Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı test,7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Allah’ın (c.c) elçisi Hz. Muhammed (s.a.v),ahlaki tutum ve davranışlar ile Felak suresi konularını içermektedir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz..(10×3=30puan)

Nas dürüst sevmedikçe gayb emanetidir
akika Ravza-i Mutahhara ahiret Kıyamet Hacerü’l-Esved

1.İsrafil’in (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay ……………………… kavramıyla ifade edilir.
2. Yeni çocuğu dünyaya gelen birinin, Allah’a (c.c.) şükretmek maksadıyla kestiği kurbana ……………………… kurbanı denir.
3. Vatanımız bizlere atalarımızın bir …………………………….. .
4. İslam kültüründe akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı, ……………. kavramıyla ifade edilir.
5. Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’deki mescidinde, kabri ile minberi arasındaki yere “Tertemiz gül bahçesi” anlamında …………………………………………………….. denir.
6. Dünya hayatından sonra başlayıp, ebediyen devam edecek olan ikinci hayata ………………….. denir.
7. İslam kültüründe muavvizeteyn (kendisiyle Allah’a (c.c.) sığınılan) iki sure vardır. Bunlardan biri Felâk diğeri de ………………… suresidir.
8. Hz. Peygamber hayatı buyunca …………………..olmuştur. Bu nedenle Mekkeliler kendisine İslam’dan önce “Muhammedü’l- Emin” demişlerdir.
9. Peygamberimizin (s.a.v.) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirimizi ………………….. de tam iman etmiş olamazsınız.” buyurmuştur. (Müslim, İman, 95.)
10.Tavafa başlarken Kâbe’nin duvarında bulunan …………………………………………………. adlı taşın bulunduğu yerden başlanır.

B. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.(10×2=20 puan)

1. ( ) Muhammed (s.a.v.) 610 yılında Yüce Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirilmiştir.
2. ( ) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.
3. ( ) Küçükbaş hayvanları bir kişi, büyükbaş hayvanları ise yedi kişi ortak kurban edebilir.
4. ( ) Mikail(a.s.) tabiat olaylarını düzenleyen melektir. 5. ( ) Şeytan Âdem’e (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir.
6. ( ) Adalet ilkelerine göre hareket etmek insanı hem bu dünyada hem ahirette mutlu eder.
7. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.) müjdeleyici ve uyarıcıdır.
8. ( ) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.
9. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), bir peygamber olarak insanüstü özelliklere sahiptir, gelecekte neler olacağını bilir.
10. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir.

C. Aşağıdaki testleri çözünüz. (10×4=40puan)

1) ’’Hatemü’l-Enbiya” kavramı ne anlama gelmektedir?

A) Peygamberlerin ilki                       B) Peygamberlik kurumu
C) Peygamberlerin sonuncusu        D) Peygamberlik mührü

2) I. Hak ve hukuka uygunluk
II. Kanunları herkese eşit uygulamak
III. Çok ibadet etmek
IV. Herkese hak ettiğini vermek
Yukarıdakilerden hangileri, adaletin anlamları arasında yer alır?

A) Sadece I           B) I ve II         C) I, II ve III       D) I, II ve IV

3) Allah Resulü bir gün Safa Tepesi üzerine çıktı ve Mekkelilere şöyle seslendi: “Bu vadinin içinden size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mısınız?” Onlar da ; “Evet, inanırız.”dediler. Bu olay neyi göstermektedir?

A) Peygamberimizin doğru sözlü olduğunu
B) Peygamberimizin sık sık insanları toplayıp onlara sorular sorduğunu
C) Mekkelilerin her an bir düşman saldırısı beklediklerini
D) Peygamberimizin akıllı ve zeki olduğunu

4) Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvvetine ne denir?

A) İyimserlik         B) Dürüstlük         C) Merhamet        D) Sabır

5) İnkarcılar Hz. Salih’e dediler ki:“Bize bir mucize gösterirsen senin Allahın peygamberi olduğuna inanırız.” Hz. Salih Allah’ın izniyle mucizeyi göstermesine rağmen bir çok insan onu büyücü ve sihirbaz olarak niteleyerek inanmamıştır. Hz. Salih hangi mucizeyi göstermiştir?

A)Kızıldeniz’i ikiye ayırması                                        B)Kayanın arasından dişi ve süt veren bir deve çıkarması
C)Kayanın içinden sağmal bir inek çıkarması         D)Ayın ikiye yarılması

6) I. Peygamberimiz (s.a.v.), Kur’an’daki kavramların ve kapalı içerikli ayetlerin ne anlama geldiğini Müslümanlara anlatmıştır.
II. Peygamberimiz (s.a.v.) namazın nasıl kılınacağını, haccın nasıl yapılacağını, abdestin nasıl alınacağını uygulamalı olarak Müslümanlara öğretmiştir.
Yukarıdaki bilgiler Peygamberimizin (s.a.v.) hangi yönünü vurgulamaktadır?

A) İnsanlara değer verdiğini               B) Kur’an-ı Kerim’i açıkladığını
C) Güzel ahlak sahibi olduğunu          D) İnsanları uyardığını

7) Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için; yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın”
Peygamberimiz’in (sav) yukarıdaki hadisinin ana düşüncesi nedir?

A) Sadece Ahiret için çalışmalıyız.
B) Dünya için çok çalışıp zengin olmaya gayret etmeliyiz.
C) Hem dünya hem de ahiret için çalışmalı, ikisi arasında denge kurmalıyız.
D) Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeriz.

8) Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) müsamahakâr ve iyi huylu bir insandı.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanları ibadetlerin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirmiştir.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.), kıyametin ne zaman kopacağını insanlara açıklamıştır.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.), dünya hayatının anlamlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda insanları uyarmıştır.

9)“Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim.”
Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden hangisine uygun davranılmış olur?

A) Merhamet         B) Nezaket       C) Adalet            D) Cesaret

10) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?

A) Cebrail Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.                  B) Azrail Ölenleri sorguya çekmekle görevlidir.
C) Mikâil Tabiat olaylarını idare etmekte görevlidir.                      D) İsrafil Sûra üflemekle görevlidir.

D.Aşağıda verilen Felâk suresinde boş bırakılan bölümleri, doğru bir şekilde tamamlayınız. (10 puan)

Kul eûzû ……………………………………………… ……….Min şerri …………………………….……………. Ve min ……………………………………………….…… izâ vekab. Ve min şerrin ………………………………………………………… Ve min şerri …………………………………………………………..

TÜM 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam