5. Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı 2024 2025 MEB

5. Sınıf Türkçe Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.5. sınıf Türkçe dersinde bazı konular hem 1. Dönem hem de 2. Dönem de işlenmektedir.

5. Sınıf Türkçe Müfredatı

İÇİNDEKİLER

1. TEMA: OYUN DÜNYASI

Oyun dünyası teması aracılığıyla söz varlığını geliştirebilme, metnin yüzey anlamını belirleyebilme, materyal seçimini yönetebilme gibi öğrenme çıktıları ile sorumluluk, saygı, dürüstlük gibi değerlerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerde oyunseverlik, kendine güvenme (öz güven), merak gibi eğilimlerin; kendini tanıma (öz farkındalık), kendini düzenleme (öz düzenleme), kendini uyarlama (öz yansıtma) gibi sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin ve görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersin anlama alan becerileri olan dinleme/izleme ve okuma becerileriyle anlatma becerileri olan konuşma ve yazma becerileri birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

 • Dinleme/İzleme
  T.D.5.1. Dinlemede/izlemede materyal seçimini yönetebilme
  T.D.5.4. Dinlediğinde/izlediğinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme
  T.D.5.5. Dinlediğinin/izlediğinin yüzey anlamını belirleyebilme
  T.D.5.19. Dinlediğinden/izlediğinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.D.5.25. Dinleme/izleme sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Okuma
  T.O.5.1. Okumada materyal seçimini yönetebilme
  T.O.5.2. Sesli ve sessiz okurken akıcı okuma unsurlarını yönetebilme
  T.O.5.3. Okumada strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.O.5.5. Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme
  T.O.5.6. Metnin yüzey anlamını belirleyebilme
  T.O.5.21. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.27. Okuma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Konuşma
  T.K.5.1. Konuşma sürecini yönetebilme
  T.K.5.3. Konuşmasında amaç ve içeriğe yönelik seçimlerini yönetebilme
  T.K.5.4. Konuşmasında ön bilgilerinden yararlanabilme
  T.K.5.9. Konuşmasında sesini uygun şekilde kullanabilme
  T.K.5.22. Konuşmasını zenginleştirecek biçimde söz varlığını kullanabilme
  T.K.5.26. Konuşma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Yazma
  T.Y.5.1. Yazma sürecini yönetebilme
  T.Y.5.3. Yazısında içerik ve yapıya yönelik seçimlerini yönetebilme
  T.Y.5.4. Yazılı üretim ve yazılı etkileşiminde ön bilgilerinden yararlanabilme
  T.Y.5.18. Yazısını zenginleştirecek biçimde söz varlığını kullanabilme
  T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme
  T.Y.5.22. Yazma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme

2. TEMA: ATATÜRK’Ü TANIMAK

Atatürk’ü tanımak teması aracılığıyla akıcı okuma unsurlarını yönetebilme, metnin içeriğine yönelik tahminde bulunabilme, konuşma ve yazma süreçlerini yönetebilme gibi öğrenme çıktıları ile özgürlük, sorumluluk, vatanseverlik gibi değerlerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerde kendine güvenme (öz güven), bağımsızlık, özgün düşünme gibi eğilimlerin; iletişim, iş birliği, sosyal farkındalık gibi sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin ve bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı gibi becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersin anlama alan becerileri olan dinleme/izleme ve okuma becerileriyle anlatma becerileri olan konuşma ve yazma becerileri birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

 • Dinleme/İzleme
  T.D.5.1. Dinlemede/izlemede materyal seçimini yönetebilme
  T.D.5.2. Dinlemede/izlemede strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.D.5.3. Dinleyeceğinin/izleyeceğinin içeriğine yönelik tahminde bulunabilme
  T.D.5.4. Dinlediğinde/izlediğinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme
  T.D.5.13. Öyküleyici metinlerdeki hikâye unsurlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.D.5.25. Dinleme/izleme sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Okuma
  T.O.5.1. Okumada materyal seçimini yönetebilme
  T.O.5.2. Sesli ve sessiz okurken akıcı okuma unsurlarını yönetebilme
  T.O.5.3. Okumada strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.O.5.4. Okuyacağı metnin içeriğine yönelik tahminde bulunabilme
  T.O.5.5. Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme
  T.O.5.14. Öyküleyici metinlerdeki hikâye unsurlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.27. Okuma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Konuşma
  T.K.5.1. Konuşma sürecini yönetebilme
  T.K.5.2. Konuşma yöntem ve tekniklerine yönelik seçimlerini yönetebilme
  T.K.5.11. Konuşmasında tahminlerinden yararlanabilme
  T.K.5.24. Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanabilme
  T.K.5.25. Konuşmasında beden dilini ve mekânı etkili kullanabilme
  T.K.5.26. Konuşma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Yazma
  T.Y.5.1. Yazma sürecini yönetebilme
  T.Y.5.2. Yazma strateji, yöntem ve tekniklerine yönelik seçimlerini yönetebilme
  T.Y.5.3. Yazısında içerik ve yapıya yönelik seçimlerini yönetebilme
  T.Y.5.8. Yazılı üretim ve yazılı etkileşiminde tahminlerinden yararlanabilme
  T.Y.5.20. Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanabilme
  T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme
  T.Y.5.22. Yazma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme

3. TEMA: DUYGULARIMI TANIYORUM

Duygularımı tanıyorum teması aracılığıyla metnin bölümlerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme, söz sanatlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme, yaratıcı konuşabilme ve yazabilme gibi öğrenme çıktıları ile duyarlılık, merhamet, saygı gibi değerlerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerde kendine güvenme (öz güven), girişkenlik, empati gibi eğilimlerin; kendini tanıma (öz farkındalık), esneklik, sorumlu karar verme gibi sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin ve bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, dijital okuryazarlık gibi becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersin anlama alan becerileri olan dinleme/izleme ve okuma becerileriyle anlatma becerileri olan konuşma ve yazma becerileri birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

 • Dinleme/İzleme
  T.D.5.1. Dinlemede/izlemede materyal seçimini yönetebilme
  T.D.5.2. Dinlemede/izlemede strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.D.5.7. Dinlediğinin/izlediğinin derin anlamını belirlemeye yönelik basit çıkarımlar yapabilme
  T.D.5.16. Metnin bölümlerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.D.5.17. Bilgilendirici metinde düşünceyi geliştirme yollarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.D.5.18. Dinlediğindeki/izlediğindeki söz sanatlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.D.5.25. Dinleme/izleme sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Okuma
  T.O.5.3. Okumada strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.O.5.8. Metnin derin anlamını belirlemeye yönelik basit çıkarımlar yapabilme
  T.O.5.17. Metnin bölümlerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.18. Şiirin biçim özelliklerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.19. Bilgilendirici metinde düşünceyi geliştirme yollarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.20. Metindeki söz sanatlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.27. Okuma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Konuşma
  T.K.5.1. Konuşma sürecini yönetebilme
  T.K.5.7. Yaratıcı konuşma yapabilme
  T.K.5.8. Hazırlıksız konuşma yapabilme
  T.K.5.21. Konuşmasında düşünceyi geliştirme yollarını kullanabilme
  T.K.5.23. Konuşmasında açık ve örtük ifadeleri kullanabilme
  T.K.5.26. Konuşma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Yazma
  T.Y.5.1. Yazma sürecini yönetebilme
  T.Y.5.3. Yazısında içerik ve yapıya yönelik seçimlerini yönetebilme
  T.Y.5.7. Yaratıcı yazı yazabilme
  T.Y.5.17. Yazısında düşünceyi geliştirme yollarını kullanabilme
  T.Y.5.19. Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme
  T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme
  T.Y.5.22. Yazma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme

4. TEMA: GELENEKLERİMİZ

Geleneklerimiz teması aracılığıyla görselle iletilen anlamı belirleyebilme, metin içi karşılaştırma yapabilme, sözlü ve yazılı olarak tartışabilme gibi öğrenme çıktıları ile sevgi, aile bütünlüğü, sorumluluk gibi değerlerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerde merak, açık fikirlilik, girişkenlik gibi eğilimlerin; kendini tanıma (öz farkındalık), iletişim, kendini uyarlama (öz yansıtma) gibi sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin ve bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı gibi becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersin anlama alan becerileri olan dinleme/izleme ve okuma becerileriyle anlatma becerileri olan konuşma ve yazma becerileri birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

 • Dinleme/İzleme
  T.D.5.1. Dinlemede/izlemede materyal seçimini yönetebilme
  T.D.5.2. Dinlemede/izlemede strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.D.5.6. Görselle iletilen anlamı belirleyebilme
  T.D.5.9. Dinlediğini/izlediğini kendi içinde karşılaştırabilme
  T.D.5.11. Dinlediğindeki/izlediğindeki unsurları sınıflandırabilme
  T.D.5.15. Bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözüm- leme yapabilme
  T.D.5.21. Dinlediğini/izlediğini özetleyebilme
  T.D.5.25. Dinleme/izleme sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Okuma
  T.O.5.1. Okumada materyal seçimini yönetebilme
  T.O.5.3. Okumada strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.O.5.7. Görselle iletilen anlamı belirleyebilme
  T.O.5.10. Metin içi karşılaştırma yapabilme
  T.O.5.12. Metindeki unsurları sınıflandırabilme
  T.O.5.16. Bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.23. Okuduğunu özetleyebilme
  T.O.5.27. Okuma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Konuşma
  T.K.5.1. Konuşma sürecini yönetebilme
  T.K.5.12. Konuşmasında karşılaştırma yapabilme
  T.K.5.17. Sözlü olarak tartışmaya katılabilme
  T.K.5.20. Hazırlıklı konuşmasını yapılandırabilme
  T.K.5.26. Konuşma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlaya- bilme
 • Yazma
  T.Y.5.1. Yazma sürecini yönetebilme
  T.Y.5.3. Yazısında içerik ve yapıya yönelik seçimlerini yönetebilme
  T.Y.5.9. Yazısında karşılaştırma yapabilme
  T.Y.5.14. Yazılı üretiminde ve yazılı etkileşiminde tartışabilme
  T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme
  T.Y.5.22. Yazma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme

5. TEMA: İLETİŞİM VE SOSYAL İLİŞKİLER

İletişim ve sosyal ilişkiler teması aracılığıyla metni yorumlayabilme, metindeki probleme çözüm üretebilme, sözlü ve yazılı olarak özetleyebilme gibi öğrenme çıktıları ile dostluk, saygı, mahremiyet gibi değerlerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerde empati, güven ve sorumluluk eğilimlerinin; iletişim, sosyal farkındalık, esneklik gibi sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin ve görsel okuryazarlık, dijital okuryazarlık, kültür okuryazarlığı gibi becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersin anlama alan becerileri olan dinleme/izleme ve okuma becerileriyle anlatma becerileri olan konuşma ve yazma becerileri birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

 • Dinleme/İzleme
  T.D.5.1. Dinlemede/izlemede materyal seçimini yönetebilme
  T.D.5.2. Dinlemede/izlemede strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.D.5.8. Dinlediğinin/izlediğinin derin anlamını belirlemeye yönelik üst düzey çıkarımlar yapabilme
  T.D.5.10. Dinledikleri/izledikleri arasında karşılaştırma yapabilme
  T.D.5.12. Dinlediğini/izlediğini yorumlayabilme
  T.D.5.24. Dinlediğindeki/izlediğindeki probleme çözüm üretebilme
  T.D.5.25. Dinleme/izleme sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Okuma
  T.O.5.1. Okumada materyal seçimini yönetebilme
  T.O.5.3. Okumada strateji ve yöntem seçimlerini yönetebilme
  T.O.5.9. Metnin derin anlamını belirlemeye yönelik üst düzey çıkarımlar yapabilme
  T.O.5.11. Metinler arası karşılaştırma yapabilme
  T.O.5.13. Metni yorumlayabilme
  T.O.5.26. Metindeki probleme çözüm üretebilme
  T.O.5.27. Okuma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Konuşma
  T.K.5.1. Konuşma sürecini yönetebilme
  T.K.5.5. Konuşmasında uygun tepki verebilme
  T.K.5.13. Konuşmasında sınıflandırma yapabilme
  T.K.5.15. Sözlü olarak özetleyebilme
  T.K.5.19. Problem çözümüne yönelik konuşma yapabilme
  T.K.5.26. Konuşma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Yazma
  T.Y.5.1. Yazma sürecini yönetebilme
  T.Y.5.3. Yazısında içerik ve yapıya yönelik seçimlerini yönetebilme
  T.Y.5.5. Yazılı etkileşiminde uygun tepki verebilme
  T.Y.5.10. Yazısında sınıflandırma yapabilme
  T.Y.5.12. Yazılı olarak özetleyebilme
  T.Y.5.16. Problem çözümüne yönelik yazabilme
  T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme
  T.Y.5.22. Yazma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme

6. TEMA: SAĞLIKLI YAŞIYORUM

Sağlıklı yaşıyorum teması aracılığıyla metni eleştirebilme, çoklu ortam ögelerine yönelik çözümleme yapabilme, sözlü ve yazılı olarak yorumlayabilme gibi öğrenme çıktıları ile sağlıklı yaşam, sorumluluk, temizlik gibi değerlerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerde sorumluluk, sistematik olma, uzmanlaşma eğilimlerinin; kendini tanıma (öz farkındalık), sosyal farkındalık, sorumlu karar verme gibi sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin ve bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, veri okuryazarlığı gibi becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersin anlama alan becerileri olan dinleme/izleme ve okuma becerileriyle anlatma becerileri olan konuşma ve yazma becerileri birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

 • Dinleme/İzleme
  T.D.5.1. Dinlemede/izlemede materyal seçimini yönetebilme
  T.D.5.14. Bilgilendirici metinlerde metin yapılarından hareketle önemli bilgileri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.D.5.20. Çoklu ortam ögelerine yönelik çözümleme yapabilme
  T.D.5.22. Dinlediğini/izlediğini değerlendirebilme
  T.D.5.23. Dinlediğini/izlediğini eleştirebilme
  T.D.5.25. Dinleme/izleme sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Okuma
  T.O.5.1. Okumada materyal seçimini yönetebilme
  T.O.5.15. Bilgilendirici metinlerde metin yapılarından hareketle önemli bilgileri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.22. Çoklu ortam ögelerine yönelik çözümleme yapabilme
  T.O.5.24 Okuduğunu değerlendirebilme
  T.O.5.25. Metni eleştirebilme
  T.O.5.27. Okuma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Konuşma
  T.K.5.1. Konuşma sürecini yönetebilme
  T.K.5.6. Konuşmasında çoklu ortam ögeleriyle içerik oluşturabilme
  T.K.5.10. Sözlü sunum yapabilme
  T.K.5.14. Yorumunu sözlü olarak ifade edebilme
  T.K.5.16. Değerlendirmesini sözlü olarak ifade edebilme
  T.K.5.18. Eleştirisini sözlü olarak ifade edebilme
  T.K.5.26. Konuşma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme
 • Yazma
  T.Y.5.1. Yazma sürecini yönetebilme
  T.Y.5.6. Yazısında çoklu ortam ögeleriyle içerik oluşturabilme
  T.Y.5.11. Yorumunu yazılı olarak ifade edebilme
  T.Y.5.13. Değerlendirmesini yazılı olarak ifade edebilme
  T.Y.5.15. Eleştirisini yazılı olarak ifade edebilme
  T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme
  T.Y.5.22. Yazma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme/kendini uyarlayabilme

5. Sınıf Türkçe Konuları 

5. Sınıfta İşlenecek Metin Türleri

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 11 YORUM
 1. Sultan dedi ki:

  Çok iyi

 2. Ezgi dedi ki:

  Çok teşekkürler bursluluk sınavı için konuları ayırıyorum 1. dönemden çıkacakmış duyduğuma göre

 3. Aras dedi ki:

  Ben çok beğendim.Bursluluk sınavına çok işe yaradı bütün derslerin 1. Dönemini buradan ayırdım çok teşekkürler

  1. Azra dedi ki:

   aynen benimde

 4. Beyza dedi ki:

  Evet vu site gerçekten çok güzel biz babamla beğendik.❤❤🧡💛💚💙💜🤎

 5. damla dedi ki:

  çok işime yaradı bursluluk için konuları ayırmam gerekiyodu çok yardımcı oldu

 6. Nehir dedi ki:

  Evet benimde çok kafam karışmıştı ama bu site sayesinde artık karismicak

 7. Zeynep dedi ki:

  deniz

 8. Ege dedi ki:

  Güzel bir uyguluma

 9. zehra hatun dedi ki:

  güzel bana yardımcı oldu diğerleri kafamı karıştırmıştı

  1. Nehir dedi ki:

   Aynen yao kadar kafam karistiki ancak die düşündüm

BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları