2017 TEOG Soru Analizleri-Değerlendirmesi

Eğitimciler TEOG sorularını nasıl yorumladı? Bugün yapılan 3 sınavla ikinci dönem için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavlarının ilk günü tamamlandı. Sonuçlar haziran ayında açıklanacak.

Bugün 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 185 bin 328 öğrenci Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Matematik sınavlarına girdi. Öğrenciler sınavdan sonra sosyal medyada Türkçe ve din sorularının kolay, matematik sorularının ise zor olduğunu söyledi.

Peki eğitimcilere göre bugün yapılan TEOG sınavlarının soruları nasıldı? İşte yorumlar:

BİLFEN OKULLARI

GEOMETRİ İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI BELİRLEYİCİ

TÜRKÇE: Türkçe soruları kazanımlara uygun şekilde hazırlanmıştır. Konuların dağılımına baktığımızda “3 Sözcükte Anlam, 3 Cümlede Anlam, 8 Paragrafta Anlam, 5 Dil Bilgisi ve 1 Edebi Tür” bilgisinden soru sorulduğunu görüyoruz. Sınavın hem 1. TEOG hem de 2. TEOG kazanımlarının sorgulandığı oldukça net ve anlama becerisini ön plana çıkaran sorulardan oluşturulduğu görülmektedir. Türkçe sınavı; düzenli çalışan, soruları doğru okuyup analiz eden öğrencilerin doğru cevaplayacağı bir sınav olmuştur.

MATEMATİK: TEOG-2 Matematik sınavı kazanımlara uygun, orta seviyede hazırlanmıştır. Özellikle kareköklü sayılar diğer kazanımlarla sarmal olarak soruların içinde kullanılmıştır. Sorular açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Özellikle geometri soruları görsel zenginlikte olup hem dikkatli okumayı hem de çizim yapmayı gerektiren sorulardır. Cebirsel ifadelerin ağırlıklı olduğu sorular mevcuttur. Dolayısıyla geometri soruları belirleyici olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatına göre toplam “beş ünite” den ve bu ünitelerdeki kazanım sayılarına göre toplamda “37 kazanım” dan sınava girdiler. Bu sene sınavdaki soru dağılımı “Kaza ve Kader İnancı” ünitesinden 1 soru, “Zekât, Hac ve Kurban İbadetleri” ünitesinden 6 soru, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatından Örnek Davranışlar” ünitesinden 6 soru, “Kur’an’da Akıl ve Bilgi” ünitesinden 3 soru, “İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar” ünitesinden 4 soru şeklinde sıralandı. Bilgiyi ölçen, öğrencilerimizin muhakeme güçlerini de kullanmalarını gerektiren, ayrıca görsel okuma sorularına da yer verilen sınav, kazanımlara uygun nitelikte kaliteli bir sınavdı. Soruları doğru okuyan ve okuduğunu iyi yorumlayan öğrenciler bu sınavdan iyi bir sonuç alabilir.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

KAZANIMLARIN AÇIKÇA SORGULANDIĞI SORULARDAN OLUŞMUŞTUR

TÜRKÇE: Türkçe sorularını içerik olarak değerlendirdiğimizde konu dağılımı şöyledir: Sözcükte Anlam 3, Cümlede Anlam 3, Paragrafta Anlam 8, Dil Bilgisi 3, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Edebî Türler 1. Sınav, 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Türkçe soruları bu sınavda açık ve anlaşılırdır. Özellikle anlam soruları okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen niteliktedir. Öğrenciler; cevaplarda kendilerini ikileme düşürecek, çeldiriciliği yüksek sorularla karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir. Paragraf sorularındaki metinlerde “çocuk kitapları, betonlaşan kentler, doğayla iç içe yaşayamayan kuşaklar, genetiği değiştirilmiş canlılar…” gibi öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirilmiş içeriklere yer verilmiştir. Dil bilgisi soruları, TEOG-2 kazanımlarını kavramış olmayı gerektiren ayırt edici bir özelliğe sahip olup konuya hakim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net olan sorulardır. Yazım kurallarından “de/da” bağlacı ve noktalama işaretleriyle ilgili sorular, Türkçe dersinin sarmal yapısı içinde önceki senelerde de öğrenilmiş olan bilgileri içermektedir.
Bu sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde Türkçe soruları; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hakim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir niteliktedir.

MATEMATİK: Sorular anlaşılır ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamaktadır ve işlem becerisi isteyen sorular ağırlıklıdır. Beklenildiği gibi sorularda geometri becerisi yoğun olarak sorgulanmıştır. Sınavda öğrencilerin zorlandığı 4 soru bulunmakla beraber TEOG-1 konularından iki soru sorulmuştur. Soruların yarıya yakını temel kazanım düzeyinde rahatlıkla yapılabilir sorulardır. Dönüşüm geometrisi konusundan iki, eşlik-benzerlik ve doğrusal denklemler konularından birer soruda öğrenciler zorlanmışlardır. Bu nedenle çalışma alışkanlığı iyi olmayan öğrenciler için zor bir sınav olduğu söylenebilir. Sınav genel olarak eleyici niteliktedir. Soruların yarısından fazlası işlem becerisi orta ve üst düzeyde olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeydedir .

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB tarafından yayımlanan kazanımları kapsamaktadır. Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde bilgi ile birlikte okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Sınav; açık, anlaşılır ve ifadeleri net olan soruları içermektedir. Bilgi sorularının yanında okuduğunu anlama ve yorumlama sorularına da yer verilmiştir. “Hac, Umre, Taassup ve Yardımlaşma Kurumları” gibi konulara ait sorular bilgiye hakim olmayı gerektirirken, “Hz. Muhammed’in Hayatından Örnekler” konusunda daha çok yorumlama becerisi ön plana çıkmıştır. Peygamberimizin, amcası Ebu Talip’e verdiği cevap ile ilgili soruda öğrencilerin, Peygamberimizin kararlı, cesur ve sabırlı olduğunu gösteren örnekleri düşünerek cevap vermelerini gerekli kılmıştır. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde kavram bilgisiyle birlikte yorumlama becerisini de gerektiren sorulara yer verildiği dikkat çekmektedir.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

SINAVDA HATALI SORU BULUNMAMAKTADIR

TÜRKÇE: Türkçe sınav soruları 8. sınıf Türkçe müfredatının kazanımlarına uygundur. Söz sanatlarına daha fazla yer verilen sınav sorularının geneli; okuma-anlama ve yorumlama gücünü ölçecek özelliktedir. Dil Bilgisi soruları beklenen düzeydedir ve öğrencilerin teknik bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Sınavda hatalı soru bulunmamaktadır. Anlam Bilgisi ve Dilbilgisi sorularında herhangi bir çelişki ve kapalılık yoktur.

MATEMATİK: Matematik sınav soruları MEB müfredatına uygundur. Sorular kısa, anlaşılır ve nettir. Seçeneklerde birinci merkezi sınav sorularındaki kadar çeldiriciye yer verilmemiştir. Zorluk derecesi ise birinci merkezi sınav sorularıyla hemen hemen aynı düzeydedir. Soruların dağılımı; Doğrusal Denklemler, Cebirsel İfadeler ve Üçgenler konularından 3’er soru, Kareköklü Sayılar, Denklem Sistemleri, Dönüşüm Geometrisi ve Olasılık konularından 2’şer, Eşitsizlikler, Çarpanlar ve Katlar ve Eşlik ve Benzerlik konularından’1 er soru şeklindedir. Kareköklü Sayılar ile Çarpanlar ve Katlar konularından 1’er soru, birinci merkezi sınav konularından sorulmuştur .

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ikinci merkezi sınav soruları müfredata uygundur. Soru kökleri ve seçenekler gayet nettir. Kolay sorulardan oluşmaktadır. Hz. Muhammed’in hayatı ve örnek davranışları ile ilgili çok sayıda soru bulunmaktadır.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI

BİRİNCİ DÖNEM TEOG’A GÖRE TÜRKÇE DAHA KOLAY, MATEMATİK ZORLAYICIYDI

TÜRKÇE: Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 2016-2017 eğitim – öğretim yılı Merkezi Sistem Ortak Sınavı 2’de Türkçe dersi sınav sorularının öğrenci düzeyine ve müfredata son derece uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Okuma, anlama, yorumlama konularının ağırlıklı olduğu sınavda sözcük anlamından 1, cümle anlamından 2, paragraf anlamı ve kavramından 9, söz sanatları, yazı türleri, şiir yorumu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle vurgusu, eylem çatısı ve cümle türleri konularından birer soru sorulmuştur. Sınavın dili yalın ve anlaşılırdır. Cümle türleri, noktalama işaretleri ve yazım kurallarına dair sorular birden fazla bilgiyi ölçmeye yöneliktir. 2016-2017 eğitim- öğretim yılı 1. dönem merkezi sistem Türkçe sınavına göre son derece rahat soruların yer aldığı sınav, sistemli ve düzenli öğrencilerin soruları kolaylıkla yanıtlayabileceği düzeydedir.

MATEMATİK: Matematik dersi sınav sorularının 1. TEOG sorularına göre daha zorlayıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Soruların ifadesi anlaşılır ve konular müfredat kazanımlarını içermektedir. Sınavın 10 sorusu yalnızca temel kazanımları kullanarak çözülebilecek olup, diğer sorular öğrencinin yorumları ve analiz edebilme gelişimlerini de ölçer niteliktedir. Duyumlara göre “Doğrusal Denklemler” konusuna ait soruların eleyici olduğu izlenmiştir. Sınavın A kitapçığına göre 7, 13, 14, 15, 20 numaralı soruları zorlayıcı niteliktedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav sorularının öğrenci düzeyine ve müfredata uygun olduğu görülmüştür. Bütün ünitelerden soru olmakla beraber ağırlıklı olarak 2. TEOG ünitelerinden soru çıkmıştır. Rahat bir sınavdır.

ÖZEL ARI OKULLARI

YORUMA DAYALI VE ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ

TÜRKÇE: Sınav, beklendiği gibi ağırlıklı olarak okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı soruları içeriyor. Tüm sorular farklı kazanımları açıkça sorguluyor ve kazanım dışı bir soru yer almıyor. Okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı sorular; öncelikle soru kökünü okuyan, altı çizili ifadelere dikkat eden ve kitap okuma alışkanlığı edinen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği niteliktedir. Dil bilgisi, yazım-noktalama, düzyazı türleri, söz sanatları, anlatıcı, düşünceyi geliştirme yolları sorularının bilgiye dayalı olup konuya hakim olan öğrencilerin doğru yanıta ulaşabilecekleri nitelikte sorular sorulmuştur. Tahmin edildiği üzere eylemde çatı ve cümle türlerinden birer soru çıktı. Birinci TEOG sınavına göre güçlük düzeyi karşılaştırıldığında sorular açık, net cevaplı ve rahatlıkla çözülebilecek düzeydedir.

MATEMATİK: Sınavda kazanımların açıkça sorgulandığı, okuduğunu anlama ve işlem becerisi gerektiren sorular yer aldı. Kazanım dışı soruların olmadığı sınavda, aynı soruda farklı kazanımları yoklayan ve birinci dönem TEOG kazanımlarını da kullanmalarını gerektiren sorular yoğun olarak yer aldı. Ayrıca sınav; düzenli ders dinleyen, planlı çalışma alışkanlığı edinmiş öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluştu ancak dönüşüm geometrisi ve benzerlik soruları yoruma dayalı ve çeldiricileri güçlüydü.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular beklenildiği gibi kazanımlara uygun açık, net, anlaşılır ve işlenen kazanımlarla ilgili yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluştu. Sınavda okuduğunu anlama, bilgiyi kullanarak yorumlama ve akıl yürütme becerisi gerektiren sorular yoğunluktaydı.

NESİBE AYDIN OKULLARI

DÖNDÜRME SORUSUNUN ÇELDİRİCİLİĞİ YÜKSEK

TÜRKÇE: Türkçe bölümünün büyük bir kısmı, yine, anlam bilgisi sorularından oluşmuştur. Bu dağılım bizlere her yıl sınavlarda değişmeyen “altın kural”ı hatırlatmakta: Anlam bilgisi konuları, Türkçe testinin belirleyici bölümüdür. Sınavın geriye kalan kısmında ise cümle türleri, cümle vurgusu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazı türleri ve söz sanatları konusundaki kazanımların ölçüldüğü görülmektedir. Soruların tümünün MEB kazanımlarıyla örtüştüğü, bazı soruların çeldirici nitelikte olduğu öğrenci yorumlarından anlaşılmaktadır. Ancak, dikkat düzeyi yüksek, planlı çalışmayı ilke edinmiş, okuma – anlama becerisine sahip her öğrencinin bu soruları kolaylıkla yapabileceği söylenebilir. Özellikle, cümle vurgusu kazanımına yönelik soruda, birçok öğrencinin zorlandığı anlaşılmıştır. Birinci dönem TEOG sınavına göre, öğrencilerin bu sınavdan daha mutlu ve yanıtlarından emin olarak çıkmaları bizler için oldukça sevindiriciydi.

MATEMATİK: Matematik bölümünün soruları doğrudan, öğrencinin konuların temelini kavrayıp, kavramlarla ilişki kurup kurmadığını ölçecek şekilde sorulmuştur. Beklediğimiz gibi orta zorluk derecesinde, müfredata uygun kazanımları ölçen, bilgi ağırlıklı ve birden fazla konu arasında bağlantı kurulmasını gerektiren soruların olduğu, kazanım dışı olan veya ikilemde bırakacak tartışmalı hiçbir soruya yer verilmediği öğrenci yorumlarından anlaşılmaktadır. Özellikle bu yıl müfredata dahil olan, bir noktanın, bir nokta etrafında dönmesi konusunda sorulan soruda, öğrenciler eğik doğru parçasının uzunluğu ile yatay doğru parçasının uzunluğunu karşılaştırmada zorlandıklarından, sorunun çeldiriciliğinin yüksek olduğu anlaşılmıştır.
Doğrusal denklemde, bir değişkeni diğeri cinsinden ifade etme ile ilgili çıkan soruda ise, bir cebirsel ifadeyi negatif bir sayıya bölerken terimlerin işaret değiştirmesine dikkat etmeyen öğrencilerin zorlandığını düşünmekteyiz. Genel olarak bu sınav, Türkiye matematik net ortalaması düşünüldüğünde, öğrencilerin matematiği yapabilme motivasyonlarını artıracak şekilde hazırlanmıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümü sorularının, uzun metinlerden oluşması, öğrencileri okuma – anlama becerisi açısından zorlarken, zaman kaybına da neden olmuştur. Ayrıca, Hz. Muhammed ile amcası Ebü Talib arasında geçen diyaloglu soru, öğrencileri çelişkide bırakmıştır. Yine, Hac ile Umre arasındaki farkları soran soruda da, öğrenciler ikileme düşmüşlerdir. Bu çeldirici sorular dışında, sınavda müfredat dışı, beklenmedik ya da zorlayıcı soru olmadığı anlaşılmıştır.

OĞUZKAAN OKULLARI

BİLGİYE DEĞİL, YORUMA DAYALI BİR SINAV

TÜRKÇE: Beklendiği gibi birinci sınava göre öğrenciler Türkçede daha az zorlandıklarını belirttiler. Birinci sınav konuları ile ikinci sınav konuları neredeyse birbirinin aynısı olduğundan çocukların bilgisi oturmuştur. Dolayısıyla birinci sınava göre daha az zorlanmış olmaları doğaldır. Ancak genel anlamda öğrencilerin zorlanmadıklarını ifade etmiş olmaları sınavın ölçüsü olmadığını da gösterir.

MATEMATİK: Konular arttığı için öğrencilerin matematikte zorlanmalarını bekliyorduk. Ancak öğrenciler sorularda zorlanmadıklarını, soruların bilgiye dayalı olduğunu belirttiler. Koordinat düzleminde dönme ile ilgili bir soruya takıldıklarını belirtenler oldu. Bu sorunun dışında ölçücü soru olmadığını, birinci sınavdan daha kolay ve eleyici olmadığını düşünüyoruz .

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Anlaşılan günün seçici sınavı Din Kültürü idi. Çocuklar yorum sorularının çok olduğunu ve bazı kavramları anlatmaktan zorlandıklarını belirttiler. Peygamberin örnek yaşantısı ile ilgili soruda zorlandıklarını söylediler. Bilgiye değil, yoruma dayalı bir sınav olduğunu söylediler.

ERA OKULLARI

SÜRPRİZ SORU YOK

TÜRKÇE: Kasım TEOG sınavına göre daha kolay, daha açık ve net sorulardan oluşmaktadır. Tüm sınavlarda olduğu gibi anlam bilgisi soruları ağırlıktadır. Hem anlam bilgisi hem de dil bilgisi soruları çeldiricisi olmayan, cevabı gayet açık sorulardır. TEOG sınavlarının tamamında gördüğümüz söz sanatları ve yazı türleri soruları bu sınavda da sorulmuştur. Özellikle metin şeklinde yazılan ve altı çizili bir ifadenin anlamının sorulduğu soru türleri sıklıkla kullanılmaktadır.

MATEMATİK: 8. sınıf matematik müfredatı dahilinde gelmiş olup hatalı soru bulunmamaktadır. Konu dağılımı dengeli, sorular açık ve anlaşılır biçimde gelmiştir. Genel olarak soruların 9 tanesi geometri, 11 tanesi cebirsel yetenekleri ölçecek şekilde gelmiş olup öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaya yönelik sorulardır. Alt sınıflarda kazanılan temelin önemi bu sınavda da kendini göstermiştir. Soruların zorluğu planlı ve disiplinli çalışmış bir öğrencinin beklediği zorlukta olup sürpriz soru içermemektedir. Orta zorluk derecesinde sorulardır. Genel olarak kazanımların temel kısımlarını hedef alan bilgi soruları ile az miktarda yorum sorusu bulunmaktadır. Bilgi ağırlıklı ve birden fazla konu arasında bağlantı kurulmasını gerektiren sorular vardı.
Sınavın seçici olan soruları geometri kazanımlarını ölçen; dönme, öteleme, benzerlik, doğrusal ilişkiler ve üçgen başlıkları altından gelmiştir. Bu sorular noktanın dönme altındaki görüntüsünün sorulduğu 7. soru; üçgenlerde benzerlik sorusu olan 13. soru; doğrusal ilişkiyi ve grafiğini yorumlatan 15. soru; üçgenin temel elemanları başlığına ait 17. soru ve koordinat düzleminde yansıma, dönme ve öteleme bilgisini ölçen 20. sorudur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Soruların genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. A kitapçığının 6. ve 14. soruları öğrencilerin bilgi seviyesini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim döneminin başında yayımlamış olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak sorular ilk 5 üniteden sorulmuştur. Müfredat dışı ve çelişkili olan herhangi bir soru yoktur. Sorular genel olarak kolay ve öğrencilerin yapabileceği seviyededir. Soruların ünitelere göre dağılımı incelendiğinde büyük bir kısmının 3. Üniteden geldiği görülmektedir. Bu üniteyle ilgili verilen bilgilerin Hz. Muhammed’in özellikleri kapsamında yorumlanması istenmiştir.

UĞUR OKULLARI

METİNLER AÇIK VE ANLAŞILIR

TÜRKÇE: Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre ikinci dönem TEOG Türkçe sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Sorulardan dil bilgisi soruları genel bilgi düzeyini yoklayacak tarzdadır. Bilgi ve dikkat düzeyi yeterli olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği tarzdadır. Anlam bilgisi soruları ise her yıl olduğu gibi sınavın büyük bir kısmını oluşturmuştur. Metinlerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Metinlerin uzunluğu orta düzeydedir. Kolaylıkla sonuca ulaşılabilir tarzda hazırlanılmıştır. Birinci dönem TEOG sınavına göre daha kolay sorulara yer verilmiştir. Birinci dönem Türkçe sınavındaki soruların kazanım dağılımıyla ikinci dönem TEOG Türkçe sınavındaki soruların kazanım dağılımı benzer niteliktedir. İkinci dönem sınavı, sorulardaki konu dağılımı bakımından incelendiğinde birinci dönem sınavının konularını içerdiği ve ikinci dönem kazanımları içinde yer alan “cümle türleri, eylemde çatı, cümle vurgusu, cümlenin ifade ettiği anlamlar ve cümlede hakim olan duygu” konularına da yer verildiği görülmüştür. TEOG sınavı kazanımlarından deyim-atasözü-özdeyiş ve fiilimsi sorularına yer verilmediği görülmüştür. İkinci dönem TEOG sınav soruları beklenen tarzda gelmiş olup herhangi bir sürprize yer verilmemiştir.

MATEMATİK: Öğrencilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda ikinci dönem TEOG sınavında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, temel kazanım bilgisi içeren sorular sorulmuştur. Sorulardaki konu dağılımı 8. sınıf müfredatının ilk ve son konuları arasındaki bütün konuları içermektedir. Geometri sorularında kareköklü sayıların kullanılması gibi sorularda konular arası geçişler yapılmıştır. Sınavda, bilginin ve akıl yürütmenin bir arada kullanıldığı dikkatli okunulması gereken soruların yanı sıra her öğrencinin çözebileceği açık, net ve anlaşılır sorular sorulmuştur. Sonuç olarak beklenen düzeyde bir sınav oluşturulmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun, açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmış. Sınavda hatalı soru bulunmuyor. Genel olarak kazanımlara hakim olan öğrencilerin yapabileceği; zorluk seviyesi orta derecede olan bir sınav oldu. İki üç soru hariç, sorular daha çok kazanımlarla ilgili ayet, hadis ve paragraflardan sonuç çıkarmaya yönelik hazırlanmış.

DOĞA KOLEJİ

BİRİNCİ TEOG’A GÖRE DAHA KOLAY

MATEMATİK: Soruların dağılımı ve zorluk düzeyi beklendiği gibi olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda kolay ve orta düzeyde soruların ağırlıklı olduğu TEOG sınavının bu yıl da aynı dağılıma sahip olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra sınav, yüzde 25’lik diliminde seçici, yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda seçiciliği yüksek soruları; tüm konuları kapsayan problem haline getirilmiş sorular oluşturdu, bu yıl seçiciliği yüksek sorular ise yoğunlukla eşlik benzerlik, doğrusal denklem grafikleri konularına ait sorularda karşımıza çıktı. Benzer soru örnekleri MEB tarafından yayınlanan konu ve kazanım bazlı testlerde ve yine MEB’in yayınladığı örnek deneme sınavlarında mevcuttu.

TÜRKÇE: Yirmi sorudan oluşan Türkçe testinin 13 sorusu anlam bilgisi konularına dayalı sorulardan oluşmuştur. Anlam bilgisinde (sözcük, cümle ve paragrafta anlam) başarılı olan öğrenciler belirlenmek istenmiştir. Sınavın geriye kalan 7 sorusunda ise cümlenin ögeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle bilgisi ve edebiyat bilgisi konusundaki kazanımlar ölçülmüştür. Edebiyat bilgisinden sohbet yazı türü ve söz sanatları sorulmuştur. Bunlar da beklediğimiz türden sorulardır. Soru dağılımı geçen yılki sorulara oldukça benzer. Bu seneki soruları genel olarak değerlendirdiğimizde müfredata uygun, belirtilen kazanımları ölçen ve zorluk derecesi olarak da planlı çalışan bir 8. sınıf öğrencisinin çok da zorlanmadan yapabileceği orta düzeyde bir sınav olduğu söylenebilir. Sınavda tartışmalı bir soruya yer verilmedi, sorular açık ve netti.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 2. TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının, öğrencilerin temel düzeyde bildiğini yorumlayabilme kapasitesini ölçer nitelikte olduğu söylenebilir. Tamamen müfredat ve belirlenmiş kazanımlar çerçevesinde hazırlanmış olan sorularda sürpriz yaşanmamıştır. Kötü alışkanlıklardan korunma ünitesine ait soruların sayısında önceki yıllara göre bir artış görülmüştür. Bu üniteye ait soruların içeriğinde bilgiyi ölçme ile birlikte öğrenciye bir değer kazandırma amacının da olduğu görülmüştür. Genel olarak birinci TEOG sınavına göre biraz daha kolay, bir sınavı geride bıraktık.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapılan ikinci dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi TEOG’da ikinci dönem sınavları bugün yapılan üç oturumla tamamlandı. Dün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava giren yaklaşık 1.2 milyon 8’inci sınıf öğrencisi bugün de TEOG maratonunda kalan son 3 sınav olan Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sınavlarına girdi. Yabancı dil sınavı İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca yapıldı. Sınavlar yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurtdışında ise 15 merkezde ve 22 okulda yapıldı.

ÖĞRENCİLER ‘FEN ZOR’ DEDİ
İkinci dönem oturumlarının tamamlanmasının ardından sosyal medyada sorumları yorumlayan adaylar fen sorularını zor bulduklarını belirtirken İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sınavlarını kolay bulduklarını ifade etti.

EĞİTİMCİLER NE DİYOR?
Peki ikinci dönem TEOG sorularını eğitimciler nasıl yorumladı? İşte yanıtı:

BİLFEN OKULLARI EĞİTİMCİLERİ TEOG SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı- Yasemin Dündar:
FEN BİLİMLERİ: Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun olup yoruma dayalı sorulardan oluşmaktadır. Sorular açık, net ve anlaşılır yapıdadır. Soruda verilen bilgileri ve şekilleri doğru kullanıp yorumlayabilen öğrenciler sınavı başarı ile tamamlamışlardır. Sorularda günlük hayattan örnekler verilmesi Fen Bilimleri dersinin yaşamla ne kadar iç içe olduğunu göstermiştir. Sorularda çevre sorunlarına dair örnekler verilmesi çocukların çevre duyarlılığını artırmak açısından önemlidir.

Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı – Havva Güneş:

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sınav müfredata ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sınavda birinci ünite “Bir Kahraman Doğuyor”dan hiç soru çıkmazken ikinci ünite “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler”den 1 soru yer almıştır. Sınavda üçüncü ünite “Ya İstiklal Ya Ölüm”den 6 soru, dördüncü ünite “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar”dan 6 soru, 5. ünite “Atatürkçülük”ten 7 soru yer almaktadır. Soruların genellikle TEOG 2 kazanımlarından seçildiği görülmektedir. Sorular, kavram bilgisi ve yorum yeteneği güçlü öğrenciler tarafından rahatlıkla yapılabilecek düzeydedir.

Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı – Müjgan Yeşiloğlu :

YABANCI DİL: Sınavımız genel olarak kazanımlara uygundu. Ağırlıklı olarak ikinci TEOG kazanımlarının sorgulandığı bir sınavdı. TEOG-1’de yer alan üçüncü üniteden hiç soru sorulmadı. Okuma parçaları ile ilgili sorularda öğrencilerden çıkarım yapmaları beklenirken kelime bilgisinin ölçüldüğü sorularda öğrencilerin doğrudan bilgilerini kullanmaları istenmiştir. Parçaya dayalı okuma anlama soruları ve diyalog sorularının çeldiricileri yüksek ayırt edici nitelikte olduğu görülmektedir. Görsele dayalı sorular ise çok net ve birçok öğrenci tarafından yapılabilecek niteliktedir.“Jill ve Adam arasındaki diyalogu içeren soru çeldiricisi yüksek olan bir soru olduğu için ayırt edici olacaktır.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİMCİLERİ TEOG SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIR
FEN BİLİMLERİ: Fen Bilimleri dersi sınav soruları; müfredata uygun ve soru sayılarında konu ağırlıklarına göre dağıtılmış. Ancak birinci dönem merkezi ortak sınavına dahil olan konulardan soru sorulmamış. Sorular açık ve anlaşılır ifadelerle düzenlenmiştir. Öğrencilerin gözlem ve deneylerle edindikleri kazanımlarla çözülebilecek özelliktedir.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav soruları müfredata ve kazanımlara uygundur. Sorular; açık ve anlaşılır olup, seçenekler nettir. 1. Merkezi Sınav konularından 2 soru gelmiştir. Öğrencileri zorlayacak nitelikte soru bulunmamaktadır.

YABANCI DİL: İngilizce sınav soruları öğrencilerin okuduğunu, gördüğünü anlama ve yorumlama becerisini, kelime ve dilbilgisini, aynı zamanda dikkatini ölçen kolay sorulardan oluşmuştur. Sorular MEB müfredatına uygun olup soru dağılımları konulara göre dengeli dağılmıştır.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİMCİLERİ TEOG SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

SORULAR MÜFREDAT PROGRAMINA UYGUN

FEN BİLİMLERİ: Fen Bilimleri sınav soruları dersin kazanımları ile örtüşmektedir. Sınavda birinci TEOG konularını içeren soru bulunmamaktadır.Sınavda yorumlama ve bilgiyi kullanma gücünü ölçen sorular ağırlıktadır. Dili anlaşılır açık ve nettir. Birinci TEOG sınavına göre daha ölçücü olup konu eksiği olmayan ve düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınavdır.Ayrıca sınavda çıkan ısı soruları diğer sorulara göre daha seçicidir.

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sorular müfredat programına uygun konu dağılımı ağırlıklı olarak 2. TEOG ünitelerinden sorular sorulmuştur. Öğrencilerin yorum yapma ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik bir sınav olmuştur. Dikkatli okuma isteyen orta düzeyde bir sınavdır.

YABANCI DİL: İngilizce soruları, Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlara uygundur ve sorular ikinci ve üçüncü üniteler hariç, sınava kadar işlenen ünitelere göre hazırlanmıştır. Müfredata göre ağırlıklı olarak 4 ve 6’ncıünitelerden daha fazla soru sorulmuştur. Sorular dilbilgisi yapılarını anlama ve uygulama düzeyinde değil, daha çok okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ve kelime bilgisini ölçmektedir. Her sorunun anlaşılabilen bir bağlam içerisinde ve genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmesi soru kalitesinin yüksekliğini ortaya koymaktadır. Diğer bir dikkati çeken konu ise; sorular arasında olumsuzluk ifade eden sorunun hiç olmaması, tablo sorularının da sadece 2 adet olmasıdır. Sınav hakkındaki genel değerlendirmemiz, müfredat dışına çıkılmamış ve birinci dönem İngilizce TEOG sınavı ile kıyaslandığında eşit zorlukta bir sınav olduğu yönündedir.

ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ TEOG SORULARINI NASIL YORUMLADI?

BİLGİYE DAYALI BİRKAÇ SORU BELİRLEYİCİ OLABİLİR

FEN BİLİMLERİ: Sınav genel olarak kazanımların açıkça sorgulandığı, bilgi ve yoruma dayalı soruları içeriyor. Kazanım dışı soruların yer almadığını ve birinci TEOG kapsamındaki kazanımlara yer verilmedi. Sorular derste öğrenilen bilgiler ile günlük yaşantı arasında bağ kurabilmeyi sağlayacak nitelikte. Azot döngüsü ve canlılarda enerjinin açığa çıkması ile ilgili sorular ise belirleyici nitelikte olabilir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sınav açık, net, anlaşılır ve yoruma dayalı sorulardan oluştu. Soruların kapsamı ağırlıklı olarak son üç üniteyi içermekte olup kazanım dışı sorulara yer verilmedi. Bilgiye dayalı birkaç soru belirleyici olabilir ve ağırlık verilen Atatürk İlke ve İnkılaplarına ait sorular yorumdan çok bilgiyi ölçer nitelikte, diğerleri ise okuduğunu anlamaya yönelik. Sorular, düzenli ders dinleyen ve planlı ders çalışma alışkanlığı edinmiş öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilirdi.

YABANCI DİL: Yorum, sözcük bilgisi, okuduğunu anlama ve çıkarım yapabilme becerilerine yer verildi. Ağırlıklı olarak ünite 4 (Communication), ünite 6 (The Internet) ve ünite 7 (Tourism) kazanımları üzerinde duruldu. İletişime dayalı ve görsel içerikli sorularınçoğunlukta olduğu sınavda güncel konular ve günlük yaşamda sıkça kullanılan yapılar yer aldı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ TEOG SORULARINI NASIL YORUMLADI?

DÜZENLİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN YAPABİLECEĞİ SORULAR

Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı – Senem Ertün:

FEN BİLİMLERİ: Sorular, MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Canlılar ve Enerji ilişkileri ünitesindeki sorular deney ağırlıklı olup sınavın en çok soru sorulan iki ünitesinden biri olmuştur. Fen Bilimleri sınavının soruları anlaşılır, açık ve kavram yanılgısına sebep olmayacak netliktedir. Konuya hakim olmanın tek başına yeterli olmadığı; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Genel bir değerlendirmeyle: Düzenli çalışan, tekrar yapan, soru çözüm tekniklerini bilen öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşan bir sınav yapılmıştır. Deney sorularında kullanılan “ulaşılabilir’’ ifadeleri öğrencinin bilgisini ölçmekten çok yorumlama, sonuç çıkarma becerilerini ölçmektedir. Sınavda, Merkezi Ortak Sınav 1’e ait kazanımlara ilişkin sorular yer almamaktadır. Sınav soru dağılımı, ünitelerin kazanım yoğunluklarıyla örtüşmemektedir, sınavda son konulardan ağırlıklı olarak sorular sorulmuştur.

Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı – Orçun Barış:

YABANCI DİL: İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları MEB tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur.Uygulanan Merkezi Ortak Sınav’da karşılıklı konuşma veokuduğunu anlama becerilerini ölçer nitelikte ve bunlara ek olarak öğrencilerin çıkarımlar yapmaları gereken soruların ağırlıktaolduğu gözlemlenmiştir. Sorular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, beklendiği gibi 2. TEOG kazanımlarınaodaklanıldığı görülmektedir. Genel anlamda, düzenli bir çalışma programına sahip öğrencilerin doğru cevaplara ulaşabilecekleri nitelikte bir sınavdır.

Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel:

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Dikkati ilk çeken birinci üniteye ait konularla ilgili doğrudan bir soru gelmese de bu ünite Atatürkçülük ünitesi ile bağlantılı olarak sorulmuştur. Sınav kazanımlara uygun, MEB ders ve çalışma kitaplarında yer alan metinlerden seçilmiş olduğu görülmüştür.Soruları incelediğimizde özellikle Atatürk ilke ve inkılaplarına ait konuların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir.Sınavın genelinde soruların bilgiyi yorumlama düzeyinde olduğu görülmektedir. Sınavda iki sorunun öğrencileri zorlayabileceği nitelikte olduğu söylenebilir. I. İnönü Savaşı ile ilgili soruda, Londra Konferansı’na çağrılma nedeni ve sonucunu doğru ayırt edemeyen öğrenciler hata yapabilirler. Ayrıca “halkçılık” ilkesinin değerlendirildiği soruda “eşit gelir” ifadesi öğrenciler için sorunun çözümünü zorlaştırmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 10 + 6 kaçtır?


Basari Sıralamaları