2017 YGS Soru Analizleri-Değerlendirmesi

2.2 milyon öğrenci bugün üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) yarıştı. YGS maratonu tamamlandı, sonuçlar 28 Mart’ta açıklanacak. Bu yıl YGS’ye girmek için başvuran aday sayısı 2 milyon 265 bin 902 oldu. Adaylara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 4 testten 160 soru yöneltildi. Her testte 40'ar soru soruldu. Adaylar en çok matematik ve felsefe sorularından yakınırken Türkçe sorularında ise genellikle iki şık arasında kaldıklarını ifade etti.

Peki eğitimcilere göre 2017 YGS soruları nasıldı? İşte yanıtlar:                   

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI: 

FELSEFE SORULARI ÖĞRENCİYİ ZORLADI

TARİH: Öğrencilerimiz 2017 YGS’ de tarih sorularının beklendiği gibi geldiğini belirtiyor. Sorular genel olarak tarihi kavramlar ve dönem bilgisinin yorumlanması üzerine kurgulanmış, paragrafı doğru okumaya dayalı olarak sorulmuştur. Doğrudan bilgiyi ölçen düzeyde hazırlanmış soru sayısının azaldığı görülmüştür. Soruların konulara dağılımı geçmiş yıllara uygunluk göstermektedir. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsayan 8 adet soru sorulduğu, 7 sorunun ise 11. sınıf müfredatını kapsadığı anlaşılmıştır. Genel olarak iyi hazırlanmış orta düzeyde bir sınav olarak değerlendirilmiştir.

COĞRAFYA: 9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Soruların kazanımlara göre dağılımının dengeli olduğu görülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi harita yorumlamaya yönelik sorulara ağırlık verilmiştir. Uzun zamandır sorulmayan saat hesaplama sorusu ile nüfus piramitlerinin yorumlandığı sorularda öğrencilerin zorlandığı bilgisini aldık. Sınav, coğrafyanın temel kavram ve ilkeleriyle ilgili bilgi birikimi gerektiren;  harita okuma, yorumlama, sorgulama ve analiz becerisini ölçen, ancak zorluk düzeyi yüksek olmayan bir sınav olarak değerlendirilmiştir. 

FELSEFE: Geçen yıllarda olduğu gibi   “Felsefe kavram bilgisi ve temel problemlerin” sorgulanmasına yönelik sorular sorulduğu görülmüştür. İlk defa bu sene felsefi görüş ile filozofun isminin eşleştirilmesi sorulmuştur. Paragrafa dayalı sorular felsefe konularına hakim öğrenciler için kolay bilgi eksiği olan öğrenciler için zor olarak bildirilmiştir. Bu değerlendirme ışığında öğrencilerin felsefe konularına dair bilgi sahibi olmasının büyük önem kazandığı görülmektedir. Konuları bilme, bildiğini soru üzerinde çağrışımlı düşünebilme, akıl yürütme, sonuç çıkarabilme, bilgilerini bitişik kullanabilme becerisinin sınav başarısı için gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda 2017 YGS Felsefe sorularının öğrenciyi zorlamış olduğu düşünebilir. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama becerisine dayanan paragraf sorularına yer verildiği ve ders konularına ilişkin olarak kelime ve kavram bilgisinin sorgulandığı görülmüştür. 

KİMYA: 2017 YGS’de, 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan kimya öğretim programı ilk kez sınanmıştır. Öğrencilerimizin yaptığı değerlendirmelerden, soruların Kimya öğretim programındaki kazanımlara göre hazırlandığı görülmüştür. Sorular bilginin yorumlanması esasına dayandırılmıştır. Okulumuzda kazanımlara uygun yaptığımız çalışmalar doğrultusundaki sorulardan oluşan bir sınavdır.  

FİZİK: Sorular, Fizik müfredat programının kazanımlarına tamamen uygundur. Hatta bazı sorularda kazanımlarda verilen rakamlar bire bir kullanılmıştır. Kazanımlara uygun şekilde eğitim materyallerini kullanarak hazırlanmış öğrenciler, rahatlıkla başarılı olacaktır. Kazanımlarda matematiksel işlemlere girilmez şeklinde vurgulanan bölümlerde işlemli sorular sorulmayarak müfredata bağlı kalınmıştır. Fizik sınavı çok zor olmamakla beraber seçici ve kaliteli sorulardan oluşturulmuştur.  

BİYOLOJİ: 2017 YGS Biyoloji soruları bilgi ağırlıklı sorular olup, akademik olarak belirli bir donanıma sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir. 9 ve 10.sınıf konularının dışında 11.sınıf Biyoloji Programı’nda işlenen İnsan Fizyolojisi ünitesinden iki sorunun sorulduğu görülmektedir. Bu sorular, her ne kadar 6.sınıf düzeyinde Vücudumuzu Tanıyalım ünitesiyle bağlantılı olarak sorgulanmış olsa da bu durum, Biyoloji konuları için her zaman olduğu gibi YGS-LYS ayrımının yapılamadığını göstermektedir.  

MATEMATİK: 2017 YGS’nin geçen yıla kıyasla daha zor olduğu görülmüştür. Türkiye’de geometri sorularının çözülebilme oranının düşük olması ve 2017 YGS’de Geometri sorularının fazla olmasının Türkiye ortalamasını etkileyeceğini düşünmekteyiz. Problem ve Geometri sorularının çokluğu süre sıkıntısı doğurmuş, soru başına öngörülen 1 dakikalık sürenin yeterli olmadığı gözlenmiştir. Problem sorularının uzun metinli ve zorluk seviyesinin yüksek olması sınav stresi ile odaklanamayan öğrenciler için sıkıntı doğurmuştur.  Aynı sıkıntı geometri soruları için de geçerlidir. Sorular müfredat dışından olmamakla beraber son yıllarda olduğu gibi matematik dersi belirleyici olmuştur.  Sonuç olarak, sorular müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. 2017 YGS’nin belirleyici dersinin Matematik olacağını düşünmekteyiz.

TÜRKÇE: 2017 YGS Türkçe, bir önceki yılla aşağı yukarı paralellik göstermektedir. Soruların, süresi içinde çözülebildiği gözlemlenmiştir. Anlam soruları geçen yıl 32’yken bu yıl 31’e düşürülmüş ve yazım – noktalama dahilolmak üzere 9 dil bilgisi sorusu sorulmuştur. Dil bilgisi sorularının öğrencilerin temel bilgilerini sorgulamasının yanı sıra detay bilgiyi de sorguladığı gözlemlenirken anlam soruları kolay, orta ve zor olmak üzere derecelendirilebilir. Geçen yıldan farklı olarak anlatım bozukluğu konusundan bu yıl soru çıkmamıştır.

DOĞA OKULLARI UZMANLARI: 

MATEMATİKTE ALES TARZI SORULAR GÖRÜLDÜ

MATEMATİK: Yeni müfredata göre ilk kez yapılan 2017 YGS’de matematik –geometri soru dağılımı değişti. 29 matematik 11 geometri sorusunun yer aldığı temel matematik testinde problem soruları öğrencilerimizi terletti. Problem sorularının sayısının arttığı yeni nesil, ALES tarzında soruların sorulduğu görüldü. Geometri soruları beklenen zorluk derecesinin üzerindeydi. Yeni müfredata göre ilk kez YGS de “vektör” konusundan soru çıktı. Önceki yıllarda LYS konusu olan polinom yeni müfredata göre İlk kez YGS de çıktı. İşlem gerektiren sorular çoğunluktaydı. Müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular genel olarak orijinal ve zorlayıcı düzeydeydi.

TÜRKÇE: Dilbilgisinin tamamını sorgulayan, karma dilbilgisi dediğimiz tarzdaki soruların sayısı bu sene önceki yıllara oranla artmış görünüyor. Anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmadı. Müfredat dışı soru çıkmadı. Dilbilgisi sorusu haricindeki anlam bilgisi soruları beklenen zorluk düzeyinde olduğunu gözlemledik. Öncesi senelere göre zor diyebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşılmadı .

FİZİK: 2017 YGS’de Fizik soruları beklenen konulardan ve geçen sene uygulanan sınavla uyumlu düzeyde hazırlanmış. Göze çarpan belirleyici düzeydeki 2 soru, soru köklerindeki farklılıkla oluşturulmuş. Genelde temel bilgilerin olaylar içinde değerlendirilmesi kabiliyeti aranmış. Sınav, yoruma dayalı, sonuçların tartışıldığı, sıralamaların yapıldığı, işlemden uzak bir formatta hazırlanmış.

KİMYA: Kimya sorularında müfredat dışı, beklenmeyen soru çıkmadı. Konu dağılımı beklenen düzeydeydi. Sınava giren öğrenciler genelde Kimya sorularını rahatlıkla yapabildiklerini söylediler. ‘Bağıl Nem’ sorusu YGS sınavı için sürpriz soru sayılabilir.

BİYOLOJİ: 2017 YGS Biyoloji soruları müfredata uygundur. Genel olarak sınav soruları 9 ve 10 sınıf ağırlıklıdır. 11 sınıf müfredatından 2 soru gelmiştir. 2016 YGS’den farklı olarak daha düşündürücü, daha orta seviyede sorular ağırlıklıdır. 2016 YGS’den farklı olarak bu sınavda 2 tane insan fizyolojisinden soru gelmiştir. Kalıtım konusundan da 1 soru gelirken bu sene 2 soru sorulmuştur. Sorular genel olarak müfredata ve YGS formatına uygun, orta düzeyde olduğu görülmüştür

TARİH: Bu yıl ÖSYM’nin hazırlamış olduğu 2017 YGS Tarih branşından gelen sorularda büyük bir sürpriz yaşanmadı. Sorularda daha önceki yıllardan farklı bir tarz uygulanmadı. Konu dağılımında orantısız bir dağılım yoktu.

COĞRAFYA: 2017 YGS Coğrafya sorularının anlaşılır olduğu, uzun olmadığı, genelde müfredata uygun olmakla birlikte Türkiye’nin nüfus politikaları ve Saat hesaplamaları konusu öğrencilerin zorlandığı bir konu olup bu 2 konu LYS formatında gelmiştir. Bu yıl önceki yıllara oranla Dünya ve Türkiye haritasını tanımaya yönelik soruların ön plana çıktığı görüldü. Dünya ve Türkiye haritasını iyi tanıyan ve yorum yeteneği yeterli olan öğrencilerin rahat yapabileceği bir sınavdı. Genel anlamda 2016 YGS’ye göre soruların farklı bir tarzda sorulduğu, soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmüştür.

FELSEFE: 2017 YGS Felsefe sorularında ağırlıklı olarak kavram ve akım bilgisi soruldu. Bu sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Bu senenin felsefe sorularının müfredatla örtüştüğü görülmüştür ve sorular zorlayıcı ve bilgiye dayalıydı. Doğrudan filozof ismi ve felsefi akım sorularının bilgiye dayalı sorular olduğu; bunun yanında her zamanki gibi yoruma dayalı sorular da yer almıştır. Bilgiye dayalı sorular yer aldığı için ayırt edici özellik gösterecektir. Siyaset Felsefesi ünitesinden 1 tane zorlayıcı soru yer alırken; bu sene ilk defa YGS’de doğrudan filozofun adının bilinmesine yönelik iki tane soru sorulmuştur.2016 YGS’de yer alan Bilgi Felsefesi ünitesine ait, bilginin doğruluk ölçütüne ilişkin soru ve Ahlak Felsefesi ünitesine ait, özgürlük problemine ilişkin soruların benzerlik gösterdiği görülmüştür. Geçen iki seneden farklı olarak din felsefesinden soru sorulmadı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sınav geçen yıl olduğu kadar zor değildi. İki tane bilgi içerikli sorunun yanı sıra yoruma dayalı ve felsefi içerikli sorular yer aldı.

NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI ZÜMRE BAŞKANLARI

MATEMATİK 2016 YGS İLE AYNI ZORLUKTAYDI

MATEMATİK: 2017 YGS, 2016 YGS ile aşağı yukarı aynı zorluktaydı. Matematik soruları geçen senelerde olduğu gibi müfredat dışı olmayıp, bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan hazırlanmış ve soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Soruların bir bölümü çok basit ve kısa sürede çözülebilmesine rağmen, özellikle uzun paragraflı problem soruları anlaşılması zor ve zaman alıcı olduğundan sınavın ayırt edici soruları olmuştur.Geometri sorularının ise 2016 YGS’ye göre hem soru sayısı hem de zorluk düzeyi artmıştır.

FİZİK: 2017 YGS Fizik bölümünde yer alan sorular ve geçmiş yılların sınav soruları değerlendirildiğinde bu yıl soruların son derece net, açık ve tamamen müfredat kapsamı içerisinde kalan, ağırlıklı olarak kazanımlar kapsamında bir sınav olduğu görülmüştür. Fizik bölümüne giriş ve bilimsel yöntem konusu ile ilgili geçmiş yıllarda sıkça soru gelmesine rağmen 2017 YGS’de soru gelmemesi dışında beklenmedik bir durum veya soruyla karşılaşılmamıştır. 2017 YGS yalnızca 9 ve 10. sınıf Fizik müfredatı ile sınırlı kalmıştır.

KİMYA: Sorular beklenilen düzeyde ve yorumdan çok bilgiye dayalı çıkmıştır. Müfredata yeni eklenen sözel içerikli ünitelerden beklenen soru tipleri gelmiş ve soruların genel olarak düzenli çalışan bir öğrencinin yapabileceği seviyede olduğu gözlenmiştir.

BİYOLOJİ: Biyoloji bölümünde soruların genel olarak bilgi ağırlıklı olduğu, bir iki sorunun ise, yoruma dayalı sorulduğu gözlenmiştir. Soruların yaklaşık yüzde 50’sinin 9. sınıf, yüzde 40’ının 10. sınıf ve yüzde 10’unun da ilköğretim 7. ve 8.sınıftan olduğu belirlenmiştir.

TÜRKÇE: Dilbilgisi sorularının 2016 YGS’ye göre daha fazla olduğu ancak bu soruların çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların orta düzey zorlukta olduğu, çeldiricilerin zorlamadığı, bu nedenle de geçen yılki sınavdan daha kolay bir sınav olduğu saptanmıştır. Sınavın genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe soruların orta seviyede zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. 

TARİH: 2017 YGS’de müfredata uygun, paragrafların önceki yıllara göre daha uzun olduğu, konuların dengeli dağıtıldığı gözlenmiştir.

COĞRAFYA: Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TM ve MF grupları için ortak olan 9 ve 10. sınıf müfredatına uygun sorular sorulmuştur. 2016 YGS’de, coğrafi unsurların dünyadaki dağılışı, harita üzerinde sorgulanırken bu yıl ayrıca buna Türkiye haritasındaki fiziki unsurların dağılışı eklenmiştir.

FELSEFE: 2017 YGS felsefe sorularında, okuduğunu anlamaya yönelik soru döneminin tümüyle kapandığı ve felsefe sorularının bütünüyle bilgi sorusuna dönüştüğü görülmüştür. Bu yıl beklenmedik bir şekilde, diğer yılların aksine, filozof adı sorulması, sınavın zorlaştırılmış olduğunun göstergesidir. Sınavda müfredat dışı soru çıkmamış ancak bilenin yapabileceği kavram sorularıyla sınav zorlaştırılmıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının geçen yıla oranla daha kolay olduğu belirlenmiştir. 5 sorunun 3’ü kavram bilgisi gerektirmiştir. Zorlanacak seviyede bir mezhep sorusu gelmiştir. Müfredat dışı soru yoktur.

KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI BÖLÜM BAŞKANLARI

SÜRPRİZ YAŞANMADI

TÜRKÇE: Türkçe sorularının önceki yıllara kıyasla daha basit olduğu, müfredat dışı herhangi bir soruyla karşılaşılmadığı, paragraflarda çeldirici şık olmadığı, soruların YGS ve ÖSYM standartlarına uygun olduğunu gözlemledik. Zaman aldırıcı nitelikte sorular yoktu. Dil bilgisi sorularının önceki yıllara göre artması ortalamayı kısmen düşürebilir. Aslında onlar da kolay sorulardı ama öğrencilerin önyargı ile yaklaştıkları sorular olduğu için başarıyı etkileyebilir. Tartışmaya açık soruya rastlamadık. Anlatım bozukluğundan bu yıl soru yöneltilmemiş olması sınavın sürprizlerinden biriydi. 

MATEMATİK: 2017 YGS’de Temel Matematik testinde müfredat dışı soru bulunmamakta ve konu dağılımı YGS standartlarında. Bu yıl YGS müfredatına eklenen konulardan sadece Polinomlar konusundan soru geldi. Sınavda en önemli değişiklik geometri soru sayısında oldu. Geçmiş yıllarda ortalama 8 geometri sorusu yöneltiliyorken, bu yıl Geometri soru sayısı 11’e yükseltilmiştir. Temel kavramlar ve işlem yeteneği ile ilgili sorular kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi. Problem soruları düşünme gücü gerektiren ve çözümü zaman alıcı tarzda sorulduğundan bu yıl YGS’nin yine seçici soruları olarak karşımıza çıktığını gözlemledik. Matematik sorularında tartışmaya açık herhangi bir hataya rastlamadık.

FİZİK: Sorular genel olarak YGS müfredatına uygundu. 9. ve 10. sınıf müfredatına dengeli bir şekilde dağıtılmış olup müfredat dışı bir soru ile karşılaşmadık. Genel olarak son 3 yılın fizik sorularına nazaran daha kolay bir sınav hazırlanmıştı. Başarı düzeyi vasat ve vasat altı çocukların dahi yapabilecekleri sorular vardı. Sorular genel olarak bilgiden ziyade yoruma dayalıydı. Sayısal işlem gerektiren sorulara büyük ölçüde rastlamadık. Soruların zorlayıcılığı düşük olduğu için belirleyici bir rol oynayacak test olmayacak. 

KİMYA: Kimya soruları oldukça kolay ve beklenen bir dağılım ve yöntemle sorulmuştu. Sürpriz bir soru ile karşılaşmadık. Sorular 9. ve 10. sınıf müfredatından seçilen, zaman kaybettirmeyen, işlem gerektirmeyen, yoruma dayalı sorulardı. Çözeltilerle ilgili basit bir soru yöneltilmişti. Müfredatın soru gelme olasılığı yüksek olan konularına ağırlık verildiğini gördük. Genel bir kimya birikimi olan, bu derse hazırlık yapan adayların çelişkiye düşmeden rahat yapabilecekleri sorularla karşılaştık. Ortalamalar yükselecek. 

BİYOLOJİ: Bu seneki Biyoloji soruları genel olarak beklenenin ötesinde kolay bir nitelikteydi. 9. ve 10. sınıf müfredatı dışında 11. sınıfta işlenen sistem konusundan da 2 sorununun bulunması beklediğimiz bir dağılım olgusuydu. Her ne kadar ortaokul düzeyi bir bilgi gibi zannedilse de 11. sınıf müfredatına doğrudan vurgu yapılmış olması önemliydi. Sadece 2 soru, biraz zaman alıcı nitelikteydi. Genetikten 1 olan soru sayısının 2’ye çıkarılmış olması olumlu. 

TARİH: Tarihte yorum sorularının anlaşılır, bilgi sorularının ise net olduğunu gördük. Ağırlıklı olarak yoruma açık, tartışmaya kapalı ve kolay sorular geldi. Geçen seneki ve daha önceki yıllarda çıkmış sorularla eşdeğer zorluk ve biçimdeydi. Sürpriz ve alışılmışın dışında soru gelmedi. Bizim de kullandığımız kaynaklar ve deneme sınavlarında adaylara sorduğumuz pek çok soru ile benzerlikler içeriyordu. Birkaç sorunun zorlayıcı ve eleyici nitelikte olması da her sınavın olmazsa olmazı. Bu tarz sorular çok değildi ama vardı. 

COĞRAFYA: Sınavdaki 12 coğrafya sorusunun 9'u fiziki coğrafyadan 3'ü beşeri ve ekonomik coğrafyadan soruldu. Geçen yıllardan farklı olarak 10. sınıf müfredatından 5 soru geldiğini gözlemledik. Bu 5 sorunun 3'ü Türkiye'nin fiziki coğrafyasıyla ilgiliydi. Diğer taraftan Dünya haritası üzerinden de 3 soru geldiğini gördük. Bu durum harita bilgisinin öğrenciler tarafından öğrenilmesini kaçınılmaz kılıyor. Sorular genel olarak kolay nitelendirilebilecek özellikte olsa da izohips ve yerel saat soruları biraz zorlayıcı nitelikteydi.

FELSEFE: Felsefe YGS’de sosyal bilimler testinin geometrisi olmaya devam ediyor. Bu yıl yapılan YGS de felsefe sorularının zorluk derecesinin yine yüksek olduğunu görüyoruz. Felsefede sorulan bazı soruların cevaplandırılması felsefeyle ilgilenen öğrencilerin yapabileceği tipten sorulardı.  Soruların kavram, akım ve bilgi ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk defa filozof isminin cevap olduğu bir soru tarzı yeniden denendi.  Zorlayıcı ama tartışmaya açık soruya rastlamadık .

AÇI EĞİTİM KURUMLARI

2017 YGS’DE ÖĞRENCİLERİ MATEMATİK ZORLADI

Matematik testinde problem sorularının geçen yıla göre daha çok ve zorlayıcı, Türkçe ve Sosyal Bilimler testleri basitti. Sınav soruları incelendiğinde en çok dikkat çeken noktalardan biri Sosyal Bilimler alanındaki Din Kültürü Ahlak Bilgisi soruların daha çok bilgiye dayalı olmasıydı. Yoruma dayalı sorulara daha sık rastladığımız YGS’de özellikle Felsefe ve Coğrafya soruları bilgiyi ölçmeye yönelikti. Din Kültürü soruları ise bilgi ve yoruma dayalıydı. Ancak zaman açısından öğrencilerin zorlanmadıkları bir bölümden oluşuyordu. Türkçe testlerine baktığımızda özellikle bu yıl anlatım bozukluğu sorularının olmadığını gördük. Paragraf soruları ortalama düzeyde, ne çok uzun ne çok kısaydı. Bu bölümün sorularını çözerken öğrenciler zorlanmadılar. Matematik testinde öğrenciler zorlandı. Matematik testinde ise problem sorular hem fazla hem de zorlayıcıydı. Bu yıl müfredata yeni eklenen karmaşık sayılar, parabol gibi konulardan soru gelmedi. Yalnızca polinomlardan soru soruldu. Bu yıl Geometri dersinden 11 soru geldi ve Matematik soruları kadar zorlayıcıydı. Fen Bilimleri’nde ise geçen yıllara oranla aynı düzeyde sorulardan oluşuyordu. Fizik sorularının geneli yorum içerirken, Kimya soruları bilgiyi ölçmeye yönelikti.

UĞUR OKULLARI LİSE AKADEMİK KURUL ÜYELERİ

MATEMATİK: 2017 YGS matematik soruları yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış olup içindeki problem tarzındaki sorular sayıca artmış, paragraflar çok uzun olduğu için öğrencinin okuyup anlayıp soruyu çözmesi zaman almıştır. Ayrıca geometri soruları da sayıca artmakla birlikte çözümdeki işlemler uzundur. 

TÜRKÇE: 2017 YGS Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerindedir. Sınavda 8 soru dil bilgisi iken, geri kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. Anlam bilgisi olarak adlandırdığımız bu sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır. Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular değildir.

COĞRAFYA: Coğrafya sorularının ortak müfredatı kapsadığı söylenebilir. Sorular 9. ve 10.sınıf konularını kapsayacak şekilde dengeli dağıtılmış. Coğrafyanın çözüm ortalaması oldukça yüksek olacaktır. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl tartışmalı soru olmaması oldukça sevindirici. 

FİZİK: 2017 YGS Fizik soruları yeni müfredatla tamamen uyumlu olup sorular son yıllarda olduğu gibi yorum ağırlıklı olmuştur. Sınavdaki sorular kazanımları sorgulaması açısından iyi düşünülerek hazırlanmış son yıllardaki en özenli fizik sorularını içermektedir. Buna rağmen soruların konulara dağılımının daha iyi yapılabileceğini düşünmekteyiz. Örneğin 10. sınıf ‘dalgalar’ konusundan kazanım ağırlığına rağmen soru çıkmamıştır.

KİMYA: Sorular beklenen düzeydeydi. Konu dağılımları uygundur. Soruların ifadeleri ve cevapları nettir. Kimya bölümü için LYS çok daha detaylı olup bilgi isteyen sorularla karşılaşılacak. Bu yüzden öğrenciler hiç vakit kaybetmeden LYS hazırlığına başlamalı.

BİYOLOJİ: 2017 YGS Fen Bilimleri testinde yer alan Biyoloji sorularının müfredat ile uyumlu olduğu görülmüştür. Soruların zorluk derecesi beklenen düzeyde olmuştur. Adaylar biyoloji dersinde zorluk derecesi düşük, orta ve yüksek olan soru türleri ile karşılaşmışlardır. Soruların yaklaşık olarak yüzde 46’sı 9. sınıf, yüzde 38’i 10. sınıf, yüzde 15’i 11. sınıf (ilköğretim düzeyinde 6 ve 7. sınıf) müfredatından gelmiştir.   

TARİH: Tarih 2017 YGS Soruları müfredata uygun olmakla birlikte bilgi ağırlıklı 4 tane soru çıkmıştır. Bunlardan iki tanesi öğrencileri zorlayacak şekilde hazırlanmıştır. Soruların konulara göre dağılımında bir değişiklik yapılmamıştır. Tarih bilimine girişten 1, İlk Türk devletlerinden 1, İslam Tarihinden 1,Türk İslam Tarihinden 1, Osmanlı Tarihinden 4, İnkılapTarihinden 7 soru çıkmıştır. 15 tarih sorusu içerisinde olumsuz kök taşıyan 4 tarih sorusuna yer verilmiştir. Geçmiş yıllara oranla soru tarzlarında değişiklik yapıldığı söylenebilir. Sorularda tarihsel anekdotlar ve tarihsel karakterler konuşturularak öğrencinin okuduğunu anlamaya yönelik sorular öne çıkarılmıştır. Ancak tarih soruları açık ve anlaşılıryazılmıştır.

FELSEFE: 2017 YGS'deki felsefe soruları müfredata uygundur ve ünitelere eşit dağıtılmıştır. Felsefe sorularında 2016 YGS'den itibaren gözlenen değişim 2017 YGS'de de devam etmektedir. Artık YGS'de akım ismini, filozof ismini sorgulayan doğrudan bilgi soruları yer almaktadır. Bu derse, okuduğunu anlama tarzı sorularla hazırlanılamayacağı açıktır. Soruların ifadesi nettir.

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?