BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Laf Atmak Deyiminin Anlamı - Bir Kapıya Çıkmak Deyiminin Anlamı - Pireyi Deve Yapmak Deyiminin Anlamı - Üstüne (üzerine) düşmek deyiminin anlamı - İçi titremek Deyiminin Anlamı - Dünya başına yıkılmak Deyiminin Anlamı - Açlıktan Nefesi Kokmak Deyiminin Anlamı - Put Gibi Deyiminin Anlamı - Nutku Tutulmak Deyiminin Anlamı - Arkasını (birine) Vermek Deyiminin Anlamı - Kılına Dokunmamak Deyiminin Anlamı - Kulağına Küpe Olmak Deyiminin Anlamı - Ayağını Sürümek Deyiminin Anlamı - Baş Alamamak Deyiminin Anlamı - Zırnık (bile) vermemek deyiminin anlamı - Leşini Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Ağız Kalabalığı Deyiminin Anlamı - Jeton düşmek Deyiminin Anlamı - Aklına Gelen Başına Gelmek Deyiminin Anlamı - İşinden olmak Deyiminin Anlamı -