BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tadını kaçırmak deyiminin anlamı - Ant İçmek (etmek) Deyiminin Anlamı - Laf Aramızda Deyiminin Anlamı - Yolunu yapmak deyiminin anlamı - Kundak Sokmak Deyiminin Anlamı - Acısını Çekmek Deyiminin Anlamı - Parmak Basmak Deyiminin Anlamı - Kendini Vermek Deyiminin Anlamı - Kuş Uçmaz, Kervan Geçmez Deyiminin Anlamı - Keyfinin Kâhyası Olmamak Deyiminin Anlamı - Kabak Tadı Vermek Deyiminin Anlamı - Yürürlüğe girmek deyiminin anlamı - Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak Deyiminin Anlamı - Tepesi üstü deyiminin anlamı - Taşı sıksa suyunu çıkarmak deyiminin anlamı - Anca Beraber Kanca Beraber Deyiminin Anlamı - Vücudunu ortadan kaldırmak deyminin anlamı - Tok sözlü deyiminin anlamı - Yuvasını yapmak deyiminin anlamı - Burnundan Düşen Bin Parça (olmak) Deyiminin Anlamı -