6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-3

6. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 6. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı test,6.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı test çöz,6.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı pdf,6.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,6. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; okuduğunu anlama, sıfatlar, isim tamlamaları, yazım yanlışı, birleşik kelimeler ile söz sanatları konularını içermektedir.

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

ARDIÇ AĞACI VE ARDIÇ KUŞU
Çok eskiden bir ülkede ormanlardan birinde bir ağaç varmış. Yaprakları ince iğnecikler şeklinde olan bu ağacın kahverengide kozalakları varmış. Bu ağacın boyu çok kısaymış. Öteki kocaman çam ağaçlarının yanında minicik kalıyormuş. Diğer kocaman ağaçlar da boyu kısa diye onunla alay ediyorlarmış ve ardıç ağacı bu duruma çok üzülüyormuş. Onun bu halini gören ardıç kuşları ardıç ağacına çok acıyorlarmış çünkü iyi niyetli yardımsever bir ağaçmış. Öteki kendini beğenmiş çamların çoğu, onu istemezmiş. Ardıç kuşları zaten o yüzden de ardıç ağacı diyorlarmış o ağaca. Her gün dallarına konar ona gezdikleri gördükleri yerleri anlatırlarmış. Ardıç ağacının durumuna üzülen ardıç kuşları durumu doğa anaya anlatmışlar. Duruma üzülen doğa ana ardıç ağacının yanına giderek yapraklarına güzel kokular sürmüş. “Sen de yararlı bir bitki olacaksın, her şeyinden insanlar da yararlanacak, ilaçlar yapacaklar hastalar için, kurşun kalem yapacaklar çocuklar için, kısacası hem kuşların hem de insanların en sevdiği ağaç sen olacaksın.” deyince ardıç ağacı sevincinden yemyeşil olmuş. O günden sonra da kendini beğenmiş ağaçların alaylarına hiç kulak asmamış hatta “Yararlı olan güzeldir.” diye düşünüp mutlu bile olmuş.
S.1. Parçada sözü edilen “ardıç ağacı ” ,”çam ağaçları” ve “ ardıç kuşları ”nın kişilik özelliklerini yazınız. (20 p)
ARDIÇ AĞACI:.…………………………………………………………………..

ARDIÇ KUŞLARI: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
ÇAM AĞAÇLARI:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
S.2. Yukarıdaki metinden çıkarabileceğimiz iki ders cümlesi yazınız. (10 p)

S.3. “Ardıç Ağacı ve Ardıç Kuşu” adlı metin aşağıdaki hangi kitaptan alınmış olabilir? İşaretleyiniz. (10 p)

S.4.Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. Ancak sözcüğün diğer sözcüklerle bağ kurmasını ve cümlede farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcüğe yeni bir anlam kazandırır.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? (5 p)

A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır.
B) Birçok hayvan türünün parmak izi yoktur.
C) Zebraların çizgileri onların nüfus cüzdanıdır.
D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır.

S.5. Bazı isim tamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamlaması değildir? (5 p)

A) Bal arısı
B) Biber salçası
C) Mısır unu
D) Ayva reçeli

S.6. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak için bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yoktur? (5 p)

A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik.
B) Oturma odasında iki tane çekyat vardı.
C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar.
D) Akdeniz’de kavurucu sıcaklar başladı.

S.7. Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki,
Solgun yüzlü bir avuç kar.
Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar, Burada ben…
Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur? (5 p)

A) Benzetme – Kişileştirme         B) Konuşturma – Karşıtlık           C) Karşıtlık – Kişileştirme           D) Benzetme – Konuşturma

S.8.İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük sıfattır? (5 p)

A) Yeni açılan köprünün geçiş ücretleri belli oldu.
B) Sahile vuran hırçın dalgalar beni korkutuyor.
C) Günün birinde bizim de hayallerimiz gerçek olacak.
D) Poşetin içindeki ekmekler taze görünüyordu.

S.9. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? (5 p)

A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım
Selam olsun benden arda kalanlara
B) Akasyaların kokusunu duyarlar
Geçip giden trenlerin rüzgârında
C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazmanın
Bir keçi otluyor el kadar bahçesinde
D) Hava keskin ve kurak
Es rüzgâr es, bucak bucak

S.10. İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur? (5 p)
A) Onları hemen kitaplığa koysan iyi olur.
B) Toplantıya senin yerine ben katılabilirim.
C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya.
D) Bana bu imkânı siz verdiniz.

S.11. Budapeşte’nin en bilinen simgeleri olan heykeller, her köşeden karşımıza çıkıyor ve bizi selamlıyor. Burada adımbaşı heykelle karşılaşsak da “Küçük Prenses” heykelinin yeri bambaşka. Tramvay hattı üzerindeki bir durakta bulunuyor bu heykel. Bu sevimli kız çocuğu heykeli, ilk bakışta bir erkek çocuğunu andırıyor.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
A) Gezi yazısı B) Haber yazısı C) Hikâye D) Anı

S.12. – – – – yollar kapalıymış.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede sebep-sonuç ilişkisi oluşmaz? (5 p)

A) Kar yağdığı için
B) Aldığımız haberlere göre
C) Alt yapı çalışmaları yapıldığından
D) Selden dolayı

S.13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (5 p)

A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu.
B) Yarışmada 2’inci olduğunu öğrenince çok sevindi.
C) Kurtuluş Savaşı 1919’da Samsun’da başladı.
D) Kursumuz cumartesi günü 11.00’de bitecek.

S.14. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında.
Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)

A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazılması
B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazılması
C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması
D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması

S.15. Tamlayanın ilgi eki (-in), tamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim tamlamalarına “belirtili isim tamlaması” denir. Tamlayanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı tamlamalara ise “belirtisiz isim tamlaması” denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır? (5 p)
A) Yolun sonu görünmeye başladı.
B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmıştı.
C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü.
D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı.

TÜM 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 90-91 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 88-89 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -