4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı

4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı

Türkçedeki sözcükler yapılarına göre üç gruba ayrılır. Bunlar sırasıyla basit, türemiş ve birleşik kelimelerdir. Yapım eki yerine çekim eki almış kelimelerin anlamı değişmediği için bu sözcükler de basit kelimeler grubunda yer alır. 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı, 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri, Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı

Yapılarına Göre Sözcükleri

Kelimelere eklendiklerinde, kelimelerin anlamlarını değiştirmeyen eklere çekim ekleri denir. Çekim eklerinden bazıları şunlardır:

-i  -e  -de  -den  -ler  -im  -in
evi eve evde evden evler evim evin

Sözcüklere eklendiklerinde sözcüklerin anlamlarını değiştiren eklere yapım ekleri denir. Yapım eklerinden bazıları şunlardır:

-çı  -lı  -suz  -luk  -gü  -cil  -cık
kitapçı nişanlı huysuz tuzluk görgü evcil kızılcık

Basit Sözcükler

Basit Sözcükler: Yapım eki almamış sözcüklerdir. Basit sözcükler çekim eki alabilirler.

Örnek:

elma, armut, sepet, kitap, kalem, ev, eşya…

Birleşik Sözcükler

Birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları sözcüklerdir.

Örnek:

ak + ciğer          akciğer
çek +yat             çekyat
sivri + sinek      sivrisinek
huzur + evi        huzurevi
ne + için             niçin

Türemiş Sözcükler

Yapım eki almış kelimelerdir. Bu kelimeler en az bir tane yapım eki alırlar.

Örnek:

göz——– gözlük
çay  ——-çay
vatan—–vatandaş
ev——— evli
tuz——– tuzsuz
iyi——— iyilik
dokuz—–dokuzuncu
su———-suluk

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

2022 DGS Başvuruları Başladı - 4. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Durum (Hal) Ekleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Anlamlarına Göre Kelimeler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 5. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Olayları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünsüz(Sessiz) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünlü(Sesli) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ekler Konu Anlatımı -
reklam