fıkıhla ilgili mezhepler nelerdir?

TÜM 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam