2021 LGS Tercihleri Nasıl Yapılır

2021 LGS tercihleri ve yerleştirmeleri nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Haziran’da yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını açıkladı. Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS)  97 öğrenci tam puan aldı. LGS’de soru iptali olmadı.

2020 LGS TERCİHLERİ VE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

LGS tercihleri 05-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 26 Temmuz’da açıklanacak. 2 kez nakil uygulaması yapılacak. Bir okula yerleşen öğrencilerin kayıtları otomatik olarak yapılacak.

3 farklı tercih yapılacak:

1-LGS puanıyla sınavla öğrenci alan liseler. (10 tercih)

2-Yerel yerleştirme yani sınavsız öğrenci alan liseler.(5 tercih)

3-Pansiyonlu okullar. (5 tercih)

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Mutlaka onaylı bir nüshasını alın.

YEREL TERCİH ZORUNLU

LGS puanıyla okul tercih edebilmek için de yerel tercih yapacaksınız. Bu zorunlu. Yerel tercih yapmayana LGS puanıyla alan okulların ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Sınava katılmayanlara da sınavla öğrenci alan ekran açılmayacak.

2020 TÜM Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB

2020 LGS PUAN HESAPLAMA

ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRAN TERCİH YAPAMAYACAK

Özel okul kayıt işlemleri, 30 Haziran – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapanların tercihleri iptal edilecek.

YEREL TERCİH NASIL YAPILACAK?

Önce bu ekran açılacak. Toplam 5 tercih hakkınız var. İlk 3 okulu kendi kayıt alanınızdan seçeceksiniz. Aynı okul türünden sadece 3 tane seçebilirsiniz. Hangi okullar var: Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi.

YEŞİL RENK: Kendi kayıt alanınızdaki okullar. İkamet adresinize göre belirleniyor.

MAVİ RENK: Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

KIRMIZI RENK: “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ NEDİR?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara.

Öğrencilerin ikamet adresleri.

Okul başarı puanının üstünlüğü.

Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır.

KİM DAHA AVANTAJLI?

Tercih edilen lise bakımından:

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

YEREL YERLEŞTİRMEDE EŞİTLİK OLURSA

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda yerleştirme için 3 kritere bakılacak. Bunlar sırasıyla:

8’inci sınıf yılsonu başarı puanı üstünlüğüne

7’nci sınıf yılsonu başarı puanı üstünlüğüne

6’ncı sınıf yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE YERLEŞTİRMELER

LGS puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10 okul tercih edilebilecek. Sınava girmeyenlere tercih ekranı açılmayacak.

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESASI VAR

LGS puanıyma öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda öğrenciler yerleştirilecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?

LGS puanıyla öğrenci alan liselere yerleştirmelerde öğrencilerin puan eşitliği durumunda bu yıl devamsızlık kriteri kaldırıldığı için 6 kritere bakılacak. Bu kriterler sırasıyla:

1.Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne.

2: 8’inci Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü.

3. 7’nci Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü.

4. 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne.

5-Tercih önceliğine.

6-Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana.

LGS puanıyla yerleşen öğrencilerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

30 Haziran-16 Temmuz 2021: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

5-16 Temmuz 2021: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

26 Temmuz 2021: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

2 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

2-6 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

9 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

9-13 Ağustos 2021: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

6 Eylül 2021: 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

SONUÇLARA İTİRAZ OLACAK MI?

Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde bakanlığın sitesinden açıklanacak. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edecek.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecek.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edecek.

İKİ NAKİLDE DE YERŞEMEDİYSENİZ

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

SINAVLA 177 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye LGS puanıyla öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı ise 177 bin 500.

Kontenjanının okul türlerine göre dağılımı şöyle:

Anadolu liseleri: 59 bin 216

Fen liseleri: 37 bin 190

Sosyal bilimler liseleri: 10 bin 142

Anadolu imam hatip liseleri: 36 bin 982

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 33 bin 970

SONUÇLAR 2 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Yerleştirme sonuçları 2 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

NAKİL TARİHLERİ NE OLACAK?

10-14 Ağustos: İlk nakil uygulaması. Sonuçlar 17 Ağustos’ta.

17-21 Ağustos: İkinci nakil uygulaması: Sonuçlar 24 Ağustos’ta.

NAKİL UYGULAMASI ŞARTLARI NEDİR?

İki kez nakil uygulaması olacak. Başvurular 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecek.

Bu dönemlerde sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecektir. İlk merkezi yerleşmede herhangi bir okula yerleşen öğrenciler nakil döneminde yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda olmayacak. Bu öğrenciler için kayıt alanından okul seçme ve okul türü sınırlaması kaldırılacak.

YERLEŞEMEYEN NE OLACAK?

Yerleşemeyen öğrenci ise yerel tercih yapmak zorunda. Bu öğrenciler nakil döneminde ilk 2 okulu kendi kayıt alanından seçmek zorunda. 3 okulun en fazla 2’si aynı okul türünden olacak. Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecek.

PANSİYONLU OKULLAR

Pansiyonlu Okullara Yerleştirme Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, okulun pansiyon kontenjanını (kız ve/veya erkek) ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde, pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilecek. Ancak, yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Pansiyonlu okullar tercih ekranlarında yalnızca Diğer Kayıt Alanındaki pansiyonlu okullar yer alacak.

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - İktisadi ve İdari Programlar 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yönetim Bilişim Sistemleri 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yönetim Bilimleri Programları 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yerel Yönetimler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Uluslararası Ticaret 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Uluslararası İşletme Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Uluslararası İlişkiler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Uluslararası Girişimcilik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Uluslararası Finans 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Uluslararası Finans ve Bankacılık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Uluslararası Ekonomi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Türk İslam Arkeolojisi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları -
reklam