6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-2

6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 6. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı test,6.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı test çöz,6.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı pdf,6.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,6. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Türkçe 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; parçada anlam, gerçek-mecaz, deyim, ses olayları, zamirler, isim-fiil kökler ve ekler ile söz sanatları konularını içermektedir.

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

“Çocuklar, dünyada yeşerecek çiçeklerdir. Mis kokulu, rengarenk çiçekler. Ama kirli bir dünya, bu çiçekleri ne kadar yaşatabilir? Araba egzozlarından ve ısınmak amacıyla kullandığımız kömürden çıkan gazlar yüzünden göz gözü görmüyor. Oysa soluduğumuz hava çok basit önlemlerle çok temiz olabilir. Ya denizlerimiz… Onları şimdiye kadar çöplük olarak kullanmadık mı? Bunları görmemekle kendimize kötülük ediyoruz. Sevgili dünyamızın kim bilir ne kadar ömrü kaldı?”
(Not: 1, 2 ve 3’üncü soruları paragrafa göre cevaplayınız.)

1. Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çocukları çok sevdiği
B) Dünyanın geleceğinden endişe duyduğu
C) Çevreyi kirlettiği için pişmanlık duymadığı
D) İnsanların çevreye gereken özeni göstermediklerini düşündüğü

2. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çevre kirliliği                      B) Çocukların geleceği
C)Denizlerdeki canlılar        D)Uzun yaşamanın sırları

3. Parçada geçen “göz gözü görmemek” deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?

A)Bir işe girişmeyi göze alamamak
B)Dumandan bir şey görülemez olmak
C)İnsanların iç yüzünü anlayamamak
D)Kimseyle iletişim kurmamak

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı.
B) İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı.
C) Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı.
D) Havanın ayazını içime çektim.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir?

A) Meyveyi olgunlaşmadan koparmamak gerekir.
B) Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.
C) Giderek çocuklaşıyorsun Ahmet.
D) Yaylanın soğuk havası sanırım bende rahatsızlığa yol açtı.

6. ‘Kuru’ kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Kuru odunlar çabuk yandı.
B) Akşam, kuru üzüm kompostosu var.
C) Yaşları değil, kuru ağaçları kesiniz.
D) Anlatımı çok kuru, hiç beğenmedim.

7. Aşağıdaki sözcüklerde oluşan ses olaylarından hangisi yanlış verilmiştir?

A) Rengi – Ünsüz yumuşaması                 B) Ağzı – Ünlü düşmesi
C ) Kitapçı– Ünsüz benzeşmesi                 D) Kazağım – Ünsüz benzeşmesi

8. “ kaçak, sırdaş, bakın-, başla- ”
Yukarıdaki kelimelere gelen yapım eklerinin türleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Fiilden İsim – İsimden Fiil – İsimden İsim – Fiilden Fiil Yapım eki
B)İsimden İsim – İsimden Fiil – Fiilden Fiil – Fiilden İsim Yapım Eki
C)Fiilden İsim – İsimden İsim – İsimden Fiil – Fiilden Fiil Yapım Eki
D)Fiilden İsim – İsimden İsim – Fiilden Fiil – İsimden Fiil Yapım Eki

Kelime Kök Yapım Eki Çekim Eki
Sinirli Sinir -li
Kitaplar Kitap -lar
Kalemlik Kalem -lik
Evsiz Evsiz -siz

9.Yukarıdaki tablodaki sözcüklerden hangisinin eki yanlış gösterilmiştir?

A) Sinirli            B) Kitaplar            C) Kalemlik          D) Evsiz

10.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A)Kiralık ev bulmak için akşama kadar dolaştık.
B)Martılar teknenin üstünde uçuşuyordu.
C)Yarın başarılı öğrencilere ödül verilecek.
D)Otobüste yaşlılara yer veren yok artık.

Eleştirmenlerimiz var, ancak eleştiri yapamıyoruz. Çünkü bakış açımız dar. Düşüncenin kendisiyle ilgilenmiyoruz. Bir yapıta iyi ya da kötü demekle eleştiri yapılmış olmaz. Eleştiri, daha geniş çevreler ister. Eleştirmen asıl sanatçıdır. Bütün büyük eleştirmenler, sanatçılara ufuk hazırlar.
11.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Niçin eleştiri yapamıyoruz?
B) Neden yeterli sayıda eleştirmenimiz yok?
C) Eleştiri yapmak neyi gerektirir?
D) Büyük eleştirmenler nasıl bir özelliğe sahiptir.

12. Aşağıdakilerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir kelime vardır?

A)Zavallı kuşları kafese kapatmışlar.
B) Boş çuval dik durmaz.
C)Anahtarı evde unutmuşlar.
D) Hızla çıkınca çantasını unuttu.

13. Aşağıdaki hangi seçenekte ünlü düşmesi vardır?

A) Her konuda devamlı konuşuyordu.
B) Hasta, beyin ameliyatı olunca iyileşti.
C) Arkasından çok bağırdı ama sesini duyuramadı.
D) Adamı karşısında görünce ağzı açık kaldı.

14- Ali, sadece fiil köklü sözcükleri içeren tabelayı izlerse hangi gök cismine ulaşır?

A) Güneş             B) Ay             C) Yıldız          D) Jüpiter

I. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazı türüdür.
II. Kişinin hayatının başkaları tarafından anlatıldığı yazı türüdür.
15. Yukarıdaki açıklamalar hangi yazı türlerine aittir?
         I                             II        
A) otobiyografi          biyografi
B) deneme                 makale
C) anı                         günlük
D) hikaye                  roman

16. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Taşındığı çatı katı şirin, kutu gibi, manzarası çok güzel bir yerdi.
B) İskemlenin üzerinde beyaz tahtadan yapılmış bir sandık duruyordu.
C) Sokağın köşesini dönünce bizim kapının önünde bir araba gördüm.
D) Sabah kahvaltısı için bir saat mola verdikten sonra yola devam ettiler.

1) Çocuk dört duvarın içinde hür
2) Havasız odalarda kirli sokağa karşı
3) Pencere gerisinde bir çiçek büyür
4) Düşünür kırık saksı
17. Yukarıdaki dizelerin hanisinde kişileştirme var?

A) 1               B) 2           C) 3           D) 4

1. Ağaçlardan ve büyük kayalardan başka bir şey görünmüyordu.
2. Sahile vuran dalgaların yüzümü okşamasıyla gözlerimi açtım.
3. Demek ki kitaplarda anlatılanlar benim de başıma gelmişti.
4. Sanırım bir adaya, dahası ıssız bir adaya düşmüştüm.
5. Hemen ayağa kalkıp etrafıma bakındım.

18.Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

A) 2 – 5 – 1 – 4 – 3                C) 4 – 1 – 5 – 2 – 3
B) 3 – 5 – 4 – 1 – 2              D) 5 – 3 – 1 – 4 – 2

19.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir amaç belirtmemektedir?

A) Yurt dışında çalışmak amacıyla para biriktiriyorum.
B) İş yeri açmak amacıyla bankadan kredi çektim.
C) Olimpiyatlarda başarılı olmak amacıyla çok çalışıyorum.
D) Ünlü bir yazar olmak çok çalışmaya bağlıdır.

20.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Binada hiç birşey yapmadan saatlerce bekledik.
B) Herkes Ankara’dan gelecek bir haberi bekliyordu.
C) Şu oyuncakla biraz da ben oynamak istiyorum.
D) Demek ki onun böyle bir olaydan haberi yoktu.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de,da” nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Trende yolculuk yapmayı severim.
B) Benimde saçlarıma kar yağdı bu sonbahar.
C) Sokakta oyun oynuyorlar.
D) Giderken de söylemiştim ama işe yaramadı.

“İnsanlar; bilgi, beceri, kabiliyet, tecrübe gibi yönlerden birbirinden farklıdır. Bu farklılıktan dolayı iş yapma tarzları birbirinin aynısı değildir. Önemli olan kişinin işi yapma şekli değil, bir iş ortaya çıkarmasıdır.”
22.Yukarıdaki açıklamayı en iyi karşılayan atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.
B) Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
C) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
D) Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır.

23. “Araba süratli bir şekilde yanımızdan geçti.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sandığı yavaş it, içinde kırılacak eşya var.
B ) Beyaz önlüğü ona çok yakışıyordu.
C ) Hızlı adımlarla ona yetişmeye çalıştı.
D ) Düşüncelerini korkusuzca ifade edebilmişti.

24.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)Tek Rumeli adlı televizyon kanalı bir yıldır yayın yapıyor.
B)Topkapı sarayı tadilat nedeniyle bir haftadır kapalıymış.
C)Üstün Dökmen’in “Komşu Köyün Delisi “ adlı tiyatro eseri Ankara’da sahnelendi.
D)Fatih İlköğretim Okulu’nda düzenlenen bilgi yarışmasında 6/A sınıfı 1. oldu.

1. adalet 2. sefalet 3. yerde 4. olur 5. olmayan
25.Yukarıdaki cümle parçacıklarının anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1- 4- 2- 3- 5            B) 4 -2- 1- 5- 3-
C) 1- 5- 3- 2- 4            D) 3- 2- 5- 4- 1

Bir sabah, onun “Aman!” diye bağırdığını işittim. Ne oluyordu? Hatice, boynuma sarılıyor; karışık saçları dimdik olmuş, gözleri büyümüş çarşafın üstündeki kapkara sineği gösteriyordu.
26. Parçada hangi duyulardan faydalanılmıştır?

A) Dokunma – Tat alma
B) Görme – İşitme
C) Koklama – Dokunma
D) İşitme – Tat alma

NOT:Süreniz 40 dakikadır.Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.…

TÜM 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -