6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-5

6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 6. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı test,6.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı test çöz,6.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı pdf,6.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf türkçe  yazılı soruları pdf,6. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; parçada anlam, şiir türleri, noktalama işaretleri, yazım yanlışları, ekler ile söz sanatları konularını içermektedir.

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Onun bu davranışları içime kurt düşürdü.
B) Çok sinirlenince hepimize birden parladı.
C) Patlayan balon hızla yere düştü.
D) Onun cevabı bizim için anahtar olacak.

2) “ Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun. ” cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlu olmak              B) Çok özlemek
C) Aşırı sevinmek           D) İçine doğmak

3) Hangi cümlede altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Fırsatı kaçırdığıma hâlâ yanarım.
B) Bahçenin etrafını dikenli tel ile çevirdim.
C) Günlerce ondan hiçbir haber alamadım.
D) Söyleyecek hiçbir sözüm yok.

4) I. ev      III. gibidir      V. cansız      VII. bir
II. ruhsuz      IV. kitapsız         VI. beden
Numaralandırılmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A) IV-VII-I-V-II-VI-III            B)VII-VI-II-III-I-V-IV
C) VI-II-I-III-V-IV-VII             D) IV-VI-II-III-V-VII-I

5) “Kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.” Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A) Yazınsal ürünlerin hepsi okunmalıdır.
B) Her kitap yaşamdan izler taşır.
C) Arkadaşlarımıza hediye olarak kitap almalıyız.
D) İnsan, kitap okurken de seçici olmalıdır.

6) “Kitaplarla tanışmadan önce kendimi çok yalnız hissederdim. Çok yalnızdım ve sıkılırdım. Ama kitaplarla tanıştıktan sonra bütün dünyam değişti. Artık yalnız değilim. Binlerce arkadaşım var ve benim sıkılacak vaktim yok.” Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşta edinilir.
B) Kitaplar insanın en yakın arkadaşlarıdır.
C) İlgimizi çeken kitapları okumalıyız.
D) Kitap okumayan cahil kalır.

7) Anavatanı Meksika’dır. 1830 yılında Dr. Poinsett tarafından çiçek dünyasına tanıtılmış, Atatürk’ün zamanında ülkemize getirildiği ve onun tarafından çok sevildiği için adına “Atatürk Çiçeği” denilmiştir. Kışın yapraklarını dökmeyen bir çiçek türüdür. Yılbaşına doğru açan sarı renkli ufak çiçekleri, özellikle bu çiçeklerin altında yer alan ve yaklaşık iki ay süreyle nar kırmızısı renginde kalan yapraklarıyla oldukça gösterişlidir. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Atatürk çiçeğinin adının nereden geldiğine
B) Atatürk çiçeğinin herkes tarafından çok sevildiğine
C) Atatürk zamanında ülkemize getirildiğine
D) Atatürk çiçeğinin özelliklerine

8) Garibim;
Ne bir güzel var avutacak gönlümü,
Bu şehirde,
Ne de bir tanıdık çehre;
Bir tren sesi duymaya göreyim,
İki gözüm,
İki çeşme. ( Orhan Veli Kanık )
Bu şiirin ana duygusu ( Şair, bu şiiri hangi duyguyla yazmıştır?)

A) Sevinç           B)Hayranlık           C) Merak          D) Yalnızlık

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır?

A)Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım.
B)Her geçen güz işimiz zorlaşıyor.
C)Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi.
D)Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur? (-den dolayı gelmeli )

A) Filmdeki canavar, kente kadar inmeye başlamıştı.
B) Canavar, önüne gelen her şeyi kırıp döküyor, önüne ne çıkarsa ağzına atıyordu.
C) Ege ve Ece, korktukları için kanepede iyice büzülmüşlerdi.
D) Ece televizyonu kapattı.

11) “Şair, dinleyicilere imza saatinden önce ……………………. konuşma yaptı.” Boş bırakılan yere hangisi getirilirse öznel bir anlatım oluşur?

A) bir saat                                   C) geçmişini anlatan
B) etkileyici ve güzel bir           D) öğrencilikle ilgili

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yay ayraç (parantez) içerisinde verilen anlamı taşımamaktadır?

A) Sakın abinin elini bırakma! (Uyarı)
B) Bugün erken yatmak istemiyorum. (Şaşırma)
C) Çok lezzetli bir yemek olmuş. (Beğenme)
D) Kitap mı okusam ödev mi yapsam? (Karasızlık)

13) * Böyle basit soruları çözmek bile zaman alıyor.
* Elindeki poşetlerden hafif olanı kardeşine verdi.
* Akşam yemeğine teyzemlere davetliymişiz.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlıları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) zor- kolay- erken
B) kolay-ince-gece
C) zor-ufak-sabah
D) kolay-ağır-sabah

14) “Şiir toplum yaşamından koptu, önemini yitirdi. Sanki, eskiden gazetelerin sanat sayfaları vardı. Bu sayfalarda şiirler yayınlanır, şiir üzerine makaleler yazılar çıkardı. Bugün hangi gazetede şiir var, hangi televizyonda şiir programı yapılmaktadır.”
Yukarıdaki parçada hangi konuya değinilmemiştir?

A) Şiir yarışmaları düzenlendiğine.
B) Gazetelerin sanat sayfalarının olduğuna.
C) Gazetelerde şiirle ilgili yazıların olduğuna.
D) Televizyonda şiir programların yapılmadığına

15) Söyleyeni belli olan özlü sözlere özdeyiş (vecize) denir. Atasözlerinin ise söyleyeni belli değildir. Yani anonimdir. Yıllar içerisinde dilden dile yayılarak gelmiştir günümüze. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi özdeyiştir?

A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Sakla samanı gelir zamanı.
D) Yurtta barış, dünyada barış.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

A) Kar gibi beyaz çarşaflarda uyumayı severim.
B) Deniz mavisi gibi gözlerine herkes bayılıyor.
C) Bazı insanlar kaba insanlar gibi davranıyor.
D) bugün pırıl pırıl ve güneşli bir hava var.

17. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ismin bulunma hâl eki vardır?

A) Telefonumda             C) Treni
B) Taksim’den                D) Galata’ya

18) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? EKLERİ GÖSTERİNİZ.

A) Yavaşça
B) Yataklar
C) Çiçeklerim
D) Yolculuk

19) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin kökü farklıdır) GÖSTERİNİZ.

A) Onu bugün çok suskun gördüm.
B) Yarışmalarda yüzücüler başarılı oldu.
C) Günümüzde herkes İngilizce öğrenmeli.
D) Yılbaşı için sevdiklerine hediyeler aldırdı.

20. Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi fiil kökünden türemiş bir sözcüktür?

A) Yeşillikleri süzgeçte iyice yıkayalım.
B) Onunla yeni bir kitapçı bulduk.
C) Derslerde öğrenilenler bizi hayata hazırlar.
D) Günler hızla akıp geçmekte, zaman kıymetlidir.

21) Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır?

A) Bugün takım olarak antrenman yaptık.
B) Yaz aylarında ormanda yürüyüş yapmak keyiflidir.
C) Ödevler için bir düzine renkli kalem aldım.
D) Vapurla karşıya geçerken Boğaz’ı seyrederim hep.

22) Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti (“ ”) yanlış kullanılmıştır?

A) Toplu taşıma araçlarında herkes “sessiz olmayı” bilmeli.
B) “Dokuz Anahtarlı Kırk Oda” kitabını heyecanla bekliyorum.
C) “Yeni yıla herkes iyi dileklerle girmelidir.” dedi.
D) “Yarı yıl tatilinde bol bol kitap okumalıyım.” diye düşündü.

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizgi yanlış kullanılmıştır?

A) Noktalama işaretlerini http://tdk.gov.tr adresinden öğreniyorum.
B) Bu sene 17/Ocak/2019/Cuma günü karne alıyoruz.
C) -ler/-lar çoğul ekidir, bunu hepimiz biliyoruz.
D) Atatürk Cad. Nu.: 10/12 Suadiye/Kadıköy adresinde oturuyormuş sevdiğim yazar.

24) I. Komşumuz Barış abi çay içmeye geldi.
II. Karneler Ocak ayında alınacak
III. 21 Aralık en uzun gecenin yaşandığı gecedir.
IV. Ayasofya müzesini herkes ziyaret etmelidir.
V. Bu sene Viyana, Zürih, Münih, Prag şehirlerini görmek istiyorum.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?

A) I- II      B) II – IV          C) I- III- V             D) IV-V

25) I. 26.Aralık.2019 Perşembe günü Türkçeden sınavımız var.
II. İyilik, dürüstlük, temizlik, anlayışlı olmak vb. ilkeler(erdemler) herkeste olmalı.
III. Her gün saat 06.00’da kalmak çok zor.
IV. Bilgi yarışmasında bölgemizde 1. oldu öğrencilerimiz.
V. Kız kardeşim İ.B.B.de çalışmaya başladı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde nokta işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Yalnız V       B) II – IV       C) I – V        D) I- III -IV

NOT: Her soru 4 puandır.

TÜM 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 90-91 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 88-89 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -