BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Gözdağı Vermek Deyiminin Anlamı - Can yakmak Deyiminin Anlamı - Can borcunu ödemek Deyiminin Anlamı - Allak Bullak Etmek Deyiminin Anlamı - Yakası açılmadık deyiminin anlamı - Saçı Bitmedik Deyiminin Anlamı - Başını Yemek Deyiminin Anlamı - Başı Kalabalık (olmak) Deyiminin Anlamı - Şerefini korumak deyiminin anlamı - Yaraya merhem olmak deyiminin anlamı - Yıldırımla vurulmuşa dönmek deyiminin anlamı - Eşek Şakası Deyiminin Anlamı - Yiyip bitirmek deyiminin anlamı - Beyninden Vurulmuşa Dönmek Deyiminin Anlamı - Yumuşak yüzlü deyiminin anlamı - Tuzluya mal olmak deyiminin anlamı - Tebelleş olmak deyiminin anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Keli Görünmek Deyiminin Anlamı - Parmağını Bile Oynatmamak Deyiminin Anlamı -