6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı test,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı test çöz,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı pdf,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,6. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; ipek yolu, yerleşim yeri, uygarlıklar ile ülkemizin çoğrafi özellikleri konularını içermektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1-İpek Yolu ticaretinin zor şartlar altında yapıldığını biliyorsunuz.O dönemin şartlarını da düşünerek aşağıdaki etkinliği yapınız? (10 puan)

• Hangi ürünlerin ticaretini yaparsınız? Niçin? (4 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
• Sizce yeryüzü şekilleri, yolculuğunuzu nasıl etkiler?(3 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
• Yolculuk sırasında ne gibi zorluklarla karşılaşırsanız yaptığınız işten vazgeçersiniz?(3puan)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

2- Aşağıdaki kelime ve kavramlar bulmaca içinde soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz yerleştirilmiştir. Bu kelime ve kavramları bulup renkli kalemle işaretleyiniz.( 15 PUAN)

BEŞERÎ ORTAM – KITA – COĞRAFİ KONUM – ÖLÇEK – GİYİM – PARA – GÖÇ – ÜRETİM – İKLİM – ÜRÜN – İŞ BÖLÜMÜ – YER – KANIT – YÖN – KAYNAK

C   O Ğ R A F İ K O N U M M
Ö
Ç  L Ç
U Ü  E İ  O Ö  E
A İ O Ç  T R
Ş  T
Ş  İ  R T A M
Ö  Ö  V T Y
A İ  U
Ü  Ç  I
K M V İ  T
Ü  R Ü  O

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR. Her soru 5 puan

1- Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Mezopotamya’da kurulmuştur?

A) Hitit Uygarlığı           B) Lidya Uygarlığı             C) Sümer Uygarlığı         D) Urartu Uygarlığı

2- İlk Çağ’da ülkem İyonya’da, Tales ilk kez Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüş.
MÖ 585’teki Güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır.”
İyonlu bir kişinin anlatımına göre İyonların aşağıdaki alanlardan hangisinde ileri gittiği söylenebilir?

A) Tıp           B) Astronomi              C) Tarih           D) Fizik

3- Aşağıda ölçeği verilen haritalardan hangisi daha ayrıntılıdır?

A) 1/500.000           B) 1/1.000.000            C) 1/5.000.000         D) 1/ 10.000.000

4-

Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan yörelerde görülen doğal bitki örtüleri aşağıdaki gibi eşleştirilmiştir.
1. Maki          2.Orman         3. Bozkır      4. Maki
Buna göre, eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)1          B)2             C)3          D)4

5- . Lidyalılar, Batı Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan Kral Yolu’nu yapmışlar ve bu yol üzerinden ticari faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.
Buna göre, Lidyalıların Kral Yolu’nu yapmaları aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme sağlamıştır?

A) Askeri        B) Siyasi
C) Dinsel        D) Ekonomik

6-. Hititlerin her yılın sonunda tanrılarına hesap vermek amacıyla yaşanan tüm olayları tarafsız olarak Anal adını verdikleri yıllıklara kaydetmişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A) Ticari faaliyetlerin gelişmesinde
B) Demokratik yönetimlerin yaygınlaşmasını
C) Tarafsız tarih yazıcılığının başlamasında
D) Tarımsal üretimin artmasında

7-.Anadolu, tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Doğu ve Batı arasında köprü konumunda olması
B) Verimli topraklara sahip olması
C) Çok tanrılı inanışların yaygın olması
D) Farklı geçim kaynaklarını bir arada barındırması

*Türklerin Avrupa’daki etkisi artmıştır.
*Roma imparatorluğu zayıflamış ve ikiye ayrılmıştır.
*Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atılmıştır.
* Avrupa, uzun süre karışıklık içinde kalmıştır.
8- Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?

A) Kavimler Göçü’ nün
B) Gök Türk Devleti’nin yıkılmasının
C) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin
D) Asya Hun Devleti’nin kurulmasının

9- Aşağıda Türk Devletleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Bütün Türk devletleri yerleşik hayata geçmiştir.
B) En önemli geçim kaynağı “hayvancılık” tır.
C) İslamiyet’e geçmeden önce en çok “gök tanrı”ya inanıyorlardı
D)Türkler savaşçı bir millet olduğundan “ordu millet” denilmiştir

10- Türkler, Orta Asya’daki anayurtlarından MÖ ’ki dönemlerden itibaren dünyanın değişik yerlerine göç ettiler. Türklerin bir çok sebeplerden dolayı göç etme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin bir ilgisi yoktur?

A) Kuraklık                                           B) Hayvan hastalıkları
C) Komşu devletlerin saldırıları      D) Çin Seddinin yapılması

11– Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerine ait kalıntıların fazla olamamasında etkili olan faktör nedir?

A)Bilim ve sanata fazla önem vermemeleri
B)Bıraktıkları eserlerin düşmanları tarafından tahrip edilmesi
C)Göçebe hayatı yaşamalarından dolayı tarihi eser bırakmamaları
D)Uzun süre tarih sahnesinde kalmamaları

12- – Orta Asya’daki Türkleri, bölgenin iklimi, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri etkilemiştir. Yaşadıkları bölgenin özellikleri Türklerin Hindistan, Çin ve Avrupa’ya göç ederek buralarda devlet kurmalarına ve değişik kültürlerle tanışmalarına yol açmıştır. Önceleri hayvancılıkla uğraşan Türkler, Uygurlar Döneminde yerleşik yaşama geçmişler ve tarımsal alanda ilerlemişlerdir.
Parçaya göre, Türklerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?

A) Hangi devlet döneminde yerleşik hayata geçmişlerdir?
B) Geçimlerini hangi alanlardan sağlamışlardır?
C) Hangi bölgelere göç etmişlerdir?
D) Avrupa’da hangi devleti kurmuşlardır?

13-– İpek Yolu, yaklaşık 2000 yıl insanlık tarihinde devletler arası siyasi, ekonomik ve kültürel bir köprü olmuştur.
Buna göre İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasında,
I. Bilgi akışı
II. Kültürel etkileşim
III. Mal alışverişi
Olgulardan hangilerinin yaşanması beklenir?

A) I ve II           B) I ve III                C) II ve III        D) I , II ve III

14- – Uygurlardan günümüze kalmış çok sayıda Mani dinine ait yazma eserler ve tapınaklar vardır.
Bu durum Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisini göstermez?

A) Yazıyı kullandıkları                          B) Mimariye önem verdikleri
C) Göçebe bir yaşam sürdükleri         D) Farklı kültürlerden etkilendiklerini

15- Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun Kitabelerinde şöyle denilmiştir;
Gündüz oturmadım, gece yatmadım. Açları doyurdum, çıplakları donattım, borçluyu borcundan kurtardım. Bunun sonunda Tanrı bana büyük bir il( ülke) bahşetti.
Bu bilgilere göre Bilge Kağan Tanrı’nın kendisine hükümdarlık bahşetmesi aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

A) Milleti için çok çalışmasına
B) Yönetimde deneyimli kişilerden yararlanmasına
C) Çinlileri yenilgiye uğratmasına
D) Yoksulların desteğini sağlamasına

ETKİNLİK:ÇADIRDA YAŞAMAK

JOKER SORU: (10 puan)
Karasal iklimin egemen olduğu bir bölgede yaşayan bir topluluk olduğunu düşününüz. Hayvancılık yaparak geçiniyorlar ve çadırda yaşıyorlar. Küçük yaşta ata binip silah kullanmayı biliyorlar.

a)Doğal şartları da düşünerek günlük hayatta hangi eşyaları kullanmış olabilirler?(4puan)

b)Bu çadır hangi malzemeden yapılmıştır? Niçin.(3 puan)

c)Bu toplumun mevsimlere göre yaşam şartlarında nasıl değişiklikler olur?(3puan)

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -