Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-4

Sponsorlu Bağlantı

6. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 6. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı test,6.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı test çöz,6.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı pdf,6.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,6. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; parçada anlam, metin türleri, öznel-nesnel, söz sanatları, isim-zamir-sıfat-edat-bağlaç, yapım-çekim ekleri, yazım yanlışı ile noktalama işaretleri konularını içermektedir.

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

“Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken memleketin birinde Idı ile Bıdı derler bir karı ile koca varmış. İkisinin de huyu suyu birbirine benzermiş. Kim ne derse ona inanırlarmış. Yüzlerine gülen ekmeklerini elinden alırmış…”
1- Bir bölümü yukarıya alınan yazının türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masal            B) Fabl            C) Hikâye         D) Roman

Şiirin hiçbir kelimesine dokunamazsınız. Anlam, adeta kelimelerle bütünleşmiştir. Bir kelimeyle oynamak, tılsımı bozmaya yeter. Bu yönüyle şiir, atasözüyle aynı çizgide görülür.
2- Yukarıdaki paragrafta bize ne anlatılmak isteniyor?

A) Şiirde kelimelerin değiştirilebileceği
B) Atasözü ve şiirlerin değiştirilemeyeceği
C) Atasözlerinin çeşitleri
D) Şiirde kıtaların değiştirilemeyeceği

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Avrupa takımlarını sonunda dize getirdik.
B) Dayımlar her akşam bize gelirdi.
C) Ufak çocuk kısa zamanda dile geldi.
D) Hırsızlıktan yakayı ele verdi

4- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A) Sevimli            B) Bilgin              C) Yazı            D) Sağlık

5- Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Kalemlerimden birini sen al.
B) Tahtayı nöbetçi sildi.
C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Soğuktan kulakları kızarmış.
C) Sen hala eve gitmedinmi?
D) Asker arkadaşıyla uzun süre konuştu.

7- Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir cümledir?

A)Sınıfın en sevimli öğrencisi Murtaza’ydı.
B)Kitap okumak, insana çok şey katar.
C)Yeni aldığımız arabanın rengi maviydi.
D)Kırmızı kazak Mehmet’e çok yakışmış.

8-Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili yazım yanlışı vardır?

A) Babası DSİ’de çalışıyormuş.
B) TMO’nun karı geçen yıl ikiye katlandı.
C) TV’daki yeni diziyi izliyor musun?
D) TDK’nin yeni binası hizmete girdi.

Atatürk ‘Ülkesini, yüksek bağımsızlığını kurtarmasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.’ sözüyle düşüncesini açıkça ortaya koymuş ve bu amaçla Türk Dil Kurumu’nun kuruluşuna öncelik etmiştir.
9- Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen (ana fikir) nedir?

A) Türk dilinin diğer dillerin etkisinden kurtulmasının önemi
B) Türk dilinin yanlış kullanılıyor olması
C) Yabancı dil öğrenmenin gereksiz olması
D) Türk dilinin çok zengin bir dil olması

10- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Tren 10.30’da hareket edecek.
B) Bu yıl yedinci sınıflar sınava girecek.
C) Ödevi ansiklopedinin 352. sayfasında buldum.
D) Derginin 5.’inci sayısı çıkmış.

“Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,
Dönmeyen yollara ağlayan yaslı yollar.”
11- Dizelerinde hangi kelime veya kelime grubuna, insana ait bir özellik verilerek kişileştirme yapılmıştır?

A) Hududa              B) Dönmeyen            C) Yaslı yollar             D) Köyleri

“Kişi zamirlerine “e,a” yönelme hal ekini getirdiğimizde kelimenin kökünde biraz değişiklik meydana gelebilir. “
12- Hangi seçenekte yukarıdaki açıklama doğrultusunda bir örnek verilmiştir?

A) Size             B) Sana               C) Bize             D) Ona

Burası başka bir şehir. Çalar saatinizi kurmayın boşuna, şarkılar sizi uyandıracak. Bir keman ve klarnetten çıkan melodi, şehrin yeni uyanmış caddelerinde gezinecek… Bu şarkıyı en arka sokaklarda uyuklayan kedi ve köpeklere kadar her canlı işitecek.
13- Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığıdır?

A) Müzik Aletleri               B) Bizim Türkülerimiz
C) Şarkılı Şehir                   D) Sokak Çalgıcıları

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hal eki almamıştır?

A) Arkadaşı onu yarı yolda bırakmaz.
B) İyi dost kara günde belli olur.
C) Kestirme yoldan giden çok dolaşır.
D) Kişi severse naz eder.

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir ve kişi zamiri birlikte kullanılmıştır?

A) Bazıları burada oturmak istemiyor.
B) Bizi bu saatte kim uyandırdı?
C) Başkaları birini incitse bile sen incitme.
D) Buraları kimin temizlediğini biliyoruz.

İki şey akıl hafifliğini gösterir ( ) Söylenecek
yerde susmak ( ) susulacak yerde söylemek( )
16- Bu cümlede boş bırakılan parantezlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (:) (,) (?)            B) (;) (,) (.)              C) (:) (,) (.)            D) (.) (,) (.)

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

A) Çocuklar, okulun bahçesinde toplandılar.
B) Adam, gözlerimin önünde yere yığıldı.
C) Arabamız dağ yolunda kaldı.
D) Ağrı Dağı’nın yüksekliği gözümü korkuttu.

“Yaşamımız ilerledikçe ne kadar çok şey öğrendiğimizi fark ederiz. Bir bilgi yarışmasında bildiklerimizi sıralamakta üstümüze yok. Ama o bilgileri bütünleştirip yaşama aktarmaya, karşılaştığımız sorunları çözmeye gelince kalıyoruz. İşte o zaman anlıyoruz…”
18- Yukarıdaki paragrafın sonuna anlatımın akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Daha çok kitap okumalıymışız.
B) Önemli olan bilgiyi kullanabilmekmiş.
C) Yaşam çok zormuş.
D) Öğrenim hayatımızda ne çok şey öğrenmişiz


6/A sınıfındaki öğrencilerin derslere göre başarısı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.
19- Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Öğrenciler Türkçe öğretmenlerini sevmiyor.
B)Öğrenciler en çok matematik dersinde başarılıdır.
C)Fen ve teknoloji dersinden başarılı öğrenci sayısı 20’dir.
D)Başarı oranı en düşük ders fen ve teknolojidir.

20- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

(…..)“Kaç kişi pikniğe gelecek?” cümlesindeki altı çizili sözcük soru sıfatıdır.

(…..)”Dün eski dostlarımızla buluştuk.” cümlesindeki altı çizili sözcük belirtme sıfatıdır.

(…..) Sıfatlar isimleri niteleyen ve belirten sözcüklerdir.

(…..) “Problemi iki günde çözebilirmiş.” cümlesindeki altı çizili sözcük sayı sıfatıdır.

(…..) “Bu ağaç kurumuş.”cümlesindeki altı çizili sözcük işaret sıfatıdır.

21- Aşağıdaki altı çizili kelimeleri türlerine göre eşleştiriniz.
a. Kötü insanlar hiçbir zaman sevilmez.             (  )Sıfat
b. Onlar dost canlısıdır.                                          (  )Zamir
c. Kendi başına tiyatroya da gitmiş.                     (  )Edat
d. Kardeşim karınca gibi çalışkandır.                  (  )Bağlaç
e. İyi insanlar her zaman saygı görür.                 (  )İsim

22. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

(  ) “Suçlu” kelimesi türemiş bir kelimedir.
(  ) “Masmavi gömlek” küçültme sıfatı almıştır.
(  ) “ Dolapta” kelimesi ayrılma hal eki almıştır.
(  ) “Kırgın” fiilden isim yapım eki almıştır.
(  ) “Bahçeşehir” kelimesi türemiş değildir.

23. Aşağıda altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamları noktalı yerlere şu kelimelerden seçerek yazınız.
(Araç, sadece, uygunluk, benzetme, zaman )

a)Kadın bıçak ile elini kesti. (………………………..……)
b)Sofraya taş gibi ekmekler koydu. (………………………………)
c)Kardeşime göre ayakkabı bulamadık. (…………………………….)
d)Bunları ancak Arif çözebilir. (……………………….…….)
e)Sabaha kadar çalıştım. (………………………..……)

24- Aşağıdaki cümleleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz.
A. Ben senin kadar çalışkanım.                       (  ) Abartma
B. Ailesine kavuştuğu için mutluydu.            (  ) Şart
C. Düzenli çalışırsan kazanırsın.                    (  ) Amaç
D. Omuzlarında dağlar kadar yük vardı.      (  ) Karşılaştırma
E. Hediye etmek için kitap aldım.                  (  ) Sebep

25-Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara “Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti ” sözcüklerinden uygun olanlarını yazınız.

*Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümle sonuna……….…. konur.
*Sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına ……………………………..…konur.
*Bitmiş cümlelerin sonuna ……………. konur.
*Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna ………… konur.
* Saatlerin arasına ……….. konur.
* Farklı tür ve takımların arasına ………….. konur.
* Kesin olmayan, şüpheli yer ve zamanlar için ……………konur.
*Acı, korku, heyecan, şaşırma cümlelerinin sonuna …………. konur.
* Devamı okuyucunun hayal gücüne bırakılmış cümlelerin sonuna …………….konur.

* Her soru 4 puandır.

TÜM 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -