2014 Teog Yerleştirme İşlemlerine Dair Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevaplar

2014 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

1.        Yerleştirme işlemlerindeki güncellemeye neden ihtiyaç duyulmuştur?

Yerleştirme    işlemleri    Temel    Eğitimden    Ortaöğretime    Geçiş    Uygulamasında gerçekleştirilen değişim doğrultusunda;

•         Yerleştirme   işlemlerini   Temel   Eğitimden   Ortaöğretime   Geçiş   Uygulamasını şekillendiren felsefe ve pedagojik ilkeler ile uyumlu hale getirmek,

•         Öğrencileri öğrenim görmek istedikleri okul türüne yerleştirmek,

•         Beşerî  ve  ekonomik  kaynaklar  üzerindeki  işlem  maliyetini  azaltarak  yerleştirme sürecini daha etkin kılmak,

•         Yerleştirme işlemlerinin öğrenciler ve aileleri üzerinde oluşturduğu baskıyı azaltmak amaçlarıyla güncellenmiştir.

2.        Yerleştirme takvimi nasıl işleyecek?

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

TAKVİM

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

04 Temmuz 2014

8’inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı

07 Temmuz 2014

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

31 Temmuz-08 Ağustos 2014 (Saat 17:00’ye kadar)

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt

22 Ağustos 2014

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı

15 Eylül 2014


3.        Tercih işlemleri nerelerde yapılabilecektir?

Tercih  işlemi  öğrenci  tarafından  bireysel  olarak   htt ps:/ /e­okul.m eb.gov.tr  internet adresinden yapılabileceği gibi 8’inci sınıfı tamamladığı okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

4.        Yerleştirmeye dair genel başvuru şartları nelerdir?

a) 2013–2014 eğitim-öğretim yılında ortaokul 8’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olmak,

b) Başvuru yapılacak okulun kayıt‐kabul şartlarını taşımak,

c) Yerleştirmeye Esas Puana (YEP) sahip olmak.

5.        Yerleştirmeye dair özel başvuru şartları nelerdir?

a)        Resmî  okullarda (Anadolu  Liseleri,  Anadolu  İmam  Hatip  Liseleri,  Çok  Programlı Anadolu Liseleri Bünyesindeki Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır.

b)        Özel  okullarda  (Anadolu  liseleri,  fen  liseleri,  sosyal  bilimler  liseleri  programı uygulayan özel liseler) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır. Ancak, tercih listesinde yer almak isteyen özel okullar tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye genelinde puan üstünlüğüne göre ilk % 5’lik dilim içerisinden alacaklardır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye geneli ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

c)        YEP’e göre öğrenci alan tüm Resmi ve Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde kayıtlar Anadolu Meslek Lisesi Programına alan tercihi olmaksızın yapılacaktır.   10’uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9’uncu Sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacaktır. Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin  öğrenimine  elverişli  olması  şartı  aranacaktır.  9’uncu  sınıfın  sonunda  Anadolu Teknik Programına geçiş şartları, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilgili Genel Müdürlük tarafından ayrıca açıklanacaktır.

6.        Yabancı uyruklu öğrenciler için özel bir başvuru şartı var mıdır?

İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılmaktadır.

7.        Tercih yapılabilecek minimum puan kaçtır?

Taban puan uygulamasına son verildiğinden tercih yapabilmek için herhangi bir taban puan uygulaması bulunmamaktadır.

8.        Yılsonu başarı puanı nedir?

Not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının, o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının, o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

9.        Yıl Sonu Başarı Puanı nasıl hesaplanır?

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde  edilecektir.  Puanlama  100   tam   puan   üzerinden   yapılacaktır.   Öğrencilerin   ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

10.      Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı nasıl hesaplanır?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

11.      Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan nasıl hesaplanır?

Öğrencilerin;   6,   7   ve   8   inci   sınıf   yılsonu   başarı   puanları   ile   8   inci   sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12.      Ek puanlar hangi oranlarda yılsonu başarı puanına eklenecektir?

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının

– Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,

– Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,

– Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,

– Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

13.      Puanların eşitliği durumunda nasıl bir yol izlenecek?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

a)        Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı

b)        Sırasıyla 8, 7 ve 6’ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü,

c)        Tercih önceliği,

d)        Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı.

14.      Öğrenciler tercihlerini puana göre mi başarı sırasına göre mi yapacak?

Öğrenciler  tercihlerini;  yüzdelik  dilimdeki  konumları,  başarı  puanları  ve  okulların

kontenjan durumlarına göre değerlendirerek yapacaklardır.

15.      Asıl ve yedek kayıt tarihleri ne zaman?

Yerleştirme işlemi tek tercih listesi şeklinde ve tek seferde olacaktır. Bu nedenle yedek kayıt şeklinde bir işlem gerçekleşmeyecektir. Kesin kayıtlar 22 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.

16.      Yerleştirme asıl kayıt işlemleri nasıl yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

17.      Yerleştirme yedek kayıt işlemleri yapılacak mıdır?

Yerleştirme işlemleri bir defada yapılacak olup yedek yerleştirme yapılmayacaktır.

18.      Tercih edeceğim okul ve programlarla ilgili nasıl bilgi sahibi olabilirim?

Yerleştirmeye Esas Puan sonuçlarına göre öğrenci alan okulların “okul türü ve/veya alan tanıtım bilgileri” http://oges.meb.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Meslekî   ve   Teknik   Anadolu   Liselerine   ait   alan   ve   dal   tanıtım   bilgileri

http://megep.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilmektedir.

Anadolu     liseleri,     fen     liseleri     ve     sosyal     bilimler     liselerinin     tanıtım

bilgileri http://ogm.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilmektedir.

Anadolu imam hatip liselerine ait tanıtım bilgileri  http://dogm.meb.gov.tr/ adresinden

öğrenilebilmektedir.

19.      Yerleştirme sonrası kayıtlarda hangi evraklar istenecek?

Kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirileceğinden dolayı yerleştirme sonrası kayıtlar için öğrencilerden herhangi bir evrak istenmeyecektir.

20.      Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

Tercihler okul kodlarına ve okul türlerine göre olmak üzere iki grupta alınacaktır. A Grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A Grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B Grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır. B Grubu tercih listesinden en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir.

A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirmesi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak   yerleştirilecektir.   Bu   yerleştirmede   öğrencinin   B   grubu   tercih   başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Öğrencinin B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla ikamet ettiği cadde/sokak/bulvar, ikamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak, ikamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 (üç) ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

21.      Tercihler sonucu herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenci ne yapacaktır?

Tercihler okul kodlarına ve okul türlerine göre olmak üzere iki grupta alınacaktır. A Grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A Grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B Grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır. B Grubu tercih listesinden en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir.

A  Grubu  yerleştirmesi  sonucunda  herhangi  bir  tercihine  yerleşemeyen  öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B Grubu tür önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak  yerleştirilecektir.  Bu   yerleştirmede  öğrencinin  B  Grubu  tercih  başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Bu sistem sayesinde yerleşemeyen öğrenci kalmayacaktır.

22.      Nakil işlemleri nasıl yapılacak?

2014-2015 eğitim öğretim yılında hazırlık veya 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin açık kontenjan bulunan başka bir okula nakil talebinde bulunmaları halinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır.

23.      Nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Yerleştirmeye  yönelik  nakil  talepleri  öğrenci  velisi  tarafından  öğrencinin  kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır. 25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında (saat

17:00’ye  kadar)  nakil  müracaatları  alınacaktır.  29  Ağustos  2014  saat  19:00’da  nakil yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır. Söz konusu işlemler sonucu nakil talebi gerçekleşenler ve boş kalan kontenjanlar e-okul sistemi üzerinden görülebilecektir.

Nakil işlemleri benzer biçimde Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla devam edecektir. Ekim ayı itibariyle yapılacak nakillerde Eylül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan taban puan esas alınacaktır.

24.      Başka şehirlere de tercih yapılabilir mi?

Öğrenciler il, ilçe ya da bölge sınırlaması olmaksızın yerleştirmeye esas puanı doğrultusunda ülke genelindeki tüm okulları tercih edebileceklerdir. Bu anlamda bir ilden diğer bir ile okul tercihi mümkündür.

25.  Parasız Yatılılık ve Bursluluk Yerleştirme (PYBS) İşlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?

2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim kurumlarına YEP ile öğrenci yerleştirileceğinden PYBS’ye başvuran bütün öğrencilerin tercihleri bursluluk talebi olarak değerlendirilecektir. Örgün resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 15 Eylül 2014 saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne belgeleri ile birlikte 30 Eylül 2014 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

26.      Yurt dışından sınava giren öğrencilerin kayıtları nasıl yapılacak?

Yurt     dışından     sınava     giren     öğrenciler;     e‐okul     sisteminde     kayıtlı     ise http://www.meb.gov.tr   veya   http://oges.meb.gov.tr   adreslerinden   tercih   yaparak   okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini  http://www.meb.gov.trveya  http://oges.meb.gov.tradreslerinde  yayımlanan  Ek‐2’

deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek‐2’ deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu 07 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

27.      Ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin yerleştirmeleri nasıl sağlanacak?

Ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin ortak sınavlardaki puanları sıfır olarak değerlendirilerek hesaplama yapılacak ve elde edilen yerleştirmeye esas puan doğrultusunda öğrenciler tercih işlemlerini yapabileceklerdir.

28.      Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler liselerine tercihler nasıl yapılacak?

Bu okullara genel başvuru şartları dışında, özel bir başvuru şartı bulunmamaktadır. Öğrenciler yerleştirmeye esas puanlarına uygun olan okul tercihlerini gerçekleştireceklerdir.

29.      Özel okullara tercihler nasıl yapılacak?

Özel okulların sadece burslu kontenjanlarına Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Uygulaması aracılığıyla yerleştirme yapılacaktır. Öğrenciler burslu olarak gitmek istedikleri özel okulları tercih sisteminde seçebileceklerdir. Bu okulların pansiyon, ulaşım, yemek vb. ek imkânlarını yayınlanan kılavuzda görebileceklerdir.

30.      Bir öğrenci en fazla kaç tercih yapabilecek?

Öğrenciler öncelikle A Grubu tercihlerinde yerleştirmeye esas puanlarına göre istedikleri en fazla 15 okulu tercih edebileceklerdir. Bu tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler ise  B  Grubunda  bulunan  okul  türü  tercihlerine  göre  yerleştirileceklerdir.  Öğrencilerin  B Grubu tercihlerinde en az 4 okul türünü tercih etmeleri zorunludur.

31.      Tercih işlemleriyle ilgili bilgileri nereden takip edilebilecek?

Öğrenciler   tercih   sürecinde   ve   sonrasındaki   bilgileri   2014   yılı   Ortaöğretim Kurumlarına  Geçiş  Uygulaması  Tercih  ve  Yerleştirme  Kılavuzundan  ve   oges.meb.gov.tr adresinden takip edebileceklerdir.

32.      Herhangi bir sebeple tercih işlemini yapamayan öğrencilerin yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Herhangi bir tercihte bulunmayan ya da tercih yapmış olmalarına rağmen A ve/veya B grubu tercihlerine göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri; öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, okul kontenjanı, okulun A Grubu yerleştirme taban puanı dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

33.      Örgün eğitimde kayıtlı bir öğrenciye açık liseye geçiş hakkı verilecek mi?

Öğrenciler örgün eğitime kayıtlı iken eğer isterlerse açık liseye geçme hakkına sahiptirler. Açık liselerden örgün eğitime geçiş için ise ilgili genel müdürlüklerce alt yapı çalışmaları yapılmaktadır.

34.      Ek yerleştirme yapılacak mı?

Ek yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

35.      Yerleştirme sonucu boş kontenjanlara 2. tercih hakkı verilecek mi?

Yerleştirme, yerleşemeyen öğrenci kalmayacak şekilde tasarlandığından 2. Tercih söz konusu olmayacaktır.

36.      Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrencilerin  ortaöğretim  kademesindeki  gündüzlü  özel eğitim okullarına/kurumlarına yerleştirmesi ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden genel ilköğretim programını tamamlayanlar ve sınava katılmayanlar, özel eğitim değerlendirme kurulu raporları, engel durumları ve özellikleri, ikamet adresleri ile Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca belirlenen kriterler dikkate alınarak  öğrenci  yerleştirme ve nakil  komisyonu  kararı  ile  Anadolu  Liseleri,  Meslekî  ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerine kontenjan doğrultusunda yerleştirilebilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin puanları, yerleştirildikleri okulların taban puanlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

37.      Meslekî  ve  Teknik  Ortaöğretim  Kurumlarında  mülakat  ve  beden  yeterliliği esaslarını nasıl öğrenebilirim?

Meslekî   ve   Teknik   Anadolu   Liselerine   ait   alan   ve   dal   tanıtım   bilgileri http://megep.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilmektedir.

38.      İmam Hatip Liselerine tercihsiz yerleştirme yapılacak mı?

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okullar Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürüldüğünden bu okullara yerleştirme sistem üzerinden olacak, dolayısıyla bu okullara tercihsiz yerleştirme yapılamayacaktır.

39.      Meslek Liselerine tercihsiz yerleştirme yapılacak mı?

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okullar Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürüldüğünden, bu okullara yerleştirme sistem üzerinden olacak, dolayısıyla bu okullara tercihsiz yerleştirme yapılamayacaktır.

40.      Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerine alan tercihi nasıl yapılacak?

YEP’e göre öğrenci alan tüm Resmi ve Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde kayıtlar Anadolu Meslek Lisesi Programına alan tercihi olmaksızın yapılacaktır.   10’uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9’uncu Sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacaktır. Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin  öğrenimine  elverişli  olması  şartı  aranacaktır.  9’uncu  sınıfın  sonunda  Anadolu Teknik Programına geçiş şartları, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilgili Genel Müdürlük tarafından ayrıca açıklanacaktır.

41.      Askeri liselere tercih ve yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Askeri Liseler tercih ve yerleştirme işlemlerini kendi belirledikleri usul ve esaslar doğrultusunda  takvimini  de  kendilerinin  belirlediği  ilkeler  çerçevesinde gerçekleştireceklerdir.

42.      Açık liseye yerleşmek isteyen öğrenci hangi işlemleri takip edecek?

Açık liseye yerleşmek isteyen öğrenciler, talepleri doğrultusunda düzenleyecekleri bir dilekçe marifetiyle tercih kılavuzunda belirtilen süreleri dikkate alarak İl Millî Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla kesin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir. Açık liselere kayıt yaptırma işlemleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet veren Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile yürütülmektedir.

43.      Yerleştirmeye esas olacak farklı puan türleri olacak mı?

Yerleştirmeye esas olacak puan türü farklılık arz etmeyecek olup tüm öğrencilerin yerleştirmeleri Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) marifetiyle gerçekleştirilecektir.   Ancak YEP’lerin eşit olması hâlinde 8’inci sınıf AOSP, bunun da eşit olması hâlinde sırasıyla 8’inci,

7’nci ve 6’ncı sınıflarda YBP üstünlüğü dikkate alınacaktır.

44.      Özel okulların bursluluk imkânları neleri kapsamaktadır?

Eğitim, yemek ve ulaşım ücretleri bursluluk kapsamında olacaktır.

45.      Spor Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesine yerleşen öğrencilerin merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan okullara nakil imkânı var mıdır?

Yetenek sınavı ile öğrenci alan Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesine yerleşen öğrenciler Yerleştirmeye Esas puan ile öğrenci alan okulları istemeleri halinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda nakil yaptırabileceklerdir.

46.      Açık Öğretim Ortaokul öğrencilerinin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri YEP’e göre ve kayıt‐kabul şartlarını taşımaları

hâlinde; tercihlerini http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya http://aio.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan “2014 yılı Ortaöğretim kurumlarına Geçiş uygulaması Tercih ve

Yerleştirme  e-kılavuzu”  Ek‐2’  deki  “Yerleştirme  İşlemi  Tercih  Formu”nu  doldurarak yapacaktır.   Öğrencilerin,   Yenilik   ve   Eğitim   Teknolojileri   Genel   Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar/ANKARA  adresine  Ek‐2’  deki  “Yerleştirme  İşlemi  Tercih  Formu”  nu   07 Ağustos  2014   tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir.  Bu  tarihten  sonra  gelen  başvurular  dikkate alınma yacaktır  . Tercihlerden,öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 

 

47.      Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları 22 Ağustos 2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilân edilecektir. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

48.      Yerleştirmelerden sonra açık kalan kontenjanlar olursa ne olacak?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve 2014 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş  Uygulaması  Tercih  ve  Yerleştirme  e-kılavuzu  esaslarına  göre,  2014-2015  eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfına veya 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir okula yerleştirmeye yönelik nakil talebinde bulunmaları hâlinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın, başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır.Yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri benzer biçimde Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla devam edecektir.

Ekim ayı itibariyle yapılacak nakillerde Eylül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan taban puan esas alınacaktır

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 20 + 2 kaçtır?