BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kendi Kendine Gelin Güvey Olmak Deyiminin Anlamı - Parmak Isırmak Deyiminin Anlamı - Baba Ocağı (evi veya yurdu) Deyiminin Anlamı - İpucu vermek Deyiminin Anlamı - Ucunda bir şey olmak deyiminin anlamı - El Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Yara açmak deyiminin anlamı - Öne düşmek Deyiminin Anlamı - Göz Nuru Dökmek Deyiminin Anlamı - Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı - Abbas Yolcu Deyiminin Anlamı - Allayıp Pullamak Deyiminin Anlamı - Canına değmek Deyiminin Anlamı - Ciğerimin köşesi Deyiminin Anlamı - Oğul Vermek Deyiminin Anlamı - Eli Böğründe Kalmak Deyiminin Anlamı - Lokmasını Saymak Deyiminin Anlamı - Bir Kaşık Suda Boğmak Deyiminin Anlamı - Paçavrasını Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Abuk Sabuk Konuşmak Deyiminin Anlamı -