BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Yol açmak deyiminin anlamı - Kendinden Geçmek Deyiminin Anlamı - Altta Kalanın Canı Çıksın Deyiminin Anlamı - Ayağına Bağ Olmak Deyiminin Anlamı - Paraya Para Dememek Deyiminin Anlamı - Kedi Olalı Bir Fare Tuttu Deyiminin Anlamı - Baş Başa (kafa kafaya) Vermek Deyiminin Anlamı - Tok evin aç kedisi deyiminin anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı - Gönül Almak Deyiminin Anlamı - Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gezmek Deyiminin Anlamı - Kısmetini Ayağıyla Tepmek Deyiminin Anlamı - Para Dökmek Deyiminin Anlamı - Zimmetine geçirmek deyiminin anlamı - Boyunun Ölçüsünü Almak Deyiminin Anlamı - Birbirine Düşmek Deyiminin Anlamı - Laf Etmek Deyiminin Anlamı - Kendinden Pay Paha Biçmek Deyiminin Anlamı - Gözleri Yaşarmak Deyiminin Anlamı -