2014 Teog Lise Tercihleri Nasıl Yapılacak

2014 TEOG liselere yerleştirme takvimi, TEOG Liselere yerleştrime detayları, Lise tercihlerini nasıl yapacağız, liselere yerleştirilirken kaç tercih yapacağız, A listesinden kaç tercih yapılacak, B listesinden kaç tercih yapacağız, Teog tercihleri nasıl yapılacak, Anadolu lisleri taban puanları, Lise tercihleri ne zaman yapılacak, Teog yerleştirme puanları ne zaman açıklanacak, Teog puanları ne zaman açıklanacak, Hangi liseleri tercih etmeliyim, Lise taban puanları yükselecek mi, Sağlık meslek lislerinin taban puanları kaç puan artar, Okul ek puan veriyor mu?

TEOG SİSTEMİ

Öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş uygulaması güncellenmiştir

Yeni uygulamanın temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

SINAV UYGULAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ ?

2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilmiştir.

Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler

Türkçe , Matematik ,Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi ,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil

Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılmıştır.

TEOG YERLEŞTİRME TAKVİMİ
11 Hazinran 2014 Teog ortak sınav puanlarının ilanı
4 Temmuz 2014 Kontenjanların ilanı
7 Temmuz 2014 Teog Yerleştirme puanlarının ilanı
31 Temmuz – 8 Ağustos 2014 Tercihlerin alınması
22 Ağustos 2014 Yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt


TERCİHLERDE İZLENECEK YOL

* Öğrenciler sınav sonuç belgelerini belirlenen tarihte kendi okullarından onaylı bir şekilde teslim alacaklardır. Hiçbir öğrencinin adresine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

* Orta öğretim kurumlarına yerleştirme işlemi orta öğretim yerleştirme puanına (OYP) göre yapılacaktır. Eğitim teknolo- jileri genel müdürlüğü tarafından 8. sınıfın sonunda tercih başvuruları alınmak sureti ile puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacaktır.

*  Tercih yapabilmek için 201 ve üzerinde Ortaöğretime Yerleştirme Puanına sahip olmak gereklidir.

* Her öğrenci okullarında kurulacak olan TEOG sınav tercih komisyonu  yardımı ile tercihlerini yapabilecektir.
 

TERCİHLERDE İZLENECEK YOL

* Bütün öğrencilerin 10 tercih hakkı bulunmaktadır. ( Bu tercihler üzerinde değişiklik  yapılmadan ek yerleştirmeler de de değerlendirilecektir. ) Tercihler bir kerede yapılacağı için tercihlerinizi dikkatli yapmanız önemlidir.

* Her yıl okulların puanları değişiklik gösterdiği için tercihlerinizde yüzdelik dilimlerinizi ve il bazındaki sıranızı göz önünde bulundurarak tercih yapmanız önem taşımaktadır.

* Tercihlerinizi belirlenen süre içerisinde tamamlayarak mezun olduğunuz okula  sistem üzerinden onaylatmanız gerekmektedir.

* Onay işleminden okul müdürlüğü ve veli birlikte sorumlu olacak, elektronik ortamda onaylanan tercih başvuru bilgi formunun çıktısı alınarak  okul müdürlüğü yetkilisi ile  veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığında veliye teslim edilecektir.

* İlk yerleştirmeler yapıldıktan sonra ikinci yerleştirmeler için veli onayı gerektiğinden tüm velilerin belirlenecek tarihleri takip ederek ikinci tercih onaylarını okullarından yapmaları gerekmektedir.

* Sağlık raporu almayı gerektiren meslek alanlarına yerleştirilen öğrencilerin, kayıt haklarını kaybetmemeleri için sınav sonuçlarının ilanından sonra sağlık kuruluşlarından gerekli sağlık raporunu almaları önerilir.

* Özel yetenek, mülakat/ mülakat ve beden yeterliliği ile özel yetenek sınavı sonucuna göre ( Denizcilik M.L. Güzel Sanatlar  ve Spor Lisesi ) veya sağlık nedeniyle kaydı yapılamayan öğrenciler tekrar tercih başvuru yapamayacaklarından tercihlerini bu hususu göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

*Yerleştirme işlemi tamamlandığında bazı öğrenciler hem asıl hem yedek olarak, bazı öğrenciler sadece asıl olarak ve bazı öğrenciler ise sadece yedek olarak tercihlerine yerleştirilmiş olabilirler. Bazı öğrenciler ise hiçbir tercihinde asıl ya da yedek olamayabilir

’Bugün kim olduğumuz dünkü tercihlerimizin sonucudur ,yarın kim olacağımız ise bugünkü kararlarımızın sonucu olacaktır.’’
 
TERCİHLERDE İZLENECEK YOL

* Yerleştirme sonuçları açıklandığında tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenciler belirlenen tarihler arasında asıl olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecektir. Asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.

* Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler
http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile


PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda ;

1. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı,

2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü,

3. Tercih önceliği,

4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı. Göz önünde bulundurulacaktır.

EK PUAN VERİLECEK DURUMLAR

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilim ve Matematik Olimpiyat Sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere KATILDIKLARI YILIN YIL SONU BAŞARI PUANLARINA belirlenen oranda ek puan verilecek.
yıl sonu başarı puanının Birinci olanlar için %10 u İkinci olanlar için %9 u Üçüncü olanlar için %8 i
Bu etkinliklere katılanlar içinde % 7 si oranında  EK PUAN eklenecek.

Öğrenim gördüğü yıl içinde birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınacaktır.

Ortak sınavların puanları 11 Haziran’da açıklanacak. Takvimde, 16-20 Haziran tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz edilebilecek. Kontenjanlar da 4 Temmuz’da açıklanacak. Takvimde, 7 Temmuz’da 8. sınıf yerleştirmeye esas puanları açıklanarak, 31 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında da tercihler gerçekleştirilecek. Tercih sonuçları ise 22 Ağustos’ta açıklanacak. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı İçin Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme İşlemlerinin Temel Esas Ve Usulleri’ne göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullar , “Anadolu Lisesi” statüsüne dönüştürülmesiyle artık tüm okul türlerine Yerleştirmeye Esas Puan ile öğrenci alınacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okulları tercih eden öğrenciler daha önceki yıllarda doğrudan bölüm tercihi yaparken, 2014 itibariyle okul tercihi yapacak ve öğrencilerinin ortak dersleri aldığı 9. sınıftaki başarısı, yeteneği ve isteği dikkate alınarak 10. sınıfta bölümlere yerleştirilecek. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu lisesine yeni dönüştürülen okullarda şube kontenjanı 34, ihtiyaç olması halinde en fazla 40 olacak.

Öğretmen Liseleri Diğer Liselere Dönüşüyor

YÖK tarafından Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin , öğretmen yetiştiren bölümleri tercih etmeleri halinde ek puan verilmesi uygulamasının kaldırılması nedeniyle bu liseler yükseköğretimde öğretmen yetiştiren alanlara kaynaklık etme işlevini yitirdi. Bu kapsamda, Anadolu öğretmen liseleri, sosyal bilimler, fen ve Anadolu liselerine dönüştürülecek. Fen liselerinde de sosyal bilimler liselerinde olduğu gibi 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı zorunlu hale getirilecek.

Taban Puan Uygulaması Da Kalkıyor

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi öncesinde uygulanan SBS sisteminde, yerleştirme işlemleri taban puan esasına göre yapıldığı için 201 puanın altında kalan öğrenciler, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiyordu. Yeni Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nde ise öğrencilerin hali hazırda okullarda girdikleri yazılılardan biri merkezi ve daha denetimli gerçekleştirildiği için 6, 7 ve 8. sınıf başarıları ile oluşan Yerleştirmeye Esas Puan marifetiyle sıralamaya dayalı yerleştirme yapılacak. Böylece 201 taban puan uygulamasının mevcudiyeti ortadan kalkacak.

Özel Okullar Ve Burs Kontenjanlı

Özel okulların burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirme işlemleri Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile yapılacak. Özel okullar burslu öğrencileri Türkiye çapında yüzde 5’lik dilim içerisinden alacak. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye geneli yüzde 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, boş kalan burslu kontenjanlarını il çapındaki yüzde 5’lik dilimden doldurabilecek. Özel okullar burslu aldıkları öğrencilerin bursluluklarını, başarısızlık, sınıf tekrarı gibi hiçbir ek şart ve yükümlülük aramadan eğitim-öğretim süresi boyunca devam ettirecek. Eğitim, yemek ve ulaşım ücretleri bursluluk kapsamında olacak. Özel okullar, bursluluk dahilindeki pansiyon bilgisine tercih kılavuzunda yer verecek.

Tercihlerde İzlenecek Yol

Yerleştirme işlemleri bu değişikler doğrultusunda yedek liste yapılmaksızın tek seferde gerçekleştirilecek. Buna göre, öncelikle öğrenciler eğer özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bir ortaöğretim kurumuna veya özel öğretim kurumlarından birine kayıt yaptıracaksa, tercih giriş ekranındaki, "Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bir Ortaöğretim Kurumuna Yerleştim" ya da "Özel Öğretim Kurumlarından Birine Kayıt Yaptırdım" butonlarından kendisine uygun olanı işaretleyecek. Böylece bu öğrencilerin tercih işlemlerini tamamlayacak.

Bu okulları tercih etmeyen öğrenciler ise giriş ekranındaki "Tercih Yapmak İstiyorum" bölümünü işaretleyecek. Bu bölümü işaretleyen öğrencilerden A ve B olmak üzere iki grupta tercih alınacak. "Tercih Yapmak İstiyorum" butonunu işaretleyen öğrencilerin karşısına, ilk olarak okul isimlerini içerecek, 15 seçenekli A Grubu tek tercih listesi çıkacak. Öğrenciler bu alanda istedikleri tüm okulları tercih edebilecek ve yerleştirmeleri buna göre yapılacak. Öğrencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre yapılacak.

Öğrenciler A grubuna tercih yazarken aynı zamanda okul türlerinin yer aldığı B grubu giriş ekranında da tercihlerini yapacak. B Grubu tercih listesinde, "fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu meslek ve teknik lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve Anadolu lisesi" okul türlerinin yer aldığı alanlar bulunacak. A Grubu tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrenciler, B Grubu tercih listesinde sıraladıkları okul türlerine yerleştirilecek. Bu tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, puanına göre, adres ve kontenjan dikkate alınarak, sistem tarafından uygun okullara konulacak.

Boş Kalan Kontenjanlara Nakil Yoluyla Geçilecek

Yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlara da Ortaöğretim Yönetmeliği’nin nakil esasları doğrultusunda nakil yoluyla öğrenci kaydedilebilecek. Nakil talebinde bulunan öğrencilerin nakilleri, açık kontenjan bulunması ve puan üstünlüğü esas alınarak otomatik olarak gerçekleştirilecek. Uygulamada, 25-28 Ağustos tarihleri arasında nakil müracaatları alınacak. Uygulamada, 29 Ağustos saat 19.00’da nakil işlemleri tamamlanacak. Bu işlemler sonucunda da boş kalan kontenjanlar için nakil işlemleri eylülde de haftalık periyotlarla devam edecek

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 30 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları